Aktualitātes

SIVA ESF projekta komanda stiprina profesionālās kompetences!

21-05-2020 16:41

Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 (turpmāk - ESF projekts) situācijā, kad pakalpojumi klātienē ir apturēti, meklē jaunus sadarbības veidus un pilnveido metodes darbam ar mērķa grupas dalībniekiem.

Turpinoties ārkārtas situācijai, ESF projektā darbs norit aktīvi: attālinātai darba videi mijoties ar klātienes tikšanās reizēm. Projekta vadības un īstenošanas personāls radoši strādā, lai pilnveidotu ESF projekta aktivitātes un rod interesantus un atraktīvus risinājumus, kā papildināt klientu konsultēšanas un piemērotības novērtēšanas procesus.

Uzsākts darbinieku savstarpējo apmācību cikls profesionālās piemērotības noteikšanas, profesionālās rehabilitācijas mācību procesa un metodiku pilnveidošanai, papildināšanai un uzlabošanai.

Šis ir laiks, kad iedziļināties un izvērtēt pakalpojumus, ko varam papildināt un uzlabot, lai pakalpojumi būtu pieejamāki un mēs tos varētu sekmīgāk nodrošināt personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Lai sazinātos ar mums par dalībnieku iesaistes iespējām ESF projektā pēc ārkārtas situācijas beigām – rakstiet vai zvaniet: sivaprojekts@siva.gov.lv; tālr.: 26385047!

  

Iet atpakaļ