Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā direktora vietnieku finanšu un IKT jomā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030)
izsludina konkursu uz vakanto ierēdņa amatu - direktora vietnieks finanšu un IKT jomā
(uz nenoteiktu laiku)

Galvenie pienākumi:

 • organizēt finanšu un informācijas komunikāciju tehnoloģiju procesus un nodrošināt veikto pasākumu uzraudzību;
 • kontrolēt Aģentūras finanšu resursu plānošanu un uzskaiti, nodrošinot efektīvu budžeta līdzekļu sadali un Likuma par budžetu un finanšu vadību prasību izpildi;
 • nodrošināt finansējuma uzraudzību un pieejamību apstiprināto ESF un ERAF projektu realizācijai;
 • izstrādāt un iesniegt priekšlikumus stratēģiskai attīstībai un inovācijām atbildības jomās.

Prasības pretendentam:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība ekonomikā, finansēs vai vadības zinātnēs;
 • pieredze vadošā amatā valsts pārvaldes iestādēs;
 • organizatoriskā darba pieredze un pieredze personāla vadīšanā;
 • zināšanas valsts institūciju darbības tiesiskajos, finansiālajos un sociālajos aspektos;
 • latviešu valodas zināšanas, atbilstoši Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
 • teicamas prasmes darbā ar MS Office programmām;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes.

Aģentūra piedāvā:

pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu (1.saime II B līmenis, 12.mēnešalgu grupa, darba alga no 1253.00 līdz 1647.00 euro) un sociālās garantijas.

 

Motivēta pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija Pretendentam jānosūta 10 dienu laikā, skaitot no paziņojuma publicēšanas dienas Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, elektroniski uz e-pastu siva@siva.gov.lv ar norādi “Direktora vietnieks – pretendents” vai jāiesniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūrā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, 137.kabinetā.

Tālr. informācijai: 67771044; 29149582. 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā PEDAGOGU

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA (reģ.Nr.90001790030)
aicina darbā
AMATU MĀCĪBAS PEDAGOGU/SKOLOTĀJU

lai nodrošinātu neformālās izglītības sekojošu prasmju programmu apguvi:

 1. Ratiņu stumšana noliktavā 
 2. Dokumentu kopēšana un kārtošana
 3. Ziedu kārtošana (dažādu ziedu kompozīciju veidošana) 
 4. Dežūrēšana, telpu un teritorijas pieskatīšana 
 5. Veļas gludināšana, šķirošana, marķēšana, locīšana
 6. Trauku novākšana, mazgāšana, spodrināšana 
 7. Virsdrēbju saņemšana, novietošana un uzraudzība

Sociālās integrācijas valsts aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.
Projekta mērķis ir palielināt vienas no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā – personas ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem – integrāciju darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi:

 • Īstenot profesionālo rehabilitācijas programmu mācību priekšmetus atbilstoši izstrādātajām programmām.
 • Uzturēt informāciju par audzēkņu nodarbību apmeklējumu un sekmēm.

Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 61.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kartību;
 • pedagoģiskā darba pieredze;
 • prasme plānot un organizēt darbu, analizēt sava darba un audzēkņu rezultātus, pieņemt lēmumus, kas saistīti ar mācību darbu;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likuma noteiktajā līmenī;
 • labas komunikācijas prasmes.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (mēneša darba algas likme 710.00 euro) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.01.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu valdis.bogdanovs@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.
Tālrunis informācijai: 26950179 (Valdis Bogdanovs).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā PAVĀRU

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā PAVĀRU Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā 

Galvenie pienākumi:

 • gatavot aukstos un karstos ēdienus un piedevas atbilstoši tehnoloģiskajam procesam un ēdienkartei;
 • pareizi izvēlēties receptūrā paredzētos produktus vai pusfabrikātus, veikt izejvielu pirmapstrādi;
 • izsniegt ēdienu porcijas, atbildēt pa to kvalitāti, svaru un noformējumu.

Prasības:

 • profesionālā vidējā izglītība pavāra specialitātē vai vispārējā vidējā izglītība un pavāru profesionālie kursi;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā, elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, strādāt paaugstinātas spriedzes situācijās;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas prasmes;
 • vēlama profesionālā pieredze ne mazāk par 1 gadu.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā, 
 • stabilu atalgojumu (13.saime, IV līmenis, 5.mēnešalgu grupa, alga no 500.00 līdz 600.00 euro),
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Dubultu prospekts 71, Jūrmala

CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 22.02.2019. sūtīt elektroniski uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 67771007, 26462698 (Andra Ivanova).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015. 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā ĀRSTU (0,5 slodzes) Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā ārstu (0,5 slodzes) Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

