Aktualitātes

SIVA sadarbībā ar NVA uzsāk profesionālās piemērotības noteikšanu bezdarbniekiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti

16-05-2017 12:45

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – SIVA) sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (turpmāk - NVA) 15. maijā aizsāka ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta pasākumu “Profesionālā piemērotības noteikšana” bezdarbniekiem ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti. Projekta ietvaros var piedalīties arī bezdarbnieki ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī bezdarbnieki, kuri veselības pārbaudes pasākuma ietvaros saņēmuši rekomendāciju veikt profesionālās piemērotības noteikšanu. 

Profesionālās piemērotības noteikšana notiks 10 dienas. SIVA speciālisti teorētiskās un praktiskās nodarbībās izvērtēs mērķa grupas personas iepriekš iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas, veselības stāvokli un darbaspējas, pēc kurām sniegs ieteikumus par bezdarbnieka veselības stāvoklim piemērotu darbu, piemērotiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem.

Iet atpakaļ