Aktualitātes

SIVA projektam 2018.gadā seši raženi absolventu izlaidumi!

16-01-2019 12:59

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk - SIVA)  īstenotajam ESF projektam “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 (turpmāk - Projekts) 2018.gads bijis ražīgs un svētkiem bagāts – aizvadīti seši skaisti izlaidumi.

 

Esam gandarīti par sasniegto – 2018.gadā Projekta ietvaros mācības SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā pabeidza 48 personas ar smagu invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem:   

  1. 2018.gada maijā sveicām pirmo izlaidumu Projekta prasmju apmācību programmas “Ielu slaucīšana, lapu grābšana” 2 absolventēm.
  2. Jūnijā izlaidumu svinēja 5 dalībnieki neformālās izglītības prasmju programmās “Putekļu slaucīšana, mēbeļu pulēšana” un “Dārzeņu mizošana”.
  3. Augustā Projekta programmas absolvēja 12 dalībnieki - 7 jaunie floristi un 5 prasmju programmu dalībnieki, kuri veiksmīgi pabeidza mācības neformālās izglītības prasmju programmās “Augļu un dārzeņu mizošana”, “Koku un krūmu stādīšana” un “Preču kraušana noliktavā”.
  4. Septembrī priecājāmies izlaidumā par 10 absolventiem – 5 jaunajiem dārzkopjiem un 5 neformālās izglītības prasmju programmu “Koka grebšana”, “Dāvanu noformēšana”, “Zeķu, cimdu adīšana” absolventiem.
  5. Oktobrī  izlaidumu svinējām 12 Projekta dalībniekiem - tālākizglītības programmas“Lietvedis”  četri absolventi un neformālās izglītības prasmju programmu “Dārza ravēšana”, “Preču ievietošana tirdzniecības zālē”, “Stādu sagatavošana un podošana”, “Dārzeņu stādīšana” un “Augļu un dārzeņu šķirošana”  astoņiem dalībniekiem.
  6. 2018.gada 20.decembrī mācības beidza 7 Projekta dalībnieki - 4 dalībnieki tālākizglītības programmā “Noliktavas darbinieks” un neformālo prasmju programmu “Stādu sagatavošana un podošana”, “Zaru vākšana, kokmateriālu sagatavošana” 3 dalībnieki.

 

Apsveicam Projekta dalībniekus ar apliecību saņemšanu un jaunu profesionālo prasmju iegūšanu!

 

 

Plānots, ka 2019.gadā dalību Projektā pabeigs vēl 52 personas, līdz 2020.gadam nodrošinot profesionālo rehabilitāciju 100 dalībniekiem ar smagu invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem.

Interesentiem – pieteikšanās elektroniski sivaprojekts@siva.gov.lv vai zvanot pa tālruni 27064068.

 

ESF projekta "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura

traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" eksperts,

2019.gada janvāris

 

Iet atpakaļ