Koledžas foto

Koledža

Būtiska informācija SIVA profesionālās rehabilitācijas klientiem

Informējam, ka no 13.marta līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas termiņa beigām klātienes studijas Koledžā ir pārtrauktas. Studiju process tiek īstenots attālināti. Studenti par izmaiņām, aktuālajiem jautājumiem un studiju procesa atsākšanu klātienē tiks informēti. Lūdzam sekot līdzi informācijai e-klasē.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt Koledžas sociālajam darbiniekam:

 • darba laikā 26593295;
 • ārpus darba laika 26593295 (līdz plkst. 21:00).

Par SIVA Koledžu

Pie mums - SIVA Koledžā - varat iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Ar iegūtajām zināšanām būsiet konkurētspējīgs darba tirgū un varēsiet turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās citās augstskolās.

Kas studē SIVA Koledžā?

 • jaunieši pēc vidusskolas;
 • jaunieši pēc profesionālās vidusskolas;
 • pieaugušie ar vidējo izglītību;
 • citu augstskolu absolventi,kuri vēlas aktualizēt savas zināšanas vai mainīt specialitāti.

Priekšrocības:

 • cilvēkiem ar invaliditāti iespēja studēt par valsts līdzekļiem;
 • iespēja izvēlēties sev vēlamo studiju formu – pilna laika klātiene vai nepilna laika klātiene;
 • mācību telpas un apkārtējā vide ir iekārtota atbilstoši visiem mūsdienu standartiem, tajā skaitā - pilnībā pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Mēs piedāvājam:

 • studijas augsti kvalificētu pasniedzēju, savas nozares speciālistu vadībā;
 • iespēju izmantot modernu bibliotēku ar jaunākajiem mācību materiāliem;
 • karjeras veidošanas speciālista palīdzību, atrodot prakses un/vai darba vietu;
 • speciālistu - ārsta, ergoterapeita, fizioterapeita, psihologa, sociālā darbinieka u.c. atbalstu;
 • veselības uzlabošanas vai nostiprināšanas procedūras;
 • iesaistīties studentu pašpārvaldē, kurā varat aizstāvēt studentu intereses skolā un sabiedrībā, kā arī organizēt pasākumus;
 • plašas iespējas aktīvai brīvā laika pavadīšanai, piemēram, pie mums ir vokālais ansamblis, dažādas sporta nodarbības, baseins, trenažieru zāle, tiek rīkoti tematiskie vakari;
 • ēdināšanu;
 • izmantot mājīgu dienesta viesnīcu.

Par mācību programmām lasiet šeit.
Par uzņemšanas kārtību un noteikumiem lasiet šeit