Aktualitātes

SIVA noslēdz sadarbības līgumus

27-11-2019 14:05

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) š.g. novembrī noslēdza divus sadarbības līgumus – vienu ar Vadības koledžu, bet otru ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, lai saviem Koledžas studentiem nodrošinātu vēl kvalitatīvāku studiju procesu un zinātniski pētniecisko darbību iespējas.

Sadarbības līgumi starp SIVA un Vadības koledžu, kā arī starp SIVA un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju paredz:
- informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu studiju procesu un zinātniski pētniecisko darbību;
- kopīgu sapulču, simpoziju, semināru, konferenču, sadarbības dienu un citu pasākumu organizēšanu;
- akadēmisko, zinātniski pētniecisko un citu projektu kopīgu izstrādi;
- kopīgi uzrakstīto zinātnisko vai zinātniski metodisko darbu (rakstu un prezentāciju) un kopējo projektu publicēšanu Pušu zinātniskajos rakstu krājumos;
- sadarbību kopīgo studiju programmu izstrādē un īstenošanā;
- sadarbību mūžizglītības jomā;
- studentu, akadēmiskā personāla un darbinieku mobilitātes atbalstu.

Š.g. 22.novembrī SIVA Koledžā un SIVA Rehabilitācijas centrā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentiem un studentiem no Šauļu universitātes Lietuvā, kuri studē studiju programmās, kurās apgūst sociālo rehabilitāciju un sociālo darbu, bija iespēja iepazīties ar SIVA sniegtajiem rehabilitācijas pakalpojumiem.

  
   

Iet atpakaļ