Aktualitātes

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā ieskandina Latvijas simtgadi

16-11-2018 16:58

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā ieskandina Latvijas simtgadi

Šodien, 16.novembrī, Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) telpās tika ieskandināta Latvijas valsts simtgade.

Pasākuma laikā SIVA direktore I.Jurševska informēja, ka šonedēļ divas SIVA darbinieces tika svinīgi sveiktas ar labklājības ministra Atzinības rakstiem - “Par pašaizliedzīgu darbu, teicamu darba kvalitāti un nozīmīgu ieguldījumu nozares informācijas sistēmu attīstībā“ Atzinības rakstu saņēma Vēsma Buko un “Par atbildību, godprātību un pašaizliedzību darbā ar personām ar invaliditāti“ Atzinības rakstu saņēma Ārija Strade, un uzsvēra: “Mēs godinām savu valsti, protams, ar savu darbu. Arī šogad mēs vēlamies turpināt ikgadējo tradīciju – sveikt mūsu darbiniekus, kurus, Atzinības rakstu saņemšanai, izvirzījuši pašu kolēģi!”, dāvājot SIVA Atzinības rakstus 15 (piecpadsmit) SIVA darbiniekiem - “Par atbildīgu, profesionālu un mērķtiecīgu mācību procesa plānošanu” SIVA Atzinības rakstu saņēma Jūrmalas profesionālās vidusskolas izglītības metodiķe Jeļena Artmejeva, “Par augsti profesionālu pedagoģisko darbu un personisko ieguldījumu skolas svētku noformējumu veidošanā” SIVA Atzinības rakstu saņēma Jūrmalas profesionālās vidusskolas skolotāja Ilze Bāne, “Par apzinīgu, godprātīgu attieksmi pret darbu un personīgo ieguldījumu studentu apmācībā un jauno darbinieku adaptācijā” SIVA Atzinības rakstu saņēma Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas veļas mazgājamās mašīnas operators Ivars Bērziņš, “Par personīgo ieguldījumu un profesionalitāti sociālā atbalsta nodrošināšanā klientiem” SIVA atzinības rakstu saņēma Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļas vadītāja Sanita Bļodniece, “Par personīgo ieguldījumu un profesionalitāti Koledžas studentu sagatavošanā sekmīgiem noslēguma pārbaudījumiem” SIVA Atzinības rakstu saņēma Koledžas lektore Lilita Janševska, “Par apzinīgu un godprātīgu darbu profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma attīstībā un Aģentūras mērķu sasniegšanā” SIVA atzinības rakstu saņēma direktora vietniece profesionālās rehabilitācijas jomā Solveiga Kabaka, “Par personīgo ieguldījumu un profesionalitāti Koledžas studentu sagatavošanā sekmīgiem noslēguma pārbaudījumiem” SIVA Atzinības rakstu saņēma Koledžas lektore Inese Kokaine, “Par apzinīgu, augsti profesionālu darbu, cilvēcību saskarsmē, erudīciju ikdienā un ieinteresētību kopējo darba rezultātu sasniegšanā” SIVA Atzinības rakstu saņēma Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas medicīnas māsa Krista Kukuvasa, “Par profesionālitāti un produktīvas darba vides uzturēšanu, empātiju un labsirdību saskarsmē ar klientiem un kolēģiem” SIVA atzinības rakstu saņēma Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas fizioterapeits Eduards Matvejevs, “Par personīgo ieguldījumu profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitātes pilnveidē” SIVA atzinības rakstu saņēma Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļas medicīnas māsa Kristīne Orenīte, “Par godprātīgi veiktu darbu un ieguldījumu Aģentūras mērķu sasniegšanā” SIVA Atzinības rakstu saņēma Ēdināšanas pakalpojumu nodaļas pārtikas noliktavas pārzinis Mairis Plotko, “Par personīgo ieguldījumu un apzinīgu darbu Jūrmalas profesionālās vidusskolas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma attīstībā” SIVA Atzinības rakstu saņēma Jūrmalas profesionālās vidusskolas vadītāja Valda Puiše, “Par apzinīgu un godprātīgu darbu Aģentūras mērķu sasniegšanā un produktīvas darba vides nodrošināšanā” SIVA Atzinības rakstu saņēma Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļas vadītāja Daiga Reinberga, “Par augstu atbildības sajūtu pret darba pienākumiem, centību, vēlmi pilnveidoties un mācīties” SIVA atzinības rakstu saņēma Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas vecākā eksperte Marika Sermule un “Par ieguldītu godprātīgu darbu, enerģiju mērķu sasniegšanā un pozitīva mikroklimata veidošanu starp kolēģiem” SIVA atzinības rakstu saņēma Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” vecākā eksperte Aija Viļuma.

Pasākuma viesis un vadītājs bija aktieris Pēteris Vilkaste, bet pasākumu ar dejām un sirsnīgu krāšņumu piepildīja mazie Pumpuru vidusskolas audzēkņi.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras kolektīvs vēl priecīgus un patiesa patriotisma pilnus svētkus!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iet atpakaļ