Programmētājs

Izglītības programma

Lietišķo sistēmu programmatūra

Programmas kods

41481

Iegūstamā kvalifikācija

Programmētājs

Iepriekšējā izglītība

Vidējā izglītība, 12 klases

Adrese, tālrunis uzziņām

Slokas iela 61, Jūrmala, tālrunis + 371 29466508

Mācību valoda

Latviešu

Programmas īstenošanas forma un ilgums

Pilna laika klātiene (3 gadi)

Iegūstamais izglītības dokuments

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, 4.kvalifikācijas līmenis

Finansējums

Nodarbinātības apraksts

Programmētājs prot lietot programmatūras izstrādes rīkus, veidot un atkļūdot programmas, projektēt algoritmus un datu struktūras, analizēt programmas kodu, programmēt, izmantojot interneta tehnoloģijas, lietot programmatūras testēšanas paņēmienus, veikt sistēmu analīzi un projektēšanu.

   

Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju programma Lietišķo sistēmu programmatūra ir akreditēta līdz 2022. gada 31. decembrim.