Aktualitātes

Pieredzes apmaiņas vizītē SIVA ierodas karjeras konsultanti no Beļģijas

01-11-2019 12:40

Vakar, 31.oktobrī, Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) viesojās karjeras konsultanti no Beļģijas, lai iepazītos ar SIVA profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem.

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā, kas tika organizēta Valsts izglītības attīstības aģentūras programmas “Euroguidance” ietvaros, viesi tika informēti par SIVA izglītības iestāžu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem, par SIVA īstenotā ESF projekta Nr. 9.1.4.1./16/I/001 “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācijas nodarbinātībā un sabiedrībā” ietvaros izveidotajām prasmju programmām, kā arī viesiem tika nodrošināta iespēja tikties ar SIVA personālu, lai viņi gūtu plašāku redzējumu un detalizētākas atbildes uz interesējošiem jautājumiem par SIVA pakalpojumiem.

Viesi apskatīja SIVA Koledžas telpas un piedalījās nodarbībās, iepazina audzēkņu un studentu veidotos darbus, kā arī izmēģināja dažus SIVA īstenotās un Eiropā pazīstamās darbspēju novērtēšanas metodes MELBA & IDA uzdevumus.

Pieredzes apmaiņas vizītes beigās Beļģijas karjeras konsultanti atzina, ka bija interesanti un noderīgi iepazīt un apskatīt SIVA sniegtās izglītības iespējas un pieredzi, tādējādi gūstot labāku izpratni par Latvijā izveidoto izglītības sistēmu personu ar invaliditāti iesaistīšanai darba tirgū un sabiedrībā.

Iet atpakaļ