Aktualitātes

Licencētas piecas jaunas profesionālās rehabilitācijas izglītības programmas

26-05-2017 14:20

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA)  ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” (Nr.9.1.4.1/16/I/001)  ietvaros izstrādājusi piecas jaunas profesionālās tālākizglītības programmas.

Profesionālās tālākizglītības programmas  sagatavotas atbilstoši personu ar smagu invaliditāti veselības stāvoklim un vajadzībām, pielāgojot izglītības programmas apguves garumu un intensitāti. Š.g. maijā Valsts izglītības kvalitātes dienestā saņemtas  licences tālākizglītības programmām:

  • Lietvedis – mācību ilgums 12 mēneši
  • Florists - mācību ilgums 12 mēneši
  • Dārzkopis - mācību ilgums 6 mēneši
  • Noliktavas darbinieks - mācību ilgums 6 mēneši
  • Galdnieka palīgs - mācību ilgums 18 mēneši

ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā”  finansējums paredzēts, lai  dotu iespēju  50 personām ar smagu invaliditāti darbspējas vecumā iesaistīties un iegūt kvalifikāciju šajās tālākizglītības programmās SIVA Jūrmalas profesionālās vidusskolā, kas  piemērota un labiekārtota mācību un praktisko nodarbību īstenošanai.

Š.g. augustā SIVA plāno uzsākt florista un lietveža tālākizglītības programmu īstenošanu. Interesentus aicinām pieteikties: sivaprojekts@siva.gov.lv; tālr.: 26385047, 20011645.

 

Iet atpakaļ