Aktualitātes

Steidzies pieteikties bezmaksas studijām Surdotulka programmā!

10-08-2011 11:16

Vēl vari pagūt pieteikties valsts apmaksātām studijām SIVA Koledžā Surdotulka programmā. Studiju ilgums - 2 gadi. Pieteikšanās Koledžā, Slokas ielā 61, Jūrmalā, tālrunis 67811757, e-pasts siva@siva.gov.lv .

Surdotulks gan tieši, gan atgriezeniski tulko tekstus latviešu skaņu un zīmju valodā saziņā starp nedzirdīgu cilvēku un dzirdīgo cilvēku, tulko lekcijas, uzrunas, kā arī citas mutiskas saziņas formas latviešu valodā.

Iet atpakaļ