Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā mājturības skolotāju (0,8 slodzes) Jūrmalas profesionālajā vidusskolā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā mājturības skolotāju (0,8 slodzes) Jūrmalas profesionālajā vidusskolā.

Prasības:

 • augstākā izglītība nozarē;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • pedagoģiskā izglītība, atbilstoši 28.10.2014. MK noteikumiem “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

Pieredze pedagoģiskajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību. 

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt amatu apvienošanas kārtībā;
 • atalgojumu, atbilstoši 05.07.2016. MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 68

Darba sākums – 2017.gada 4.septembris

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas sūtīt vai iesniegt līdz 03.09.2017. Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. E-pasts: milana.vitina@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 26399684 (Valda Puiše).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā pavāru Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā pavāru Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā.

Galvenie pienākumi:

 • gatavot ēdienus un piedevas atbilstoši tehnoloģiskajam procesam un ēdienkartei;
 • pareizi izvēlēties receptūrā paredzētos produktus vai pusfabrikātus, veikt izejvielu pirmapstrādi;
 • izsniegt ēdienu porcijas, atbildēt pa to kvalitāti, svaru un noformējumu.

Prasības:

 • profesionālā vidējā izglītība pavāra specialitātē vai vispārējā vidējā izglītība un pavāru profesionālie kursi;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā, elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, strādāt paaugstinātas spriedzes situācijās;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas prasmes;
 • vēlama profesionālā pieredze ne mazāk par 1 gadu.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu (13.saime, IV līmenis, 5.mēnešalgu grupa);
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Dubultu prospekts 71, Jūrmala 

CV un izglītības dokumentu kopijas sūtīt uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 67771007, 26462698 (Andra Ivanova)

 

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā sociālo darbinieku Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā sociālo darbinieku Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā.

Galvenie pienākumi:

 • Identificēt profesionālās rehabilitācijas klientu, t.sk., profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saņēmēju sociālās problēmas, apzināt sociālo situāciju, esošo risku ietekmi uz profesijas izvēles procesu, pilnvērtīgu integrēšanos mācību iestādē un sabiedrībā kopumā, sociālo prasmju apguvi un, nepieciešamības gadījumā, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
 • Vadīt klientu individuālo sociālās rehabilitācijas plānu izstrādi, veikt nepieciešamos ierakstus savas kompetences ietvaros, vadīt starpprofesionāļu komandas darbu sociālās rehabilitācijas plānu realizēšanai, motivēt klientus sociālās rehabilitācijas plānu izpildei;
 • Sniegt klientiem nepieciešamo sociālo atbalstu problēmsituāciju gadījumos, konsultēt klientus viņu tiesību un pienākumu jautājumos;
 • Sniegt klientiem nepieciešamo atbalstu karjeras izvēles un darbā iekārtošanās jautājumos;
 • Līdzdarboties potenciālo profesionālās rehabilitācijas klientu, Aģentūras sadarbības partneru un sabiedrības kopumā informēšanā par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespējām. 

Prasības:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
 • profesionālā pieredze sociālo pakalpojumu, sociālās pedagoģijas vai karjeras izvēles jautājumu jomā;
 • vēlama pieredze darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti;
 • latviešu valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office);
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • precizitāte veicamo uzdevumu izpildē.

Piedāvājam:

 •  interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā,
 • stabilu atalgojumu (39. saime, III A līmenis, 8.mēnešalgu grupa),
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Slokas iela 68, Jūrmala.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 11.09.2017. sūtīt Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, LV-2015, vai pa e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 29379679 (Sanita Bļodniece)

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā karjeras konsultantu Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā karjeras konsultantu Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā. 

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties profesionālās piemērotības noteikšanas procesā, motivējot klientus iegūt kvalifikāciju un iesaistīties darba tirgū un sniedzot atbalstu karjeras veidošanai;
 • sniegt atbalstu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem viņu personīgo īpašību, spēju un prasmju samērošanā ar izvēlētajam profesionālās darbības virzienam nepieciešamajām kompetencēm;
 • sadarbībā ar aģentūras speciālistiem izstrādāt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju individuālos karjeras plānus;
 • nodrošināt mācību prakšu organizēšanu Jūrmalas profesionālās vidusskolas izglītojamajiem;
 • piedalīties prakses atskaišu aizstāvēšanā un izvērtēšanā;
 • sniegt atbalstu izglītojamajiem darbā iekārtošanā.

