Aktualitātes

SIVA vadība testē MELBA & IDA

06-02-2019 16:12

Šodien, 06.februārī, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) nodaļu vadītājiem sanāksmes laikā tika dota iespēja testēt SIVA īstenotā ESF projekta "Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā" ietvaros iegādāto Eiropā pazīstamo darbspēju novērtēšanas metodi MELBA© & IDA©.

Vispirms tika sniegta padziļināta informācija par metodes izmantošanu un tās pielietošanas ieguvumiem, bet pēc tam vadītājiem tika dota iespēja izmēģināt dažus no MELBA© & IDA© testiem, kurus savā darbā pielieto SIVA speciālisti, lai palīdzētu klientiem noteikt savas kognitīvās spējas, psihomotorās prasmes, komunikācijas prasmes un darba prasmes profesionālās piemērotības noteikšanas ietvaros.

Ar autortiesībām un Eiropas preču zīmes tiesībām aizsargāto metodi MELBA© &IDA© uztur Vācijas uzņēmums MIRO GmbH, to plaši izmanto Vācijā, Anglijā, Somijā, Francijā, Itālijā, Lietuvā, Nīderlandē, Zviedrijā, Slovēnijā un Slovākijā. Šā gada novembrī metodes latviešu valodas versija nonākusi arī Latvijā - SIVA.

MELBA© & IDA© izmantošana ir daudzveidīga – to pielieto, lai sekmētu darbā pieņemšanas procesu atbilstoši klienta spējām un darba prasībām, lai risinātu profesionālās integrācijas jautājumus, to izmanto medicīniski profesionālajā rehabilitācijā, darba vietu radīšanā un darbinieku pārkvalifikācijā, lai atbalstītu cilvēkus pārejas posmā no skolas uz darba un no darba uz pensionēšanās vecumu, kā arī, lai palīdzētu diskriminācijas riskiem pakļautajām sabiedrības grupām, t.sk. personām ar smagu invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem, iekļauties darba vidē.

Vairums Latvijā pielietotās darbspēju novērtēšanas metodes ir morāli novecojušas. Latvijā līdz šim profesionālās piemērotības noteikšanas procesā izmantotās metodes (piemēram Dž. Holanda, Amthaura tests) nav pietiekami pilnīgas, lai daudzpusīgi novērtētu personu ar smagu invaliditāti un personu ar garīga rakstura traucējumiem integrācijas iespējas darba tirgū. Nepietiek, ja profesionālās piemērotības noteikšanā tiek novērtētas tikai personas intelektuālās spējas. Personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem ir nepieciešams novērtēt arī kognitīvās spējas, psihomotorās prasmes, komunikācijas prasmes un darba prasmes, kas ļauj precīzāk novērtēt personas atbilstību izvēlētām profesionālām izglītības programmām. Tādēļ SIVA izmantojusi iespēju iegādāties jaunu novērtēšanas metodi, kuras izmantošana palīdzēs novērtēt indivīda spējas plašākā diapazonā - jauna konceptuāla pieeja personas izvērtēšanā, koncentrējoties uz tā spējām, nevis darbspēju ierobežojumu, lai nodrošinātu mērķtiecīgu profesionālo rehabilitāciju.

SIVA ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” personāls, 2016. un 2017.gadā apmeklējot Lietuvas un Vācijas rehabilitācijas centrus, iepazina metodes priekšrocības, kā arī guva apstiprinājumu, ka ar metodi var strādāt dažādi speciālisti, kas nodrošina profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu. Darbu ar MELBA© & IDA© 2018.gadā no 07.-14. novembrim sešu dienu mācībās apguva vairāki eksperti – SIVA psihologi, karjeras konsultanti, ergoterapeiti, fizioterapeiti, sociālie darbinieki un pedagogi.

Sertifikācija noslēgusies un uzsākta metodes MELBA© & IDA© aprobēšana darbā ar SIVA klientiem kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai.

SIVA ir labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt cilvēku ar invaliditāti un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo integrāciju, nodrošināt iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Iet atpakaļ