Aktualitātes

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darba devējus uz informatīvu pasākumu

27-06-2017 13:59

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk - SIVA) 28.jūnijā aicina Kurzemes reģiona darba devējus, izglītības un sociālās jomas pārstāvjus apmeklēt informatīvo pasākumu “Nodarbinātības un apmācību iespējas personām ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem”.

Informatīvais pasākums notiks Kuldīgā, Mākslas namā, 1905.gada ielā 6, no pulksten 10:00 – 14:30. 

Pētījumi liecina, ka pēdējo septiņu gadu laikā Latvijā ir strauji pieaudzis cilvēku ar invaliditāti skaits. Fiziska un garīga rakstura traucējumi un invaliditāte kalpo par iemeslu tam, ka cilvēkiem ir lielas grūtības iesaistīties aktīvā darba meklēšanā. Līdz ar to ir būtiski aktualizēt jautājumus par cilvēku ar invaliditāti vietu sabiedrībā, par profesijām un prasmēm, kuras apgūstot, cilvēki ar invaliditāti varētu iekļauties darba tirgū, kā arī par sabiedrībā valdošajiem stereotipiem, aizspriedumiem un iespējamajiem risinājumiem to mazināšanai.

Pasākumā tiks aktualizēti jautājumi par personu ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem mācību iespējām, kā arī par iespējām iekļauties darba tirgū pēc apmācību pabeigšanas. Tāpat Kurzemes reģiona izglītības speciālisti dalīsies ar pieredzi audzēkņu apmācībās un sadarbībā ar darba devējiem. Darba devēji, kuri nodarbina savā uzņēmumā personas ar invaliditāti, dalīsies pieredzē – kāda ir izveidojusies šī sadarbība.

Pasākumā aicināti piedalīties darba devēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, biedrības, izglītības iestādes, valsts un pašvaldību iestāžu vadītāji un darbinieki un citi interesenti.

Pasākums tiek īstenots ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” (Nr.9.1.4.1/16/I/001) ietvaros.

 

DARBA KĀRTĪBA

 

Laiks

Tēma

Lektors

9.30-10.00

Reģistrācija

 

10.00-10.15

Uzruna pasākuma dalībniekiem

Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, SIVA direktores vietniece attīstības un projektu uzraudzības jautājumos Solveiga Kabaka

 

10.15-10.30

„Potenciālā darbinieka portrets. Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma inovācijas”

SIVA direktores vietniece attīstības un projektu uzraudzības jautājumos Solveiga Kabaka

 

10.40-10.50

„Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”

ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” izglītības metodiķe Valda Puiše

 

10.50-11.20

„Iespējas uzņēmējdarbības attīstībai”

Kurzemes plānošanas reģiona Uzņēmējdarbības centra pārstāvji Baiba Kūma un Aigars Rūdulis

 

11.20-11.40

„Nodarbinātības iespējas personām ar invaliditāti”

NVA Pakalpojumu departamenta direktore Eva Lossane

 

11.40-12.10

„Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra pieredze skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem sagatavošanai integrācijai sabiedrībā un darba tirgū”

Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra direktore Ināra Oļena

 

 

12.10-12.25

„Personu ar invaliditāti psiholoģiski emocionālie faktori iekļaušanai darba tirgū”

ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” psiholoģe Lauma Jēgere

12.25-12.45

Labās prakses piemēri – uzņēmēju pieredze (Iedvesmas stāsti)

Galdniecības “Laimdotas” direktors Guntars Pirtnieks, kafejnīcas “Ņamma” vadītāja Dace Nelsone, kafejnīcas “Pagrabiņš” pārstāvis

 

12.45-13.30

Kafijas pauze

 

13.30-14.30

Pieredzes apmaiņas pieturas

SIVA pārstāvji, Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra pārstāvji, darba ņēmēji u.c.

 

Iet atpakaļ