Aktualitātes

SIVA darbinieki apgūst zīmju valodu

07-02-2012 08:49

Sociālās integrācijas valsts aģentūras darbinieki - sociālie darbinieki, sociālie pedagogi, psihologi un citi speciālisti sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienību apgūst zīmju valodu, lai varētu komunicēt ar nedzirdīgiem cilvēkiem. 

Apmācību programma tiek īstenota ESF projekta "Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem" ietvaros.

Iet atpakaļ