Aktualitātes

Mainīta SIVA atbalsta punkta Daugavpilī atrašanās vieta

20-03-2019 15:39

Telpu atklāšanas pasākuma laikā SIVA direktore I.Jurševska uzsvēra: “Kā ir teicis Henrijs Fords – „Vai nu jūs domājat, ka spējat, vai arī domājat, ka nespējat, – abos gadījumos jums ir taisnība.” – mēs vēlamies mudināt cilvēkus domāt, ka viņi spēj, kā arī vēlamies viņiem palīdzēt izzināt, ko viņi spēj un kas viņiem vislabāk padodas, un, protams, vēlamies šajā ceļā viņus atbalstīt!”. Pasākumā piedalījās gan Daugavpils Universitātes pārstāvji – direktors Pēteris Kokins un rektora vietnieks attīstības jautājumos Jānis Kudiņš, gan studenti, gan arī SIVA klienti. Pasākuma laikā sanākušos viesus ar muzikāliem priekšnesumiem iepriecināja DPPI Sociālā dienesta dienas centra “Saskarsme” vokālais ansamblis “Sarma”, kā arī pasākuma apmeklētājiem bija iespēja doties ekskursijā pa Daugavpils Universitātes telpām un laboratorijām.

 

SIVA atbalsta punkts Daugavpilī izveidots ar mērķi nodrošināt pakalpojumu pieejamību tuvāk klientu dzīvesvietai. Atbalsta punktā veic profesionālās piemērotības noteikšanu, īsteno profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas, sniedz speciālistu konsultācijas, veic prakses un darba vietu apzināšanu, kā arī piedāvā iespēju izmantot datorus.

Daugavpils Universitātes mācību korpusā, kurā atrodas jaunās SIVA atbalsta punkta Daugavpilī telpas, ir nodrošināti šādi vides pieejamības elementi:

  • katrā ēkas stāvā atrodas pielāgotas labierīcības;
  • pielāgots esošais lifts (lifta pogas ar braila rakstu, izgaismots numurs par sniegto stāvu);
  • 1.stāva foajē uzstādīts lifts – pacēlājs personām ar kustību traucējumiem nokļūšanai foajē otrajā līmenī un bibliotēkā (lifta kabīnē nodrošināta audioinformācija par sasniegto stāvu, lifta pogas ar braila rakstu, izgaismots numurs par sasniegto stāvu);
  •  visā ēkā uz auditoriju numuru plāksnītēm ir informācija braila rakstā;
  • visā ēkā uzstādītas informatīvas norādes;
  • no 4.stāva un observatorijas priekštelpu uzstādīts pacēlājs personāma ar kustību traucējumiem;
  • no observatorijas priekštelpas personām ar kustību traucējumiem nokļūšanai uz observatoriju uzstādīts mobilais pacēlājs.

Iet atpakaļ