Aktualitātes

SIVA piepilda sen lolotu sapni!

22-11-2018 14:03

SIVA PIEPILDA SEN LOLOTU SAPNI!

SIVA īsteno sen plānotu inovāciju – speciālistu darbam iegādāta Eiropā pazīstamā darbspēju novērtēšanas metode MELBA & IDA

  • Tagad arī Latvijā

Ar autortiesībām un Eiropas preču zīmes tiesībām aizsargāto metodi MELBA© &IDA© uztur Vācijas uzņēmums MIRO GmbH, to plaši izmanto Vācijā, Anglijā, Somijā, Francijā, Itālijā, Lietuvā, Nīderlandē, Zviedrijā, Slovēnijā un Slovākijā. Šā gada novembrī metodes latviešu valodas versija nonākusi arī Latvijā - Sociālās integrācijas valsts aģentūrā.

  • MELBA© & IDA© iespējas

MELBA© & IDA© izmantošana ir daudzveidīga – to pielieto, lai sekmētu darbā pieņemšanas procesu atbilstoši klienta spējām un darba prasībām, lai risinātu profesionālās integrācijas jautājumus, to izmanto medicīniski profesionālajā rehabilitācijā, darba vietu radīšanā un darbinieku pārkvalifikācijā, lai atbalstītu cilvēkus pārejas posmā no skolas uz darba un no darba uz pensionēšanās vecumu, kā arī, lai palīdzētu diskriminācijas riskiem pakļautajām sabiedrības grupām, t.sk. personām ar smagu invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem, iekļauties darba vidē.
Vairums Latvijā pielietotās darbspēju novērtēšanas metodes ir morāli novecojušas. Latvijā līdz šim profesionālās piemērotības noteikšanas procesā izmantotās metodes (piemēram Dž. Holanda, Amthaura tests) nav pietiekami pilnīgas, lai daudzpusīgi novērtētu personu ar smagu invaliditāti un personu ar garīga rakstura traucējumiem integrācijas iespējas darba tirgū. Nepietiek, ja profesionālās piemērotības noteikšanā tiek novērtētas tikai personas intelektuālās spējas. Personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem ir nepieciešams novērtēt arī kognitīvās spējas, psihomotorās prasmes, komunikācijas prasmes un darba prasmes, kas ļauj precīzāk novērtēt personas atbilstību izvēlētām profesionālām izglītības programmām. Tādēļ SIVA izmantojusi iespēju iegādāties jaunu novērtēšanas metodi, kuras izmantošana palīdzēs novērtēt indivīda spējas plašākā diapazonā - jauna konceptuāla pieeja personas izvērtēšanā, koncentrējoties uz tā spējām, nevis darbspēju ierobežojumu, lai nodrošinātu mērķtiecīgu profesionālo rehabilitāciju.

  • Sertificēti SIVA speciālisti darbam ar MELBA© & IDA©

SIVA ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” personāls, 2016. un 2017.gadā apmeklējot Lietuvas un Vācijas rehabilitācijas centrus, iepazina metodes priekšrocības, kā arī guva apstiprinājumu, ka ar metodi var strādāt dažādi speciālisti, kas nodrošina profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu. Darbu ar MELBA© & IDA© no 7.-14. novembrim sešu dienu mācībās apguva vairāki eksperti – SIVA psihologi, karjeras konsultanti, ergoterapeiti, fizioterapeiti, sociālie darbinieki un pedagogi.
Sertifikācija noslēgusies un uzsākta metodes MELBA© & IDA© aprobēšana darbā ar SIVA klientiem kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai.

ESF projekta "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" eksperts, 2018. gada 21. novembrī

Papildus uzziņai:

  • Metode ieviesta: ESF projekta "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 ietvaros
  • Metodes apraksts: https://www.miro-gmbh.de/de/was-uns-ausmacht/internationales/
  • MELBA© & IDA© autors Miro GmbH, pasūtītājs Vācijas Federālā Darba un sociālo lietu ministrija, atbalstītājs Vestfālenes-Lipes apgabala pašvaldību apvienība;
  • Pateicība: apmācību nodrošinājumā Miro GmbH izpilddirektorei Dr.Anke Kleffmann un tulkojuma veikšanā SIA “Skrivanek Baltic”

Iet atpakaļ