Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā viesmīli Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā viesmīli Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā (uz darbinieka prombūtnes laiku). 

Galvenie pienākumi:

 • klāt brokastu, pusdienu un vakariņu galdus, saskaņā ar aģentūras prasībām un ievērojot klientu apkalpošanas standartus;
 • pasniegt ēdienus un dzērienus aģentūras klientiem saskaņā ar ēdienkarti un atbilstoši ārsta norādītām diētām;
 • veikt klientu apkalpošanas procesu, sekojot līdzi klientu labsajūtai un apmierinātībai.

Prasības:

 • pamata, vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā, elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, strādāt paaugstinātas spriedzes situācijās;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas prasmes;
 • vēlama profesionālā pieredze ne mazāk par 1 gadu.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā,
 • stabilu atalgojumu (13. saime, III līmenis, 4.mēnešalgu grupa),
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Dubultu prospekts 71, Jūrmala

CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 29.03.2018. sūtīt uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 67771007, 26462698 (Andra Ivanova)

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra piedāvā darbu Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas vadītāja vietniekam

Sociālās integrācijas valsts aģentūra piedāvā darbu Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas vadītāja vietniekam.

Prasības pretendentam:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajās, tiesību, ekonomikas zinātnēs, vadībzinībās vai medicīnā;
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze administratīvo vai tiesību aktu sagatavošanā;
 • vēlams pārzināt ārstniecības, rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu reglamentējošos normatīvos aktus;
 • priekšrocība pretendentiem ar darba pieredzi ārstniecības vai rehabilitācijas jomā;
 • valsts valodas prasme saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmenis);
 • angļu un krievu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar biroja programmatūru (MS Office, MS Word, Excel, WEB);
 • prasme analizēt situācijas, plānot, organizēt savu un komandas darbu, pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta un saskarsmes kultūra.

Galvenie pienākumi:

 • koordinēt Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas sniegto sociālās rehabilitācijas ar ārstniecības elementiem pakalpojumu procesus;
 • nodrošināt Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļas dokumentācijas pareizu un savlaicīgu noformēšanu;
 • regulāri apkopot, analizēt un izvērtēt sociālās rehabilitācijas rezultātus;
 • sagatavot tehnisko specifikāciju pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo izejvielu un citu materiālu iepirkumiem, krājumu uzskaite un kontrole.

 Aģentūra piedāvā:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu (23.saime IIIB līmenis, 9.mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas;
 • iespēja paplašināt zināšanas un profesionālās iemaņas.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 26.03.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 67771016, 29256581 (Ludmila Jefimova).

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri būs iesūtījuši visus prasītos dokumentus un tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā Sabiedrisko attiecību speciālistu

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā Sabiedrisko attiecību speciālistu.

 Galvenie pienākumi:

 • pārraudzīt sociālos medijus un veidot ikdienas saturu par Aģentūru;
 • gatavot web reklāmas un organizēt digitālā mārketinga kampaņas;
 • sagatavot vizuālos materiālus Aģentūras mājaslapas vajadzībām un sociālajiem medijiem;
 • nodrošināt digitālo komunikāciju un atbilžu sagatavošanu sociālajos tīklos par Aģentūru.

 Prasības pretendentam:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (sabiedriskās attiecības, žurnālistika);
 • zināšanas un pieredze sociālo tīklu menedžmentā un projektu vadībā;
 • prasme strādāt ar datoru (laba lietotāja līmenī MS Office, Google produkti (Docs, Sheets, Slides, Drive, Forms), Facebook Ads Manager, Google Analytics, Wordpress, FRONT);
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu;
 • labas angļu un krievu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas, prezentācijas, organizatora un sadarbības prasmes;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām un pielāgoties;
 • prasme strādāt paaugstinātas spriedzes situācijās;
 • prasme skaidri un argumentēti paust viedokli mutiski un rakstiski;
 • atbildība un precizitāte pienākumu izpildē.