Galvenie pienākumi:

 • iekļauties vispārējā klientu aprūpē sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā aģentūras klientiem;
 • novērtēt klienta veselības stāvokli un nozīmēt rehabilitācijas pakalpojumus funkcionālo traucējumu mazināšanai vai stabilizēšanai;
 • izskaidrot klientam pielietoto ārstniecības metožu iedarbību un klienta līdzdarbošanās nozīmi pozitīva rezultāta sasniegšanai, sekot pakalpojuma norisēm un nepieciešamības gadījumā veikt izmaiņas;
 • sadarboties ar citiem speciālistiem rehabilitācijas plāna sastādīšanā un īstenošanā.

Prasības:

 • augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • Ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • vēlams arodveselības un arodslimību ārsta sertifikāts, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta sertifikāts vai internista sertifikāts;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • krievu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office lietotāja līmenī);
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta;
 • prasme strādāt komandā un veidot pozitīvu sadarbību ar pārējiem komandas speciālistiem;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • vēlamas zināšanas par sociālajiem pakalpojumiem;
 • labas saskarsmes prasmes.

Aģentūra piedāvā:

 • darbs uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas (5.1. saime, IIA līmenis, 9.mēnešalgu grupa, no 835.00 līdz 1050.00 euro par vienu veselu slodzi);
 • patstāvīgu, atbildīgu un intensīvu darbu multiprofesionālā komandā.

Darba vieta – Slokas iela 68, Jūrmala.
Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 26.01.2019. sūtīt Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, LV-2015, vai pa e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 29379679 (Sanita Bļodniece)

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā VIESMĪLI

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā VIESMĪLI Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Galvenie pienākumi:

 • klāt brokastu, pusdienu un vakariņu galdus, saskaņā ar aģentūras prasībām un ievērojot klientu apkalpošanas standartus;
 • pasniegt ēdienus un dzērienus aģentūras klientiem saskaņā ar ēdienkarti un atbilstoši ārsta norādītām diētām;
 • veikt klientu apkalpošanas procesu, sekojot līdzi klientu labsajūtai un apmierinātībai.

Prasības:

 • pamata, vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā, elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, strādāt paaugstinātas spriedzes situācijās;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas prasmes;
 • vēlama profesionālā pieredze ne mazāk par 1 gadu.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā,
 • stabilu atalgojumu (13. saime, III līmenis, 4.mēnešalgu grupa, 440.00-500.00 euro),
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Dubultu prospekts 71, Jūrmala

CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 31.01.2019. sūtīt uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv.
Tālrunis informācijai: 67771007, 26462698 (Andra Ivanova)

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina pieteikties darbā UZTURA SPECIĀLISTU

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina pieteikties darbā UZTURA SPECIĀLISTU

Galvenie pienākumi:

 • Veikt stacionāro un ambulatoro pacientu konsultācijas uztura jautājumos veselības veicināšanas, ārstniecības un rehabilitācijas procesā savas kompetences ietvaros un atbilstoši profesionālajiem standartiem.
 • Plānot diētas un izstrādāt ēdienkartes atsevišķiem pacientiem un personu grupām ar dažādām saslimšanām un veselības traucējumiem, piedalīties ēdināšanas nodaļas darbā.
 • Informēt, izglītot un apmācīt klientus un to piederīgos par veselīga uztura un ēdiena pagatavošanas jautājumiem savas specialitātes ietvaros.
 • Piedalīties multiprofesionālās rehabilitācijas komandas darbā.
 • Piedalīties informatīvo materiālu izstrādē par veselīgu dzīvesveidu un uztura paradumiem.

Prasības pretendentam:

 • Augstākā profesionālā izglītība veselības aprūpē ar uztura speciālista kvalifikāciju
 • Ārstniecības personas reģistrs.
 • Uztura speciālista sertifikāts.
 • Vēlama darba pieredze specialitātē  veselības aprūpes jomā
 • Latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmeņa 1.pakāpe), krievu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī.
 • Labas komunikācijas un lietišķās saskarsmes prasmes.
 • Prasme strādāt komandā un organizēt pienākumu izpildi.

Aģentūra piedāvā:

 • Darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā un iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi rehabilitācijas jomā.
 • Nepilnu darba laiku (0,5 darba slodzes).
 • Labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu, sociālās garantijas.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 28.02.2019. sūtīt vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. E-pasts: ludmila.jefimova@siva.gov.lv; kristine.trautmane@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai 67771013, 29256581 (Ludmila Jefimova).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu, datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu pr.71, Jūrmala, LV-2015.

