Aktualitātes

Aicinām darba ņēmējus uz informatīvu pasākumu: "Cilvēks. Darbs. Tilts. Satikšanās!"

30-10-2018 12:47

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktores I.Jurševskas uzruna SIVA organizētajā Zemgales reģiona darba devēju informatīvajā pasākumā "Cilvēks. Darbs. Tilts. Satikšanās!" 30. oktobrī.

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore I.Jurševska: “Sociālās integrācijas valsts aģentūra gan šodien, gan ik dienu ir kā TILTS. Mūsu piedāvātā profesionālā rehabilitācija veicina diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū. Kopumā ESF projektā “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” (Nr.9.1.4.1/16/I/001) iesaistīsim 100 mērķa grupas personas, paredzot, ka vismaz 60 personas pēc apmācībām sešu mēnešu laikā uzsāks darba meklējumus, iesaistīsies cita veida izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā.

Projekta ietvaros ir uzsākta 35 dažādu prasmju apmācības programmu izstrāde un īstenošana. Un šo prasmju programmu izstrādē rasts inovatīvs risinājums, vienkāršojot mācību priekšmetu saturu, kas ļauj personām ar garīga rakstura traucējumiem tām atbilstošā līmenī apgūt darbam nepieciešamās prasmes praktiski darbojoties un trenējot iemaņas vairakkārt, lai tās kļūtu par prasmēm tādā līmenī, ka to veikšanu persona pēc apmācību pabeigšanas varētu atkārtot darba dzīvē.

Tādējādi personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras funkcionālo traucējumu dēļ nav spējīgas apgūt konkrētu profesiju vai arodu, projekts piedāvā atsevišķu moduļu veidā apgūt zināšanas un prasmes, kas sniedz iespēju konkurēt darba tirgū, veicot palīgdarbus, vai patstāvīgi veicot vienkāršus darbus. Projekta rezultātā tiks izveidota arī valstī pirmā darba prasmju un iemaņu sertificēšanas sistēma, kas ļaus darba tirgum piedāvāt atbilstoši sagatavotus un apmācītus darbiniekus – vienkāršo darbu veicējus.
Jau šodien Sociālās integrācijas valsts aģentūra var dalīties ar pirmo pieredzi par pirmajiem dalībniekiem, kas SIVA apguva prasmju vai tālākizglītības programmas, par rezultātiem darba meklējumos, kā arī ar pozitīviem piemēriem, kad ir notikusi
SATIKŠANĀS!

Iet atpakaļ