Aktualitātes

SIVA pārstāvji apmeklē starptautiskās apmācības “(en)ABLE”

31-01-2018 11:12

2018.gada janvārī Portugālē norisinājās Eiropas Komisijas neformālās izglītības Erasmus+ starptautiskās apmācības  “(en)ABLE”. Tajās Latviju pārstāvēja Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Jūrmalas profesionālās vidusskolas audzēkņi Valērijs Krebss un Alberts Šteins, SIVA  Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas Vecākā eksperte  Marika Sermule un SIVA Eiropas Sociālā fonda projekta psiholoģe Lauma Tīsa.

Starptautisko apmācību galvenā tēma bija darbs ar jauniešiem ar invaliditāti, tai skaitā jauniešu ar invaliditāti cilvēktiesības, aizspriedumu mazināšana un sociālā iekļaušana sabiedrībā un darba tirgū. Projekta galvenais mērķis bija sekmēt starptautisko pieredzes apmaiņu un sadarbību starp profesionāļiem, kuri strādā ar jauniešiem ar invaliditāti un aktīvu sadarbību starp pašiem jauniešiem ar invaliditāti.

SIVA audzēkņiem - Albertam un Valērijam  - dalība starptautiskajās apmācībās “(en)ABLE” bija pirmā starptautiskā pieredze, kas sniedza iespēju ne vien iepazīt jaunus cilvēkus, citu valstu kultūru, redzēt kā viņu vienaudži dzīvo citās valstīs, bet arī gūt ieskatu izaicinājumos, ar kuriem viņu vienaudži saskaras savā ikdienā. 

Portugālē pavadītais laiks palīdzēja attīstīt  pašpārliecību un veidot pozitīvu attieksmi pret pārmaiņām, un deva labāku priekšstatu par citu tautu kultūrām, attīstīt kritisko domāšanu, radošumu un kļūt atvērtākiem.

Starptautisko apmācību noslēgumā katrs dalībnieks saņēma starptautiski atzītu Eiropas Komisijas Youthpass sertifikātu.

 

Iet atpakaļ