Aktualitātes

LM informē - tiek plānots pilnveidot sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem

23-01-2014 10:56

Labklājības ministrija (LM) informē, ka plānots pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un tehnisko palīglīdzekļu sniegšanu cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem, lai uzlabotu iespējas iekļauties sabiedrībā, tostarp strādāt algotu darbu, iegūt izglītību un aprūpēt bērnus.

Lai veicinātu cilvēku ar redzes un dzirdes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā, plānots aktualizēt valsts nodrošinātās tiflotehnikas un surdotehnikas sarakstu. Tas nozīmē, ka minētajā sarakstā būs iekļauti modernāki un mūsdienām piemērotāki tehniskie palīglīdzekļi, piemēram, asins analīžu ierīces cukura līmeņa noteikšanai ar runas funkciju, šķidruma līmeņa noteicēji ar runas funkciju, diega ieveramie vājredzīgiem cilvēkiem, digitālās vizuālās saziņas ierīces vājdzirdīgiem cilvēkiem u.c.

Šādi papildinājumi tiflotehnikas un surdotehnikas klāstā nepieciešami, jo kopš minētā saraksta izveides 2009.gadā, to izstrādājumi un to izmantošanas iespējas ir kļuvušas daudzveidīgākas.

Plānots, ka cilvēki ar redzes un dzirdes traucējumiem, kuri aprūpē bērnu līdz pusotra gada vecumam, nepieciešamo tehnisko palīglīdzekli – tiflotehniku un surdotehniku – varēs saņemt steidzamības kārtā. Šajā lokā iekļauti ne vien bērna vecāki, bet arī bērna adoptētāji, kuru aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes locekļi, kuri noslēguši līgumu ar pašvaldību, aizbildņi vai citi cilvēki, kuri saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina.

Tāpat tehniskos palīglīdzekļus – surdotehniku – varēs saņemt arī bērni, kuriem noteikta 1.vājdzirdības pakāpe. Šobrīd tos var saņemt bērni, kuriem noteikta vismaz 3.vājdzirdības pakāpe.

Savukārt tiem cilvēkiem ar 1.grupas redzes invaliditāti, kuri jau šobrīd saņem suņa pavadoņa pakalpojumu, no 2015.gada 1.janvāra to sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursa ietvaros nodrošinās no valsts budžeta līdzekļiem. Atgādinām, ka LM no 2009.gada 18.augusta līdz 2013.gada 30.septembrim ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īstenoja projektu „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā”. Tā gaitā bija izveidots jauns sociālais pakalpojums – trīs suņu pavadoņu apmācība un nodrošināšana personām ar redzes traucējumiem.

Vienlaikus plānots, ka cilvēki turpmāk varēs izvēlēties, kā ērtāk sazināties ar pakalpojuma sniedzēju – ierodoties personīgi, nosūtot informāciju pa pastu vai ar elektroniskā pasta starpniecību.

Plānots, ka sociālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēkiem ar redzes un dzirdes invaliditāti varēs pārtraukt uz laiku, kamēr cilvēks ārstējas ārstniecības iestādē. Tas nozīmē, ka pēc izārstēšanās cilvēks varēs turpināt uzsākto sociālo rehabilitāciju. 

Tāpat paredzēts, ka cilvēki ar redzes un dzirdes invaliditāti turpmāk nevarēs vienlaicīgi pieteikties tādiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, kuriem ir vienāds praktiskais pielietojums. Šādas izmaiņas nepieciešamas, lai izvairītos no mākslīgām tehnisko palīglīdzekļu – tiflotehnikas un surdotehnikas – saņēmēju rindām.

Iepriekšminēto paredz LM izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku, kas ceturtdien, 23.janvārī, izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli – Izstrādes stadijā esošie projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

Pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas datiem 2013.gadā laikā no 1.janvāra līdz 31.oktobrim redzes invaliditāte noteikta 1 666 cilvēkiem, no tiem 204 bērniem, bet dzirdes invaliditāte noteikta 183 cilvēkiem, no tiem 67 bērniem.

2013.gada pirmajos trīs ceturkšņos Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība kopumā izsniegusi 4 047 tehniskos palīglīdzekļus, no kuriem 1 607 ir tiflotehniskie un 2 440 surdotehniskie palīglīdzekļi.

Iet atpakaļ