Prasības:

 • profesionālā  augstākā izglītība sociālajās zinātnēs – pedagoģijā, psiholoģijā vai sociālajā darbā (vēlama kvalifikācija – karjeras konsultants);
 • pedagoģiskā, psiholoģiskā vai praktiskā karjeras konsultanta darba pieredze;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes, labas organizatoriskās dotības, augsta atbildības sajūta, precizitāte;
 • zināšanas darba meklēšanas procesā, veidos un metodēs;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • patstāvīgi analizēt informāciju un meklēt risinājumus;
 • prasme strādāt ar MS Office programmām.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā,
 • stabilu atalgojumu (23. saime, II D līmenis, 7.mēnešalgu grupa),
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Slokas iela 68, Jūrmala.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 14.09.2017. sūtīt Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, LV-2015, vai pa e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 29379679 (Sanita Bļodniece)

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā vecāko ekspertu ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” aktivitāšu īstenošana

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā vecāko ekspertu ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” (turpmāk – Projekts) aktivitāšu īstenošanai.

Galvenie pienākumi:

 • koordinēt projekta darbību norisi;

 • veikt profesionālās piemērotības noteikšanas, profesionālās rehabilitācijas izglītības programmu un prasmju apmācības programmu grupu komplektēšanu un uzskaiti;

 • nodrošināt projekta dokumentācijas  un atskaišu laicīgu sagatavošanu un datu bāžu uzturēšanu. 

 Prasības:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība psiholoģijā, pedagoģijā vai sociālajā jomā;

 • pieredze projektu koordinēšanā;

 • vēlama pieredze mācību procesa koordinēšanā;

 • pieredze darba organizācijā, plānošanā, vadībā un darbā valsts pārvaldē vai izpratne par tās darbības principiem;

 • pieredze publicitātes pasākumu organizēšanā;

 • ļoti labas komunikācijas prasmes;

 • labas analītiskās un organizatoriskās spējas;

 • prasme strādāt ar datoru (laba lietotāja līmenī MS Office).

Aģentūra piedāvā:

 • pilnas slodzes darbs uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu – 950 EUR;
 • sociālās garantijas.

 Darba vieta – Jūrmala, Slokas ielā 61.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 02.08.2017. sūtīt elektroniski uz e-pastu milana.vitina@siva.gov.lv vai katrina.sevruka@siva.gov.lv, vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 26385047 (Katrīna Sevruka).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā (reģistrācijas Nr.90001790030) statistiķi

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā (reģistrācijas Nr.90001790030) statistiķi.

Galvenie pienākumi:

 • statistisko datu vākšana, apstrāde un analīze par profesionālās rehabilitācijas un profesionālās piemērotības pakalpojumu saņēmējiem;
 • uzraudzīt profesionālās rehabilitācijas informācijas sistēmas (PRIS) datu kvalitāti;
 • veidot atskaites un sagatavot informāciju prezentācijām un pārskatiem, izmantojot PRIS datus;
 • veidot veidlapas PRIS u.c.;

 Prasības pretendentam:

 • augstākā izglītība (var būt pēdējā kursa students);
 • vēlama darba pieredze līdzīgā amatā;
 • prasme strādāt ar datoru (ļoti laba lietotāja līmenī MS Office, WEB), vēlama pieredze darbā ar informācijas sistēmām;
 • dokumentu sagatavošanas un noformēšanas prasmes;
 • analītiska domāšana;
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu;
 • atbildība un precizitāte pienākumu izpildē.

Aģentūra piedāvā:

 • pilnu darba slodzi;
 • labus darba apstākļus;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • profesionālu izaugsmi.

 Darba vieta – Jūrmala, Slokas ielā 68.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju sūtīt līdz 20.08.2017. elektroniski uz e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai:28661302 (Solveiga Kabaka)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā uz vakanto DAUGAVPILS ATBALSTA PUNKTA KOORDINATORA amatu Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā uz vakanto DAUGAVPILS ATBALSTA PUNKTA KOORDINATORA amatu Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā.