 Aģentūra piedāvā:

 • pilnu darba slodzi;
 • labus darba apstākļus;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • profesionālu izaugsmi.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju sūtīt līdz 28.02.2018. elektroniski uz e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 29149582 (Ilze Šulte)

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA AICINA DARBĀ MĀJTURĪBAS PEDAGOGU/SKOLOTĀJU

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā mājturības PEDAGOGU/SKOLOTĀJU.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Projekta mērķis ir palielināt vienas no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā – personas ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem – integrāciju darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi:

 • Īstenot prasmju programmu mācību priekšmetus,
 • Uzturēt informāciju par audzēkņu nodarbību apmeklējumu un sekmēm.

Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 61.

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā pedagoģiskā vai augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība;
 • pedagoģiskā darba pieredze;
 • labas analītiskās un organizēšanas spējas;
 • prasme plānot un organizēt darbu, analizēt sava darba un audzēkņu rezultātus, pieņemt lēmumus, kas saistīti ar mācību darbu;
 • ļoti labas saskarsmes un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas. 

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 22.02.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu valdis.bogdanovs@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26950179 (Valdis Bogdanovs).

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina pieteikties darbā ĀRSTU

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina pieteikties darbā ĀRSTU.

 Galvenie pienākumi:

 • klientu veselības, funkcionālā stāvokļa un līdzdalības potenciāla novērtēšana;
 • individuālā rehabilitācijas plāna izstrāde un mērķa izvirzīšana;
 • rūpes par klienta veselības stāvokli rehabilitācijas kursa laikā;
 • korekti un savlaicīgi  dokumentēt rehabilitācijas procesu atbilstoši normatīvajiem aktiem un Aģentūrā noteiktajai kārtībai.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71

 Prasības:

 • augstākā medicīniskā izglītība -  ārsta grāds;
 • LR VM Ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • sertifikāts specialitātē;
 • latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām (augstākās kategorijas līmenī);
 • krievu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office);
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta;
 • prasme strādāt komandā un veidot pozitīvu sadarbību ar pārējiem komandas speciālistiem;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • vēlamas zināšanas par sociālajiem pakalpojumiem;
 • labas saskarsmes prasmes, koleģialitāte.

 Aģentūra piedāvā:

 • patstāvīgu, atbildīgu un intensīvu darbu multiprofesionālā komandā;
 • darbs uz nenoteiktu laiku;
 • summētais darba laiks;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 29.03.2018. sūtītelektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 67771016, 29256581 (Ludmila Jefimova).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā SOCIĀLO DARBINIEKU

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā SOCIĀLO DARBINIEKU Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.1.1.2/15/I/001 “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem”  atbalsta pasākuma “Profesionālās piemērotības noteikšana” ietvaros.

SIVA sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno projektu, kurā veiks profesionālās piemērotības noteikšanas (turpmāk–PPN) pakalpojumu ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, prognozējamo invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai ilgstošajiem bezdarbniekiem, kuri veselības pārbaudes pasākuma ietvaros saņēmuši rekomendāciju veikt PPN, sniedzot ieteikumus par piemērotu darbu, kā arī ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem atbilstoši veselības stāvoklim.

Projekta mērķis ir veicināt ilgstošo bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos piemērotā pastāvīgā darbā vai piemērotā apmācībā, mazinot sociālās atstumtības riskus.

Galvenie pienākumi:

 • identificēt klienta sociālās problēmas;
 • vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu un novērtēt fizisko, psiholoģisko un sociālo apstākļu darbību uz klientu, saistot to ar sociālajām problēmām, kādas ir klientam;
 • kā arī piedalīties ieteikuma klientiem sagatavošanā.

Prasības:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija – sociālais darbinieks;
 • saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • prasme sadarboties;
 • empātijas spējas un cieņa pret klientu;
 • valsts valodas prasme saskaņā ar Valsts valodas likumu (augstākais līmenis);
 • vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Word, Excel, WEB) un biroja tehniku lietotāja līmenī.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz projekta īstenošanas laiku (līdz 2021.gada 31.decembrim);
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (670 EUR) un sociālās garantijas.

