Aktualitātes

SIVA projektam astotais izlaidums!

29-04-2019 13:26

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (turpmāk - SIVA)  īstenotais ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 (turpmāk - Projekts) 2019.gada 26. aprīlī svinēja astoto izlaidumu! 

Šoreiz izlaidumu svinējām, runājot par LAIMI, un atcerējāmies skaistos mirkļus no mācībām, kopā būšanas un praktiskajām nodarbībām. Arī latviešu dzejnieks I.Ziedonis teicis, ka Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc tepatās – mūsos pašos!

Mācību laikā pedagogi, karjeras konsultants, psihologs mudināja mūsu audzēkņus palīdzēt noticēt sev, saskatīt prieku ikdienas notikumos un cilvēkos, kuri ir tepat līdzās – Saskarsmes, Veselīga dzīvesveida, Sabiedrība un cilvēka drošība priekšmetu ietvaros apgūstot sevis motivēšanu, psiholoģiskā atbalsta iespējas un sevis izzināšanu.

Jaunā aroda apliecības saņēma:

  • “Klūdziņu pīšana” prasmju programmas dalībnieks – Ilvars Jozefs.
  • “Koka grebšana” prasmju programmas dalībnieki – Vilnis Miķelsons un Renārs Bergs.
  • “Preču komplektēšana” prasmju programmas dalībnieki – Viktors Skvorcovs un Ainars Pupčenoks.
  • “Preču marķēšana” prasmju programmas dalībnieki – Irēna Romanovska un Maigurs Skurjats.
  • “Etiķešu līmēšana” prasmju programmas dalībnieki – Aleksandrs Aglinskis un Katrīna Ignatjeva.
  • “Dežurēšana, telpu un teritorijas pieskatīšana” prasmju programmas dalībnieks – Jānis Šteingolds.

Apsveicam Projekta dalībniekus ar apliecību saņemšanu un jaunu profesionālo prasmju iegūšanu!

SIVA Projektu īstenos līdz 2020.gadam un plāno nodrošināt profesionālo rehabilitāciju 100 dalībniekiem ar smagu invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem.

Interesentus aicinām pieteikties elektroniski sivaprojekts@siva.gov.lv vai zvanot pa tālruni 27064068.

Iet atpakaļ