Aktualitātes

Izlaidums SIVA Koledžā

08-02-2019 16:36

Šodien, 08.februārī, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžā tika aizvadīts ziemas izlaidums. Absolventiem laba vēlējumus teikt bija ieradusies arī Jūrmalas domes pārstāve Jolanta Batina.

Diplomus par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību kopumā saņēma 10 absolventi, no kuriem seši studēja programmā “Grāmatvedība un nodokļi”, divi studēja programmā “Cilvēku resursu vadība”, savukārt programmās “Mārketings un tirdzniecība” un “Viesnīcu servisa vadība” pa vienam studētājam.

SIVA Koledžas vadība un mācībspēki absolventiem vēl panākumus arī turpmāk, kā arī vēl izvirzīt jaunus mērķus un tos sasniegt.

Iet atpakaļ