 

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina pieteikties darbā MASIERI

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina pieteikties darbā Masieri!

Galvenie pienākumi:

 •  sagatavot klientu masāžai, novērtēt klienta veselības stāvokli, izvērtēt masāžas kontrindikācijas, informēt klientu par masāžas iedarbību, vēlamo režīmu un veselības veicināšanas iespējām;
 • veikt nozīmētās ķermeņa zonas masāžu, ievērojot pakalpojuma intensitāti un ilgumu saskaņā ar ārsta norādījumiem;
 • lietot masāžai atbilstošas medicīniskas ierīces un ārstnieciskās masāžas vielas;
 • veicināt klienta aktīvu un apzinātu līdzdalību atveseļošanās procesā;
 • izvērtēt masāžas rezultātus un veikt sniegtā pakalpojuma uzskaiti.


Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71


Prasības pretendentam:

 •  I līmeņa profesionālā augstākā izglītība vai vidējā profesionālā medicīniskā izglītība, masiera kvalifikācija;
 • ārstniecības personas reģistrācija profesijā masieris, masiera sertifikāts;
 • darba pieredze masiera amatā;
 • prasme strādāt komandā;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office);
 • latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām (B līmenis 1.pakāpe);
 • krievu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī;
 • augsta saskarsmes kultūra, atbildība un precizitāte pienākumu izpildē;


Aģentūra piedāvā:

 • summēto darba laiku
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • patstāvīgu, atbildīgu un intensīvu darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.01.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālrunis informācijai 67771016, 27145498 (Tatjana Kuzņecova)

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

 

 

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina pieteikties darbā uz vakanto SOCIĀLĀ REHABILITĒTĀJA amata vietu (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina pieteikties darbā uz vakanto Sociālā rehabilitētāja amata vietu (uz darbinieka prombūtnes laiku).

Galvenie pienākumi:

 • vadīt individuālas un grupu nodarbības sociālās rehabilitācijas klientiem, veicinot sociālās funkcionēšanas prasmes;
 • aktivizēt klientu, veicināt klienta motivāciju būt patstāvīgam ikdienā un sociāli aktīvam, aktīvi un mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku;
 • mācīt klientam prasmi saskatīt resursus, identificēt savas vajadzības, izvirzīt mērķi un plānot darbības to sasniegšanai;
 • pēc nepieciešamības sadarboties ar valsts vai pašvaldības  institūcijām, sabiedriskām organizācijām u.tml.

Darba vieta – Jūrmala, Jaundubulti, Dubultu prospekts 71.

Prasības pretendentam:

 • I līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju sociālais rehabilitētājs;
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmeņa 1.pakāpe);
 • krievu valodas zināšanas profesionālās saziņas līmenī;
 • datora lietošanas prasmes (lietotāja līmenī MS Word, Excel, WEB);
 • vēlama pieredze darbā ar dažādu grupu klientiem, attīstot jaunas prasmes;
 • spēja orientēties normatīvajos aktos un sociālajos pakalpojumos;
 • pozitīva attieksme, radošums un vēlme pilnveidot sniegto pakalpojumu;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasmes strādāt komandā.

Aģentūra piedāvā:

 • darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā un iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi darbā ar dažādu grupu klientiem;
 • labus darba apstākļus;
 • stabilu atalgojumu, sociālās garantijas.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.01.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālrunis informācijai 67771046 (Agnese Koha, e-pasts: agnese.koha@siva.gov.lv ).

 

 

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina pieteikties uz vakanto FIZIKĀLĀS UN REHABILITĀCIJAS ĀRSTA amatu

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina pieteikties uz vakanto fizikālās un rehabilitācijas ārsta amatu.

Galvenie pienākumi:

 • klientu veselības un funkcionālā stāvokļa izvērtēšana
 • individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšana
 • rehabilitācijas procesa organizēšana un novērtēšana
 • klientu veselības stāvokļa uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā

Prasības pretendentam:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā medicīniskā izglītība ar ārsta grādu un sertifikātu Fizikālās un rehabilitācijas ārsta specialitātē;
 • LR VM Ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmenis);
 • vismaz divu svešvalodu – krievu, angļu vai vācu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office);
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta, lojalitāte;
 • prasme strādāt komandā;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • zināšanas par sociālajiem pakalpojumiem;
 • labas saskarsmes prasmes.

Aģentūra piedāvā:

 • patstāvīgu, atbildīgu un intensīvu darbu uz nenoteiktu laiku;
 • darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā;
 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.01.2019. sūtītelektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālr. informācijai: 67771013; 29256581 (Ludmila Jefimova)