Aktualitātes

SIVA projekts "lauž celmus"

13-11-2019 10:35

8.novembrī Valsts kancelejas organizētajā konferencē valsts un pašvaldību darbiniekiem “Celmlauzis” Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) prezentēja ESF projekta* pieredzes stāstu, īstenojot prasmju apmācību programmu personām ar garīga rakstura traucējumiem. SIVA kolektīvs lepojas, ka prasmju programmas personām ar garīga rakstura traucējumiem īstenošana ir novērtēta kā nozīmīga inovācija iestādē un Latvijā.

Lai gan mūsdienās inovācijas visbiežāk saistās ar digitāliem instrumentiem, SIVA izdevies atrast veiksmīgu risinājumu, lai paplašinātu personu ar garīgiem traucējumiem (GRT) iespējas iekļauties sabiedrībā un atrast patstāvīgu darbu. Ar inovatīvo pakalpojumu SIVA ir izdevies veicināt sabiedrības izpratni par personu ar invaliditāti vai GRT integrāciju nodarbinātībā un īpaši svarīgi, ka arī darba devēji aizvien vairāk saredz potenciālās darba rokas SIVA prasmju programmu audzēkņos.

Konferences laikā valsts iestāžu vadītāji dalījās ar iedvesmojošiem pieredzes stāstiem un projektiem, kurus izdevies īstenot un kas bijuši izaicinājums un nozīmīga inovācija, kas atstājusi ietekmi uz iestādes attīstību.

Konferences “Celmlauzis” mērķis ir iedvesmot citus valsts pārvaldes darbiniekus personīgai un kolektīvai attīstībai, kopīgi veidojot valsts pārvaldi par modernu, inovatīvu un uz radošiem risinājumiem vērstu darba vidi.

*Eiropas Savienības fonda projekts Nr.9.1.4.1/16/I/001 „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Iet atpakaļ