Galvenie pienākumi:

 • apzināt personas ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti atbalsta punktam piederīgā reģionā, informēt minētās personas par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespējām;
 • organizēt pasākumus profesionālās piemērotības noteikšanai atbalsta punktā;
 • pieņemt no profesionālās piemērotības noteikšanas klientiem iesniegumus, izskatīt saņemtos dokumentus un izvērtēt saņemto dokumentu atbilstību noteiktajām prasībām;
 • sagatavot un pieņemt lēmumus par profesionālās piemērotības pakalpojumu piešķiršanu (pārcelšanu vai pātraukšanu);
 • sadarbbībā ar Jūrmalas profesionālo vidusskolu organizēt profesionālo tālākizglītības programmu apguvi atablasta punktā;
 • sniegt profesionālās rehabilitācijas klientiem atbalstu prakses vietu organizēšanā, mācību prakses laikā un darbā iekārtošanās jautājumos;
 • sadarboties ar atbalsta punktam piederīgā reģiona valsts, pašvaldības, sabiedriskajām un darba devējiem un to organizācijām.

Prasības:

 • 1. vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams psiholoģijā, pedagoģijā, sociālajā darbā vai izglītības zinātnē);
 • vēlama pedagoģiskā, psihologa, sociālā darbinieka darba pieredze;
 • pieredze klientu konsultēšanā vai apkalpošanā;
 • Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārzināšana sava amata kompetences ietvaros;
 • valsts valodas prasme saskaņā ar Valsts valodas likumu (augstākais līmenis);
 • vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;
 • labas sadarbības un saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Word, Excel, WEB) un biroja tehniku lietotāja līmenī;
 • autovadītāja apliecība.

Darba vieta – Bauskas ielā 21, Daugavpilī

Piedāvājam:

 • pilna darba slodze
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (23.saime, IIB līmenis, 7.mēnešalgu grupa).

Sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, rekomendācijas (ja tādas ir) un izglītības dokumentu kopijas līdz 20.08.2017. sūtīt elektroniski uz e-pastu milana.vitina@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 29379679 (Sanita Bļodniece).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā (reģistrācijas Nr.90001790030) klientu un pacientu reģistratoru Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā (reģistrācijas Nr.90001790030) klientu un pacientu reģistratoru Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā.

Galvenie pienākumi:

 • ambulatoro klientu reģistrācija klātienē un pa telefonu, rehabilitācijas un ārstniecisko procedūru rezervācija klientiem (darbs ar informācijas sistēmu);
 • klientu informēšana par rehabilitācijas pakalpojumiem, speciālistu pieņemšanas laikiem u.tml.;
 • norēķinu operācijas ar EKA;
 • darbs ar rehabilitācijas dokumentācijas sagatavošanu, kārtošanu un arhivēšanu. 

Prasības pretendentam:

 • I līmeņa profesionālā augstākā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • vismaz vienu gadu darba pieredze klientu apkalpošanas jomā (pieredze ārstniecības vai līdzīgā rehabilitācijas iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • pieredze darbā ar kases aparātu;
 • prasme strādāt ar datoru (laba lietotāja līmenī MS Office, WEB), vēlama pieredze darbā ar informācijas sistēmām;
 • dokumentu sagatavošanas un noformēšanas prasmes;
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmeņa 2.pakāpe);
 • krievu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • augsta saskarsmes kultūra un komunikabilitāte, sadarbības prasmes;
 • atbildība un precizitāte pienākumu izpildē.

Aģentūra piedāvā:

 • pilnu darba slodzi;
 • labus darba apstākļus;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • profesionālu izaugsmi.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju sūtīt līdz 10.08.2017. elektroniski uz e-pastu: ludmila.jefimova@siva.gov.lv, kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai 67771016, 29256581 (Ludmila Jefimova).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina pieteikties uz vakanto fizikālās un rehabilitācijas ārsta amatu

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina pieteikties uz vakanto fizikālās un rehabilitācijas ārsta amatu.

