Aktualitātes

SIVA LKAAA sanāksmē dalās ar savu pieredzi attālinātā darba veikšanā

04-06-2020 13:53

Vakar, 3.jūnijā, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk – SIVA) izglītības iestāžu pārstāves piedalījās Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas (turpmāk – LKAAA) rīkotajā biedru sanāksmē.

Virtuālās sanāksmes laikā LKAAA biedri diskutēja par aktuālajiem jautājumiem un dalījās ar savu uzkrāto attālinātā darba pieredzi – darba organizēšanu, metožu pielietošanas iespējām, par darbu ar nemotivētiem audzēkņiem/studentiem, veiksmes stāstiem un grūtībām, nākotnes plāniem, kas saistīti ar attālināto konsultēšanu, kā arī par to vai un kā izdevās panākt atgriezenisko saiti no skolēniem un skolotājiem u.c.

Arī SIVA pārstāvēm, piedaloties LKAAA rīkotajā biedru sanāksmē, bija iespēja pastāstīt citiem biedriem par SIVA izglītības iestāžu veiksmīgo pieredzi attālinātā darba veikšanā un izaicinājumu pārvarēšanā.

Kā atzīst SIVA izglītības iestāžu pārstāves – bija ļoti noderīgi dzirdēt arī citu LKAAA biedru (piem., Rīgas Tehniskās univeristātes, Liepājas Valsts tehnikuma, Tukuma 2.vidusskolas u.c.) pieredzes stāstus, jo tie deva jaunas atziņas, kā arī saliedētības un atbalsta sajūtu.

Iet atpakaļ