Jūrmalas profesionālās vidusskolas foto

Jūrmalas profesionālā vidusskola

Būtiska informācija Sociālās integrācijas valsts aģentūras profesionālās rehabilitācijas un profesionālās piemērotības noteikšanas klientiem.

Informējam, ka no 13.marta līdz š.g. 14.aprīlim klātienes mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un studijas Koledžā ir pārtrauktas. Mācību un studiju procesu īstenos attālināti. Audzēkņi un studenti par izmaiņām, aktuālajiem jautājumiem un mācību procesa atsākšanu tiks informēti. Lūdzam sekot līdzi informācijai e-klasē.

Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums līdz 14.aprīlim nenotiek. Ar klientiem, kuri ir pieteikušies saņemt pakalpojumu, aģentūras speciālisti sazināsies personīgi un informēs par tālāko rīcību.

Informējam arī, ka pieteikties pakalpojumu saņemšanai par valsts budžeta līdzekļiem joprojām var zvanot uz tālruņa nr. 29249084 vai rakstot uz e-pasta adresi: ppn@siva.gov.lv, bet ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ietvaros zvanot uz tālr.nr. 26385047 vai rakstot uz e-pasta adresi: sivaprojekts@siva.gov.lv.

Jautājumu gadījumā darba laikā lūdzam zvanīt:

 • 22309235 – Jūrmalas profesionālās vidusskolas sociālais darbinieks;
 • 26593295 – Koledžas sociālais darbinieks;
 • 29187093 – Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas sociālais darbinieks.

Jautājumu gadījumā ārpus darba laika lūdzam zvanīt Koledžas sociālajam darbiniekam pa tālruni 26593295 (līdz plkst. 21:00).

Par Jūrmalas profesionālo vidusskolu

SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā iespējams apgūt vairāk kā 10 dažādas profesionālās izglītības programmas, kā arī vienu profesionālās pilnveides izglītības programmu. 

SIVA, sadarbojoties ar dažādiem Latvijas uzņēmumiem un iestādēm, izglītojamajiem nodrošina prakses vietas.

Līdz šim veiksmīga sadarbība veidojusies ar tādiem darba devējiem kā Latvijas dzelzceļš, Lauku atbalsta dienests, Jūrmalas pilsētas dome, Maxima Latvija, VISION EXPRESS BALTIJA”, Rimi Baltic, Jūrmalas viesnīca Villa Joma, SPA hotelis Pegasa pils u.c.

Cilvēkiem ar invaliditāti draudzīga skola
Mācību vide Jūrmalas profesionālajā vidusskolā ir īpaši draudzīga un pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti. Līdztekus mācībām tiek piedāvāts saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, lai uzlabotu un nostiprinātu veselību, tādējādi paaugstinot dzīves kvalitāti. 
 
Cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti mācības SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā ir bez maksas. 

Lai pieteiktos valsts apmaksātai izglītībai, cilvēkiem ar invaliditāti jāveic profesionālās piemērotības noteikšana. Tās ietvaros speciālisti izvērtē vispārējās spējas un zināšanas, prasmes un iemaņas, veselības stāvokli un iesaka, kāda profesija katram cilvēkam ir vispiemērotākā. Vairāk par profesionālo piemērotību šeit!

Kāpēc audzēkņi izvēlas Jūrmalas profesionālo vidusskolu?

 • Dažādas mācību formas – klātiene, neklātiene
 • Pieredzējuši, kvalificēti pedagogi un speciālisti
 • Radošas mācību metodes
 • Sakārtotas un mūsdienīgi aprīkotas mācību telpas un vide, kas pilnībā pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem un cilvēkiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos
 • Mācību bibliotēka ar jaunākajiem mācību materiāliem
 • Karjeras veidošanas speciālisti palīdz atrast prakses un darba vietas
 • Iespēja iesaistīties pašpārvaldē un pārstāvēt audzēkņu intereses, organizēt pasākumus
 • Daudzpusīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas – vokālais ansamblis, sporta nodarbības, baseins, trenažieru zāle, ekskursijas, tematiskie vakari u.c.
 • Mājīga dienesta viesnīca

Kāpēc mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā atbalsta audzēkņu vecāki?

Ilona Zemīte, datorsistēmu tehniķu audzēkņa Rinalda Zemīša māte:
„Mācības šajā skolā izvēlējāmies, jo tā ir tuvu mūsu dzīves vietai, dēlam nav jāmēro liels attālums uz Rīgu, līdz ar to rodas laika un naudas ekonomija. Labas atsauksmes par skolu saņēmām arī no dēla drauga, kurš ieteica izvēlēties datorsistēmu tehniķa profesiju”.

Kāpēc Jūrmalas profesionālās vidusskolas audzēkņus izvēlas darba devēji?

Andris Voltners, SIA „Elektro Bauska” vadītājs par JPV absolventu, elektrotehnikas meistaru Mārtiņu Škiparu:
„Mūsu uzņēmums ieguvis labu profesionāli darbā ar elektrotehniku. Mārtiņš ir atsaucīgs un ļoti centīgs darbinieks”.

Saņemtie Atzinības raksti un Pateicības

Par mācību programmām lasiet šeit.
Par uzņemšanas kārtību un noteikumiem lasiet šeit.

Jūrmalas profesionālās vidusskolas pašvērtējuma ziņojumi: