Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina pieteikties darbā Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļā uz sabiedrības pārvaldes speciālista amatu

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina pieteikties darbā Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļā uz sabiedrības pārvaldes speciālista amatu.

Galvenie pienākumi:

 • administratīvo aktu projektu izstrāde, aktualizēšana un sagatavošana;
 • darbs ar personu dokumentiem valsts finansētu sociālo pakalpojumu (sociālā rehabilitācija un ilgstošā sociālā aprūpe) saņemšanai (rindu koordinēšana);
 • darbs informācijas sistēmās.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71

 Prasības pretendentam:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajās, tiesību vai ekonomikas zinātnēs;
 • zināšanas darbā ar sociālo vai citu pakalpojumu uzskaites sistēmām, priekšroka kandidātam ar pieredzi darbā ar uzskaites sistēmām valsts vai pašvaldību institūcijās;
 • pieredze administratīvo aktu, normatīvo aktu un citu dokumentu projektu izstrādē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze darbā ar sociālajiem pakalpojumiem tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • valsts valodas zināšanas, saskaņā ar Valodas likumu (augstākās kategorijas līmenī);
 • krievu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office), pieredze darbā ar datu bāzēm;
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • prasme strādāt komandā, labas saskarsmes prasmes.

Aģentūra piedāvā:

 • darbs uz nenoteiktu laiku, pilna darba slodze;
 • stabilu atalgojumu (23.saime, IIB līmenis, 7. mēnešalgu grupa);
 • sociālās garantijas.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 27.10.2017. sūtītelektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 67771034 (Daiga Reinberga) vai 67771037(Solvita Zviedre)

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA AICINA DARBĀ PEDAGOGU/SKOLOTĀJU

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā PEDAGOGU/SKOLOTĀJU šādiem mācību priekšmetiem:

Dokumentu pārvaldība un noformēšana;

Arhīva pārvaldība;

Personālvadība.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Projekta mērķis ir palielināt vienas no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā – personas ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem – integrāciju darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi:

 • Īstenot mācību priekšmetus – Dokumentu pārvaldība un noformēšana; Arhīva pārvaldība; Personālvadība.
 • Uzturēt informāciju par audzēkņu nodarbību apmeklējumu un sekmēm.

Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 61.

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā pedagoģiskā vai augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība;
 • pedagoģiskā darba pieredze;
 • labas analītiskās un organizēšanas spējas;
 • prasme plānot un organizēt darbu, analizēt sava darba un audzēkņu rezultātus, pieņemt lēmumus, kas saistīti ar mācību darbu;
 • ļoti labas saskarsmes un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • sociālās garantijas un stabilu atalgojumu, atbilstoši 05.07.2016. MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

 

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 23.10.2017. sūtīt elektroniski uz e-pastu valdis.bogdanovs@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26950179 (Valdis Bogdanovs).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra steidzami aicina darbā administratoru (uz darbinieka prombūtnes laiku) Klientu izmitināšanas nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra steidzami aicina darbā administratoru Klientu izmitināšanas nodaļā.

Darba pienākumi:

 • Laipna apmeklētāju sagaidīšana, reģistrācijas veikšana;
 • Maksājumu pieņemšana, noformēšana- darbs ar kases aparātu, POS- terminālu;
 • Darbs ar viesnīcas rezervēšanas sistēmu 4HOTEL
 • Ienākošo zvanu un korespondences koordinēšana;
 • Dažāda veida atskaišu un citas informācijas sagatavošana;.

Darba vieta: Jūrmala, Jaundubulti, Dubultu prospekts 71.

Prasības:

 • I līmeņa profesionālā augstākā vai vidējā profesionālā izglītība, priekšrocība tiks dota kandidātiem ar viesnīcu un tūrisma nozarē iegūtu izglītību.
 • Izpratne par viesnīcu darbību un servisu.
 • Latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām (C līmenis 1. pakāpe);
 • Krievu un angļu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī;
 • Labas MS Office datorprasmes;
 • Pozitīva attieksme pret klientiem un kolēģiem, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • Izcilas komunikācijas un pielāgošanas spējas;
 • Spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta, precizitāte, lojalitāte;
 • Spēja strādāt un koncentrēties saspringtās darba situācijās, ātri reaģēt un rast risinājumu stresa situācijās;

Aģentūra piedāvā:

 • Darbs uz noteiktu laiku (summētais darba laiks)
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Darbu draudzīgā, profesionālā komandā un mūsdienīgā darba vidē;
 • Interesantu un dinamisku darbu strauji multiprofesionālā uzņēmumā.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.kalnina@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 67767048, 67771009 (Kristīne Kalniņa).

Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālajā vidusskola aicina darbā skolotāju profesionālās tālākizglītības programmā “Konditora palīgs” (0,35 likmes)

Sociālās integrācijas valsts aģentūras (reģ.Nr.90001790030) Jūrmalas profesionālajā vidusskola aicina darbā skolotāju profesionālās tālākizglītības programmā “Konditora palīgs” (0,35 likmes). 

 • Programmas īstenošanas termiņš - 480 stundas,
 • Izglītības ieguves forma – klātiene.
 • Mācību priekšmeti:  ražošanas organizēšana konditorejā, konditorejas aprīkojums, konditorejas izstrādājumu noformēšana, prečzinības pamati. 

Prasības:

 • augstākā izglītība nozarē;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
 • pedagoģiskā izglītība, atbilstoši 28.10.2014. MK noteikumiem “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt amatu apvienošanas kārtībā;
 • atalgojumu, atbilstoši 05.07.2016. MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”;
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 68

Darba sākums – 2017.gada oktobris

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015 vai sūtīt e-pasts: milana.vitina@siva.gov.lv vai kristine.trautmane@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 26399684 (Valda Puiše).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā MEDICĪNAS MĀSU

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā MEDICĪNAS MĀSU ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” (turpmāk – Projekts) aktivitāšu īstenošanai.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties profesionālās piemērotības novērtēšanas procesā;
 • sniegt kvalificētu medicīnisko aprūpi;
 • sadarboties ar ārstu, ergoterapeitu, sociālo darbinieku individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšanā un īstenošanā;
 • novērot mērķa grupas funkcionālo stāvokli, lai nodrošinātu potenciālu komplikāciju prognozēšanu, novērošanu, atklāšanu.

Prasības:

 • 1.līmeņa augstākā vai vidējā profesionālā medicīniskā izglītība;
 • reģistrācija Ārstniecības personu valsts reģistrā;
 • darba pieredze specialitātē divi gadi;
 • prasme uzklausīt, kontaktēties ar cilvēkiem;
 • datorlietošanas prasmes;
 • spēja skaidri un precīzi apkopot un sniegt iegūto informāciju;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • prasme plānot un organizēt darbu komandā.

Piedāvājam:

 • 0,5 slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (5.2 saime, II līmenis) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 27.10.2017. sūtīt elektroniski uz e-pastu ieva.peimane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26385047 (Ieva Peimane)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā sociālo darbinieku Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā sociālo darbinieku Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā.

Galvenie pienākumi:

 • Identificēt profesionālās rehabilitācijas klientu, t.sk., profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saņēmēju sociālās problēmas, apzināt sociālo situāciju, esošo risku ietekmi uz profesijas izvēles procesu, pilnvērtīgu integrēšanos mācību iestādē un sabiedrībā kopumā, sociālo prasmju apguvi un, nepieciešamības gadījumā, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
 • Vadīt klientu individuālo sociālās rehabilitācijas plānu izstrādi, veikt nepieciešamos ierakstus savas kompetences ietvaros, vadīt starpprofesionāļu komandas darbu sociālās rehabilitācijas plānu realizēšanai, motivēt klientus sociālās rehabilitācijas plānu izpildei;
 • Sniegt klientiem nepieciešamo sociālo atbalstu problēmsituāciju gadījumos, konsultēt klientus viņu tiesību un pienākumu jautājumos;
 • Sniegt klientiem nepieciešamo atbalstu karjeras izvēles un darbā iekārtošanās jautājumos;
 • Līdzdarboties potenciālo profesionālās rehabilitācijas klientu, Aģentūras sadarbības partneru un sabiedrības kopumā informēšanā par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespējām. 

Prasības:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
 • profesionālā pieredze sociālo pakalpojumu, sociālās pedagoģijas vai karjeras izvēles jautājumu jomā;
 • vēlama pieredze darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti;
 • latviešu valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office);
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • precizitāte veicamo uzdevumu izpildē.

Piedāvājam:

 •  interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā,
 • stabilu atalgojumu (39. saime, III A līmenis, 8.mēnešalgu grupa),
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Slokas iela 68, Jūrmala.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 31.10.2017. sūtīt Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, LV-2015, vai pa e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 29379679 (Sanita Bļodniece)

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina pieteikties uz vakanto fizikālās un rehabilitācijas ārsta amatu

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina pieteikties uz vakanto fizikālās un rehabilitācijas ārsta amatu.

Galvenie pienākumi:

 • klientu veselības un funkcionālā stāvokļa izvērtēšana
 • individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšana
 • rehabilitācijas procesa organizēšana un novērtēšana
 • klientu veselības stāvokļa uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā

Prasības pretendentam:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā medicīniskā izglītība ar ārsta grādu un sertifikātu Fizikālās un rehabilitācijas ārsta specialitātē;
 • LR VM Ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmenis);
 • vismaz divu svešvalodu – krievu, angļu vai vācu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office);
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta, lojalitāte;
 • prasme strādāt komandā;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • zināšanas par sociālajiem pakalpojumiem;
 • labas saskarsmes prasmes.

Aģentūra piedāvā:

 • patstāvīgu, atbildīgu un intensīvu darbu uz nenoteiktu laiku;
 • darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā;
 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.10.2017. sūtītelektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālr. informācijai: 67771013; 29256581 (Ludmila Jefimova) 

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā Medicīnas māsas

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina pieteikties darbā Medicīnas māsas. 

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt klientiem ārsta nozīmēto rehabilitācijas pakalpojuma izpildi;
 • sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību akūtu situāciju gadījumā;
 • dokumentēt aprūpes procesu.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71 

Prasības pretendentam:

 • I līmeņa profesionālā augstākā vai vidējā profesionālā medicīniskā izglītība;
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • sertifikāts pamatspecialitātē (vēlams ambulatorās vai internās aprūpes māsas specialitātē);
 • vēlama darba pieredze specialitātē ne mazāk kā 2 gadi;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office);
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmeņa 1.pakāpe);
 • krievu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • augsta saskarsmes kultūra un komunikabilitāte, sadarbības prasmes;
 • atbildība un precizitāte pienākumu izpildē.

Aģentūra piedāvā:

 • darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā un iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi rehabilitācijas jomā;
 • summēto darba laiku;
 • labus darba apstākļus;
 • stabilu atalgojumu, sociālās garantijas.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.10.2017. sūtīt vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. E-pasts: kristine.trautmane@siva.gov.lv. Tālrunis informācijai 67771016, 22337136 (Izolīna Loginova).