Mārketinga un tirdzniecības speciālists

Izglītības programma

Mārketings un tirdzniecība

Programmas kods

41342

Iegūstamā kvalifikācija

Mārketinga un tirdzniecības speciālists

Iepriekšējā izglītība

Vidējā izglītība, 12 klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 61, Jūrmala, tālr. + 371 29466508

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma un ilgums

Nepilna laika neklātiene (3 gadi)

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, 4.kvalifikācijas līmenis

Finansējums

Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis

Nodarbinātības apraksts

Mārketinga un tirdzniecības speciālists prot veikt tirgus izpēti, veikt mārketinga plāna izstrādi un īstenošanu, sagatavot informāciju pircējam par pārdodamo preci vai pakalpojumu, pirkt un pārdot preces, veidot kontaktus starp pircējiem un pārdevējiem.

   

Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma Mārketings un tirdzniecība ir akreditēta līdz 2020. gada 31. decembrim.