Darba vieta: Slokas iela 68, Jūrmala

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, rekomendācijas (ja tādas ir) un izglītības dokumentu kopijas līdz 27.02.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu milana.vitina@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26888458 (Katrīna Sevruka).

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA (reģistrācijas Nr.90001790030) AICINA DARBĀ PEDAGOGU/SKOLOTĀJU

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā PEDAGOGU/SKOLOTĀJU šādos mācību priekšmetos: Sabiedrība un cilvēka drošība (Personīgā higiēna; Darba tiesības; Darba drošība; Pirmā palīdzība; Rūpes par apkārtējo vidi).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Projekta mērķis ir palielināt vienas no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā – personas ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem – integrāciju darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi:

 • Īstenot mācību priekšmetus – Personīgā higiēna; Darba tiesības; Darba drošība; Pirmā palīdzība; Rūpes par apkārtējo vidi,
 • Uzturēt informāciju par audzēkņu nodarbību apmeklējumu un sekmēm.

Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 61.

Prasības:

 • augstākā akadēmiskā pedagoģiskā vai augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība;
 • pedagoģiskā darba pieredze;
 • labas analītiskās un organizēšanas spējas;
 • prasme plānot un organizēt darbu, analizēt sava darba un audzēkņu rezultātus, pieņemt lēmumus, kas saistīti ar mācību darbu;
 • ļoti labas saskarsmes un sadarbības prasmes;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 29.03.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu valdis.bogdanovs@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26950179 (Valdis Bogdanovs).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā Ekspertu mērķa grupas interešu pārstāvniecībai (uz nepilnu darba laiku)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā Ekspertu mērķa grupas interešu pārstāvniecībai (uz nepilnu darba laiku) ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” aktivitāšu īstenošanai personu ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – Projekta mērķa grupa) integrācijai darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi:

 • veikt Projekta mērķa grupas dalībnieku informēšanu un apzināšanu par profesionālās rehabilitācijas un profesionālās piemērotības noteikšanas aktivitātēm;
 • motivēt Projekta mērķa grupas dalībniekus dalībai Projekta aktivitātēs;
 • pārstāvēt Projekta mērķa grupas dalībnieku intereses visās Projekta aktivitātēs;
 • veikt ārvalstu pieredzes Projekta mērķa grupas dalībnieku integrācijai nodarbinātībā un sabiedrībā apzināšanu un apkopošanu;
 • organizēt Projekta mērķa grupas dalībnieku darbā iekārtojumu;
 • sadarboties ar nevalstiskām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām, tai skaitā sociālajiem dienestiem, Nodarbinātības valsts aģentūru, darba devējiem u.c. organizācijām.

Prasības:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā jomā;
 • izpratne par Latvijas likumdošanu invaliditātes jomā;
 • izpratne par personu ar invaliditāti tiesību ieviešanas pamatprincipiem saskaņā ar ANO Konvenciju;
 • pieredze darbā ar personām ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem;
 • pieredze darbā valsts pārvaldē vai izpratne par tās darbības principiem;
 • ļoti labas saskarsmes un sadarbības prasmes;
 • analītiskā domāšana, augsta atbildības sajūta, iniciatīva, organizatora spējas;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • datorprasmes.

Piedāvājam:

 • nepilnas slodzes (0,5) darbu uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (32 saime, I līmenis, 8.mēnešalgu grupa, 400.00 euro par 0,5 slodzi) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 28.02.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu ieva.peimane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26385047 (Ieva Peimane).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā MEDICĪNAS MĀSU

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā MEDICĪNAS MĀSU ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” (turpmāk – Projekts) aktivitāšu īstenošanai.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties profesionālās piemērotības novērtēšanas procesā;
 • sniegt kvalificētu medicīnisko aprūpi;
 • sadarboties ar ārstu, ergoterapeitu, sociālo darbinieku individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšanā un īstenošanā;
 • novērot mērķa grupas funkcionālo stāvokli, lai nodrošinātu potenciālu komplikāciju prognozēšanu, novērošanu, atklāšanu.

