Aktualitātes

Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžas un Jūrmalas profesionālās vidusskolas jaunieši gūst starptautisku pieredzi

14-08-2018 18:28

Šogad no 3. līdz 9. jūlijam Maltā norisinājās Erasmus+ jauniešu apmaiņas programmas projekts “Communication As An Art”, kurā piedalījās jaunieši no Itālijas, Maltas, Grieķijas, Spānijas un Latvijas.

No Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas dalību ņēma 6 jaunieši (Edgars Kamerovskis, Ilze Paegle, Marta Kulačkovska, Rihards Strautmanis, Juris Balinskis un Artūrs Matvejevs), bet no Jūrmalas profesionālās vidusskolas 1 jaunietis (Valērijs Krebss).

Projekta galvenie temati bija komunikācija un plašsaziņas līdzekļi, t.sk., dalībniekiem bija iespēja uzzināt arī to, kā plašsaziņas līdzekļi informē sabiedrību par jautājumiem, kas saistīti, piem., ar migrāciju, apskatot migrācijas tēmu plašāk un izspēlējot dažādas iespējamās situācijas, tādējādi ļaujot dalībniekiem iejusties bēgļu “ādā”.

Projekta ietvaros jaunieši guva spilgtas emocijas, jaunu pieredzi un zināšanas, kas noteikti noderēs turpmākajā dzīvē. Projekta noslēgumā katrs dalībnieks saņēma starptautiski atzītu Eiropas Komisijas Youthpass sertifikātu.

Pēc dalības projektā jaunieši atzina, ka ir ļoti būtiski gūt starptautisku pieredzi, iepazīt pasauli un citu tautu kultūras. Maltā pavadītais laiks palīdzēja viņiem attīstīt pašpārliecinātību un veidot pozitīvu attieksmi pret pārmaiņām, kā arī sniedza plašāku priekšstatu par citu tautu kultūrām, attīstīt kritisko domāšanu, radošumu un atvērtību.

Plašāk ar jauniešu gūto pieredzi un sniegtajām atziņām var iepazīties - http://eunetwork.lv/blog/2018/07/8-latvijas-jauniesu-ieguta-pieredze-malta

Starptautiskā mobilitāte  ‘’Communication As An Art’’ tika īstenota  Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" KA1 finansējuma ietvaros. Latvijas partneris šajās starptautiskajās apmācībās bija nevalstiskā organizācija - biedrība ‘’Donum Animus’’. "Erasmus+" neformālās izglītības aktivitātes jauniešu un jaunatnes darbinieku profesionālajai attīstībai ir projekti, kas ietver sevī neformālās izglītības aktivitātes jaunatnes darbinieku profesionālajai attīstībai. Tā ir iespēja jaunatnes darbā iesaistītajām personām mācīties starptautiskā vidē kopā ar kolēģiem no citām valstīm, papildināt zināšanas kādā ar jaunatnes darbu saistītā jomā, uzlabot prasmes un iemaņas praktiskajā darbā, uzzināt vai izplatīt pozitīvo pieredzi, kā arī veidot jaunus sadarbības tīklus. Programma "Erasmus+" tiek īstenota no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

 

 

Iet atpakaļ