Mēs esam labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Ministrs aģentūras pārraudzību īsteno ar Labklājības ministrijas starpniecību.

Mūsu darbu nosaka likumi, Ministru kabineta noteikumi un citi normatīvie akti par valsts iestāžu darbību, kā arī normatīvie akti par  sociālās un profesionālās rehabilitācijas sniegšanu cilvēkiem ar invaliditāti. Šajā sadaļā atradīsiet normatīvos dokumentus, kuros aprakstīts, kādu palīdzību cilvēkiem ar prognozējamu invaliditāti un cilvēkiem ar invaliditāti sniedz valsts, lai tie  atgrieztos sabiedrībā un darba tirgū, un kādu lomu šī mērķa sasniegšanā pilda SIVA.

LR Ministru kabineta noteikumi un rīkojumi