Galvenie pienākumi:

 • klientu veselības un funkcionālā stāvokļa izvērtēšana
 • individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšana
 • rehabilitācijas procesa organizēšana un novērtēšana
 • klientu veselības stāvokļa uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā

Prasības pretendentam:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā medicīniskā izglītība ar ārsta grādu un sertifikātu Fizikālās un rehabilitācijas ārsta specialitātē;
 • LR VM Ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmenis);
 • vismaz divu svešvalodu – krievu, angļu vai vācu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office);
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta, lojalitāte;
 • prasme strādāt komandā;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • zināšanas par sociālajiem pakalpojumiem;
 • labas saskarsmes prasmes.

Aģentūra piedāvā:

 • patstāvīgu, atbildīgu un intensīvu darbu uz nenoteiktu laiku;
 • darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā;
 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 10.08.2017. sūtītelektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālr. informācijai: 67771013; 29256581 (Ludmila Jefimova) vai

67771013, 22000116 (Marija Lagzdiņa).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā vecāko klientu un pacientu reģistratoru Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā vecāko klientu un pacientu reģistratoru Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā.

Galvenie pienākumi:

 • plānot un organizēt pakalpojumu reģistratūrā  darbu atbilstoši plānotajai klientu  plūsmai; 
 • organizēt ikdienas darba  uzdevumu sadali pakalpojumu reģistratūrā;
 • risināt procesu situācijas, kas saistītas ar rehabilitācijas pakalpojumu rezervāciju klientam;
 • kontrolēt korektu datu atspoguļošanu IS programmā un ārstniecisko procedūru laika rezervāciju reģistrācijā;
 • ambulatoro klientu reģistrācija klātienē un pa telefonu;
 • rehabilitācijas un ārstniecisko procedūru rezervācija klientiem (darbs ar informācijas sistēmu);
 • klientu informēšana par rehabilitācijas pakalpojumiem, speciālistu pieņemšanas laikiem u.tml.;
 • norēķinu operācijas ar EKA;
 • darbs ar rehabilitācijas dokumentācijas sagatavošanu, kārtošanu un arhivēšanu.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71

Prasības pretendentam:

 • I līmeņa profesionālā augstākā vai profesionālā augstākā izglītība;
 • vismaz vienu gadu darba pieredze klientu apkalpošanas jomā (pieredze ārstniecības vai līdzīgā rehabilitācijas iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību);
 • pieredze darbā ar kases aparātu;
 • prasme strādāt ar datoru (laba lietotāja līmenī MS Office, WEB), vēlama pieredze darbā ar informācijas sistēmām;
 • dokumentu sagatavošanas un noformēšanas prasmes;
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmeņa 2.pakāpe);
 • krievu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • augsta saskarsmes kultūra un komunikabilitāte, sadarbības prasmes;
 • atbildība un precizitāte pienākumu izpildē.

Aģentūra piedāvā:

 • pilnu darba slodzi;
 • labus darba apstākļus;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • profesionālu izaugsmi.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju sūtīt līdz 06.08.2017. elektroniski uz e-pastu: marija.lagzdina@siva.gov.lv, vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālrunis informācijai: 67771013 (Marija Lagzdiņa).

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā administratoru (uz darbinieka prombūtnes laiku) Klientu izmitināšanas nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā administratoru (uz darbinieka prombūtnes laiku) Klientu izmitināšanas nodaļā.

Darba pienākumi:

 • Laipna apmeklētāju sagaidīšana, reģistrācijas veikšana;
 • Maksājumu pieņemšana, noformēšana- darbs ar kases aparātu, POS- terminālu;
 • Darbs ar viesnīcas rezervēšanas sistēmu 4HOTEL
 • Ienākošo zvanu un korespondences koordinēšana;
 • Dažāda veida atskaišu un citas informācijas sagatavošana;.

Darba vieta: Jūrmala, Jaundubulti, Dubultu prospekts 71.

