Aktualitātes

SIVA Koledža svin 2020.gada vasaras izlaidumu!

07-07-2020 08:25

Šī gada 3.jūlijā SIVA kolektīvs un studentu saime pēc ilgāka laika posma atkal tikās klātienē – Koledžas vasaras izlaidumā. Aizvadīts gana sarežģīts darba posms – arī SIVA studenti un mācībspēki strādāja attālinātā režīmā. Lai gan darbs noritēja neierasti, tomēr paveikts un sasniegts daudz – veiksmīgi aizstāvētas kvalifikācijas prakses, izstrādāti kvalifikācijas darbi un ar labiem rezultātiem nokārtoti kvalifikācijas eksāmeni. SIVA komanda īpaši lepojas par atzinīgajiem vārdiem, ko par studentu veikumu saņēma no kvalifikācijas eksāmenu komisijas locekļiem – nozaru profesionāļiem.

Šajā studiju cēlienā Koledžu absolvēja 28 studenti, kuri ieguvuši pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tādās profesijās kā surdotulks (1students), programmētājs (4 studenti), datortīklu administrators (6 studenti), mārketinga un tirdzniecības speciālists (1 students), grāmatvedis ( 11 studenti) un personāla speciālists (5 studenti).

Studentu veikumu ietekmē veiksmīga sadarbība ar darba devējiem, kuri dod iespēju iziet kvalifikācijas prakses. Tāpēc pateicamies darba devējiem: Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namam, Latvijas Universitātei, Valsts policijai, RP SIA "Rīgas satiksmei", Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijai “SUSTENTO”, SIA “Nekustamā īpašuma pārvaldei”, SIA “NikeE”, SIA “Quaesta”, Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālajai administrācijai, SIA "Ilzes birojs", SIA Rimi Latvia, SIA "Kunturi", SIA ,,Talsu namsaimnieks”, SIA “Marjans”, SIA "Melderi V", Rīgas Tehniskajai universitātei, AS „Latvijas valsts meži”, Jelgavas Tehnikumam, SIA "SellIT", SIA “iLink”, Valmieras bibliotēkai, VSIA "Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai", Jūrmalas pilsētas domei, SIA” I.L. grāmatvedība, audits un konsultācijas”, SIA"SOFIA RIGA".

No 2019./2020. studiju gada SIVA koledžas absolventiem nodarbināti ir 51,5%, kuri turpina vai uzsākuši savu profesionālo darbību: LNS Rehabilitācijas centrā, RP SIA "Rīgas satiksme", Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijā “SUSTENTO”, Dabas aizsardzības pārvaldē, SIA „Rimi Latvia”, SIA „Laimes Brīdis”, SIA “Marjans”, SIA “iLink”, Hotel Kaupo un citur.

SIVA Koledžas kolektīvs lepojas ar saviem absolventiem un vēl viņiem panākumus darba gaitās – turpiniet izmantot dzīves dotās iespējas un kāpt pāri iespēju robežām, jo jūsu sapņi ir tikai mērķi ar termiņiem – tātad sasniedzami!

Uzziņai: Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā personām ar invaliditāti ir iespēja studēt un iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību par valsts budžeta līdzekļiem: https://www.siva.gov.lv/koledza-progammas.html

Iet atpakaļ