Prasības:

 • 1.līmeņa augstākā vai vidējā profesionālā medicīniskā izglītība;
 • reģistrācija Ārstniecības personu valsts reģistrā;
 • darba pieredze specialitātē divi gadi;
 • prasme uzklausīt, kontaktēties ar cilvēkiem;
 • datorlietošanas prasmes;
 • spēja skaidri un precīzi apkopot un sniegt iegūto informāciju;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • prasme plānot un organizēt darbu komandā.

Piedāvājam:

 • 0,5 slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (5.2 saime, II līmenis) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 28.02.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu ieva.peimane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26385047 (Ieva Peimane)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā sociālo darbinieku Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā sociālo darbinieku Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā.

Galvenie pienākumi:

 • Identificēt profesionālās rehabilitācijas klientu, t.sk., profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saņēmēju sociālās problēmas, apzināt sociālo situāciju, esošo risku ietekmi uz profesijas izvēles procesu, pilnvērtīgu integrēšanos mācību iestādē un sabiedrībā kopumā, sociālo prasmju apguvi un, nepieciešamības gadījumā, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
 • Vadīt klientu individuālo sociālās rehabilitācijas plānu izstrādi, veikt nepieciešamos ierakstus savas kompetences ietvaros, vadīt starpprofesionāļu komandas darbu sociālās rehabilitācijas plānu realizēšanai, motivēt klientus sociālās rehabilitācijas plānu izpildei;
 • Sniegt klientiem nepieciešamo sociālo atbalstu problēmsituāciju gadījumos, konsultēt klientus viņu tiesību un pienākumu jautājumos;
 • Sniegt klientiem nepieciešamo atbalstu karjeras izvēles un darbā iekārtošanās jautājumos;
 • Līdzdarboties potenciālo profesionālās rehabilitācijas klientu, Aģentūras sadarbības partneru un sabiedrības kopumā informēšanā par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespējām. 

Prasības:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
 • profesionālā pieredze sociālo pakalpojumu, sociālās pedagoģijas vai karjeras izvēles jautājumu jomā;
 • vēlama pieredze darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti;
 • latviešu valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office);
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • precizitāte veicamo uzdevumu izpildē.

Piedāvājam:

 •  interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā,
 • stabilu atalgojumu (39. saime, III A līmenis, 8.mēnešalgu grupa),
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Slokas iela 68, Jūrmala.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 28.02.2018. sūtīt Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, LV-2015, vai pa e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 29379679 (Sanita Bļodniece)

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina pieteikties uz vakanto fizikālās un rehabilitācijas ārsta amatu

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina pieteikties uz vakanto fizikālās un rehabilitācijas ārsta amatu.

Galvenie pienākumi:

 • klientu veselības un funkcionālā stāvokļa izvērtēšana
 • individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšana
 • rehabilitācijas procesa organizēšana un novērtēšana
 • klientu veselības stāvokļa uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā

Prasības pretendentam:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā medicīniskā izglītība ar ārsta grādu un sertifikātu Fizikālās un rehabilitācijas ārsta specialitātē;
 • LR VM Ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmenis);
 • vismaz divu svešvalodu – krievu, angļu vai vācu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office);
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta, lojalitāte;
 • prasme strādāt komandā;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • zināšanas par sociālajiem pakalpojumiem;
 • labas saskarsmes prasmes.

Aģentūra piedāvā:

 • patstāvīgu, atbildīgu un intensīvu darbu uz nenoteiktu laiku;
 • darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā;
 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 29.03.2018. sūtītelektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālr. informācijai: 67771013; 29256581 (Ludmila Jefimova)