Aktualitātes

FORCAVI projekta ietvaros šodien SIVA norisinās kursi „Dzīves kvalitāte”

29-01-2014 10:27

29.janvārī Sociālās integrācijas valsts aģentūrā norisinās kursi FORCAVI projekta ietvaros speciālistiem, kuri strādā sociālo pakalpojumu jomā un ir iesaistīti sociālās atstumtības riskam pakļauto personu dzīvē.

FORCAVI ir ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas inovāciju pārneses projekts, kas tiek īstenots četrās valstīs – Latvijā, Itālijā, Ungārijā un Spānijā, lai pievērstu uzmanību sociālo pakalpojumu saņēmēju mainīgajām vajadzībām un vēlmēm. Projekta ietvaros tiek pielietota inovatīva metodika „Dzīves kvalitātes” modeļa ieviešanai.

Kursu mērķis ir informēt un praktiski apmācīt profesionālā darba speciālistus, padziļinot izpratni par dzīves kvalitātes  uzlabošanu sociālā darba ietvaros. Kāpēc jārunā par dzīves kvalitāti? Tāpēc, ka visi cilvēki vēlas, lai viņiem būtu augsta dzīves kvalitāte, un to vēlas arī sociālās atstumtības riskam pakļautās personas. Lai uzlabotu katra cilvēka dzīves kvalitāti, ir nepieciešams kopīgs līdzcilvēku, ģimenes, profesionāļu un sabiedrības atbalsts.

Vairāk par projektu šeit

Iet atpakaļ