Aktualitātes

SIVA dalās pieredzē ar topošajiem medicīnas darbiniekiem

22-05-2020 18:43

Šodien, 22.maijā, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – SIVA) izglītības iestādēs, izmantojot tehnoloģiskos risinājumus, virtuāli viesojās astoņi Rīgas Stradiņa Universitātes (turpmāk - RSU) maģistra studiju programmas “Rehabilitācija” studenti – topošie fizioterapeiti, ergoterapeiti un audiologopēdi.

Virtuālās vizītes laikā studentiem tika sniegta informācija gan par SIVA darbību un uzdevumiem, gan par SIVA sniegtajām izglītības iespējām un atbalsta pasākumiem, kas tiek sniegti cilvēkiem ar invaliditāti, lai veicinātu viņu izglītošanos un iekļaušanos Latvijas darba tirgū.

RSU studiju programmas “Rehabilitācija” īstenotā studiju kursa “Darbspēju novērtēšana un invaliditātes profilakse” ietvaros studenti viesojušies SIVA izglītības iestādēs jau arī iepriekš un atzīst, ka šīs vizītes sniedz vērtīgu pieredzi. Vizīšu laikā topošie profesionāļi gūst padziļinātu ieskatu tajā, cik būtisku lomu cilvēka invaliditātes seku mazināšanā ieņem izglītības iegūšana un veiksmīga iekļaušanās darba tirgū.

SIVA kolektīvs priecājas, ka virtuālās vizītes laikā studenti izrādīja lielu interesi un uzdeva daudz padziļinātu jautājumu par SIVA sniegtajiem pakalpojumiem un to pozitīvo ietekmi uz cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Iet atpakaļ