Aktualitātes

SIVA piešķirts apbalvojums “Mūsu darbinieki”

18-10-2019 17:15

Šodien, 18.oktobrī, kustības “Dažādībā ir spēks” svinīgā apbalvošanas pasākumā Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) direktore Ilona Jurševska saņēma apbalvojumu nominācijā “Mūsu darbinieki” par iekļaujošas darba vides radīšanu un dažādības vadību iestādē.
SIVA kā darba devējam ir būtiska dažādības vadība, lai sasniegtu savas darbības mērķus, tāpēc šogad tika veikts pašnovērtējums un iesniegts Sabiedrības integrācijas fonda un nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” kopīgi izveidotās kustības “Dažādībā ir spēks” ekspertu komisijai izvērtēšanai. Sagatavotajā apbalvošanas video materiālā par SIVA, kas tika veidots balstoties uz ekspertu vērtējumu un nominācijas pamatojumu, tika uzsvērts “Cilvēks nav sērijveida mašīna, ko ieslēgt deviņos un izslēgt piecos. Ikkatrs cilvēks ir smalks un unikāls mehānisms pret kuru jāizturas atbilstoši tam, kā tas ir radīts – cienot dzīves gājumu, īpašības un sapņus. Saskarē ar dažādību mums jābūt elastīgiem, pretimnākošiem un cieņpilniem. Dažreiz perspektīvas maiņa ir ilgi gaidīto panākumu atslēga. Dažādībā ir spēks!”. SIVA mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un šo mērķi palīdz sasniegt SIVA direktores Ilonas Jurševskas nostāja – “Vecums, kustību traucējumi vai bērniņa ienākšana ģimenē nevar būt traucēklis kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus. Ja par to vienojas abas puses - darba devējs un darbinieks. Iekļaujošas darba vides veidošana ir viens no mūsu aģentūras vadības principiem, jo īpaši situācijā, kad darba tirgū ir pieprasījums pēc daudzu specifisku profesiju pārstāvjiem. Mēs to redzam un darām, nodrošinot tādas darba iespējas, kas ļautu darba pienākumus veikt, ievērojot ikviena cilvēka individualitāti un vajadzību pēc atšķirīgiem darba vides apstākļiem.”.

Iet atpakaļ