Studentiem

LEKCIJU SARAKSTS!

TEORIJAS-PRAKSES GRAFIKS!

Esi mūsējais!
Ja Tu vēlies uzlabot un attīstīt savu un kolēģu mācību vidi, būt pirmais, kas uzzina jaunumus, organizēt pasākumus, pārstāvēt savu mācību iestādi sabiedriskos pasākumos, tad Tev ir jābūt mūsu -  Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas Studējošo pašpārvaldes rindās! Studējošo pašpārvalde dod iespēju ietekmēt, izprast un risināt aktuālus jautājumus, aktīvi iesaistīties, rast jaunus draugus, kā arī iegūt nenovērtējumu pieredzi. 

Par mums 
Mēs esam neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija, kas ievēlēta uz vienu mācību gadu. Mūsu pienākums ir pārstāvēt studentu intereses un darboties to tiesību aizstāvībā, veicinot studentu un Koledžas pārstāvju sasvstarpējo sadarbību studiju procesā, studējošo sadzīves un brīvā laika organizēšanā. 

Mērķi:
•    pārstāvēt un aizstāvēt Koledžas studējošo tiesības un intereses akadēmiskās, materiālās, kultūras un sporta dzīves jautājumos; 
•    organizēt studējošo sadzīves, kultūras dzīves un citu brīvā laika pasākumu organizēšanu;
•    veicināt mācību procesa efektivitāti; 
•    iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā;
•    atbalstīt Koledžas sabiedrisko attiecību pasākumus un to popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs; 
•    sadarboties ar citu augstskolu studējošajiem un studējošo pašpārvaldēm Latvijā un ārvalstīs.

Koledžas studējošo pašpārvaldes nolikums.


Moto
Darbība - vienīgais ceļš pretim zināšanām. 
/Šovs/

Foto no 2019./2020.studiju gada pasākumiem:

Valentīndienas pasākums (13.02.2020.)

      

Ziemas izlaidums (17.01.2020.)

        

Ziemassvētku ieskandināšana (19.12.2019.)

              

Adventes laika atzīmēšana (02.12.2019.)

  

Informatīvi izglītojošs pasākums "Veselā miesā vesels gars" (28.11.2019.)

    

Latvijas valsts 101.gadadienas svinības (14.11.2019.)

        

Skolotāju diena SIVA izglītības iestādēs (4.10.2019.)

      
Sporta diena 2019 "Kopā mēs varam!" (3.10.2019.)
Rīta vingrošana Eiropas sporta nedēļas ietvaros (20.09.2019.)

 

Dzejas diena (19.09.2019.)

   

Zinību diena (2.09.2019.)