Prasības:

 • I līmeņa profesionālā augstākā vai vidējā profesionālā izglītība, priekšrocība tiks dota kandidātiem ar viesnīcu un tūrisma nozarē iegūtu izglītību.
 • Izpratne par viesnīcu darbību un servisu.
 • Latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām (C līmenis 1. pakāpe);
 • Krievu un angļu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī;
 • Labas MS Office datorprasmes;
 • Pozitīva attieksme pret klientiem un kolēģiem, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • Izcilas komunikācijas un pielāgošanas spējas;
 • Spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta, precizitāte, lojalitāte;
 • Spēja strādāt un koncentrēties saspringtās darba situācijās, ātri reaģēt un rast risinājumu stresa situācijās;

Aģentūra piedāvā:

 • Darbs uz noteiktu laiku (summētais darba laiks)
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Darbu draudzīgā, profesionālā komandā un mūsdienīgā darba vidē;
 • Interesantu un dinamisku darbu strauji multiprofesionālā uzņēmumā.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 20.09.2017. sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.kalnina@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 67767048, 67771009 (Kristīne Kalniņa).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā pedagogu profesionālās rehabilitācijas tālākizglītības programmās “Lietvedis” un “Florists” personām ar smagu invaliditāti

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā pedagogu profesionālās rehabilitācijas tālākizglītības programmās “Lietvedis” un “Florists” personām ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) īstenošanai, sākot ar š.g. 1.augustu.

Galvenie pienākumi:

 • Īstenot mācību priekšmetus – Likumdošana un tiesiskie pamati, Darba un saistību tiesības;   
 • Uzturēt informāciju par audzēkņu nodarbību apmeklējumu un sekmēm.

Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 61.

Prasības:

 • Augstākā akadēmiskā pedagoģiskā vai augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību;
 • pedagoģiskā darba pieredze;
 • prasme plānot un organizēt darbu, analizēt sava darba un audzēkņu rezultātus, pieņemt lēmumus, kas saistīti ar mācību darbu;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (laba lietotāja līmenī MS Office);
 • labas komunikācijas prasmes.

Piedāvājam:

 • darba uzsākšana – no š.g. 1.augusta;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu – sākot no 5,66 eur/h;
 • sociālās garantijas;
 • darbs uz noteiktu laiku.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 12.07.2017. sūtīt elektroniski uz e-pastu milana.vitina@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 26385047 (Katrīna Sevruka).

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā fizioterapeitu

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā fizioterapeitu.

Galvenie pienākumi:

 • klienta funkcionālā stāvokļa izmeklēšana, iegūto datu novērtēšana un analīze;
 • individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšana, nozīmējot atbilstošus fizioterapijas pakalpojumus;
 • fizioterapijas individuālo un grupu nodarbību vadīšana (nodarbības zālē, baseinā, nūjošana, Slinga terapija u.tml.);
 • klienta izglītošana par fizisko aktivitāšu nozīmi un piemērotu aktivitāšu izvēli veselības un funkcionālā stāvokļa saglabāšanai.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71.

Prasības pretendentam:

 • profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē vai profesionālais bakalaura grāds sporta zinātnē ar kvalifikāciju fizioterapeits;
 • LR VM Ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • valsts valodas zināšanas, saskaņā ar Valodas likumu (augstākās kategorijas līmenī);
 • krievu un angļu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office, WEB);
 • prasme strādāt komandā, spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus;
 • augsta atbildības sajūta un labas saskarsmes spējas;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

Aģentūra piedāvā:

 • pilnu darba slodzi (summētais darba laiks)
 • darbs uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu sociālās garantijas;
 • patstāvīgu, atbildīgu un intensīvu darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 11.07.2017. sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 26189990 (Sanita Slikšāne).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā Apdares darbu strādnieku

Sociālās integrācijas valsts aģentūra piedāvā darbu apdares darbu strādniekam.

Galvenie pienākumi:

 • veikt telpu kosmētiskos remonta darbus – špaktelēšana, krāsošana, tapešu līmēšana, flīzēšana un grīdas segumu ieklāšana;
 • veikt citus saimnieciskās funkcionēšanas darbus.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu pr.71.

Prasības pretendentam:

 • vidējā profesionālā izglītība vai arodizglītība;
 • praktiskā darba pieredze darbā mazāk kā 3 gadi;
 • valsts valodas zināšanas, saskaņā ar Valodas likumu (A līmeņa 2.pakāpe);
 • augsta atbildība un precizitāte pienākumu izpildē;
 • labas saskarsmes spējas un prasme strādāt komandā.

Aģentūra piedāvā:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā,
 • stabilu atalgojumu,
 • sociālās garantijas.

 CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 11.08.2017. sūtītelektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 29276513 (Jānis Simsons)

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā Medicīnas māsas

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina pieteikties darbā Medicīnas māsas. 

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt klientiem ārsta nozīmēto rehabilitācijas pakalpojuma izpildi;
 • sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību akūtu situāciju gadījumā;
 • dokumentēt aprūpes procesu.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71 

Prasības pretendentam:

 • I līmeņa profesionālā augstākā vai vidējā profesionālā medicīniskā izglītība;
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • sertifikāts pamatspecialitātē (vēlams ambulatorās vai internās aprūpes māsas specialitātē);
 • vēlama darba pieredze specialitātē ne mazāk kā 2 gadi;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office);
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmeņa 1.pakāpe);
 • krievu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • augsta saskarsmes kultūra un komunikabilitāte, sadarbības prasmes;
 • atbildība un precizitāte pienākumu izpildē.

Aģentūra piedāvā:

 • darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā un iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi rehabilitācijas jomā;
 • summēto darba laiku;
 • labus darba apstākļus;
 • stabilu atalgojumu, sociālās garantijas.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 11.08.2017. sūtīt vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. E-pasts: kristine.trautmane@siva.gov.lv. Tālrunis informācijai 67771016, 22337136 (Izolīna Loginova).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā šefpavāru Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā šefpavāru Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā.

 Galvenie pienākumi:

 • tehnoloģisko procesu vadīšana;
 • ēdienu gatavošana;
 • tehnoloģisko karšu sagatavošana.

Prasības:

 • profesionālā vidējā izglītība pavāra specialitātē vai vispārējā vidējā izglītība un pavāru profesionālie kursi;
 • vismaz 3 gadu profesionālā pieredze pavāra amatā (karstie un aukstie ēdieni);
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • izpratne par komandas darba organizēšanu, elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, strādāt paaugstinātas spriedzes situācijās, spēja rast risinājumu neparedzētu ražošanas jautājumu risināšanā;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas prasmes.

Piedāvājam:

 •  interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu (13.saime, V līmenis, 7.mēnešalgu grupa);
 • veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešu nostrādāšanas;
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Dubultu prospekts 71, Jūrmala

CV un izglītības dokumentu kopijas sūtīt uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv

Tālrunis informācijai: 67771007, 26462698 (Andra Ivanova)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto SOCIĀLĀ DARBINIEKA amatu (uz projekta īstenošanas laiku)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra izsludina konkursu uz vakanto SOCIĀLĀ DARBINIEKA amatu (uz projekta īstenošanas laiku).

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.1.1.2/15/I/001 “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”  atbalsta pasākumā “Profesionālās piemērotības noteikšana”.

SIVA sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno projektu, kurā veiks profesionālās piemērotības noteikšanas (turpmāk–PPN) pakalpojumu bezdarbniekiem ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti, bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem un bezdarbniekiem, kuri veselības pārbaudes pasākuma ietvaros saņēmuši rekomendāciju veikt PPN, sniedzot ieteikumus par bezdarbniekam piemērotu darbu, kā arī ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem atbilstoši bezdarbnieka veselības stāvoklim.

Projekta mērķis ir veicināt ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai piemērotā apmācībā, mazinot sociālās atstumtības riskus.

Galvenie pienākumi:

 • identificēt klienta sociālās problēmas;
 • vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu un novērtēt fizisko, psiholoģisko un sociālo apstākļu darbību uz klientu, saistot to ar sociālajām problēmām, kādas ir klientam;
 • kā arī piedalīties ieteikuma klientiem sagatavošanā.

Prasības:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija – sociālais darbinieks;
 • saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • prasme sadarboties;
 • empātijas spējas un cieņa pret klientu;
 • valsts valodas prasme saskaņā ar Valsts valodas likumu (augstākais līmenis);
 • vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Word, Excel, WEB) un biroja tehniku lietotāja līmenī.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (39.saime, IIB līmenis, 4.mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas.

Darba vieta: Slokas iela 68, Jūrmala.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, rekomendācijas (ja tādas ir) un izglītības dokumentu kopijas līdz 25.08.2017. sūtīt elektroniski uz e-pastu milana.vitina@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26158952 (Ieva Vaivode).