Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā Ekspertu mērķa grupas interešu pārstāvniecībai (uz nepilnu darba laiku)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā Ekspertu mērķa grupas interešu pārstāvniecībai (uz nepilnu darba laiku) ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” aktivitāšu īstenošanai personu ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – Projekta mērķa grupa) integrācijai darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi:

 • veikt Projekta mērķa grupas dalībnieku informēšanu un apzināšanu par profesionālās rehabilitācijas un profesionālās piemērotības noteikšanas aktivitātēm;
 • motivēt Projekta mērķa grupas dalībniekus dalībai Projekta aktivitātēs;
 • pārstāvēt Projekta mērķa grupas dalībnieku intereses visās Projekta aktivitātēs;
 • veikt ārvalstu pieredzes Projekta mērķa grupas dalībnieku integrācijai nodarbinātībā un sabiedrībā apzināšanu un apkopošanu;
 • organizēt Projekta mērķa grupas dalībnieku darbā iekārtojumu;
 • sadarboties ar nevalstiskām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām, tai skaitā sociālajiem dienestiem, Nodarbinātības valsts aģentūru, darba devējiem u.c. organizācijām.

Prasības:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā jomā;
 • izpratne par Latvijas likumdošanu invaliditātes jomā;
 • izpratne par personu ar invaliditāti tiesību ieviešanas pamatprincipiem saskaņā ar ANO Konvenciju;
 • pieredze darbā ar personām ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem;
 • pieredze darbā valsts pārvaldē vai izpratne par tās darbības principiem;
 • ļoti labas saskarsmes un sadarbības prasmes;
 • analītiskā domāšana, augsta atbildības sajūta, iniciatīva, organizatora spējas;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • datorprasmes.

Piedāvājam:

 • nepilnas slodzes (0,5) darbu uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (32 saime, I līmenis, 8.mēnešalgu grupa, 400.00 euro par 0,5 slodzi) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 20.12.2017. sūtīt elektroniski uz e-pastu ieva.peimane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26385047 (Ieva Peimane).

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA (reģistrācijas Nr.90001790030) AICINA DARBĀ FIZIOTERAPEITU

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030)  aicina darbā FIZIOTERAPEITU.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Projekta mērķis ir palielināt vienas no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā – personas ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem – integrāciju darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties profesionālās piemērotības noteikšanas procesā;
 • veikt mērķa grupas funkcionālo novērtēšanu;
 • sniegt fizioterapeita pakalpojumus;
 • sagatavot Projekta mērķagrupas dalībniekam individuālo rehabilitācijas plānu;
 • sniegt rekomendācijas un konsultēt mērķa grupas dalībnieku funkcionālā stāvokļa saglabāšanai vai uzlabošanai, izglītot par fizisko aktivitāšu nozīmi veselības un funkcionālā stāvokļa saglabāšanā.

Prasības:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, fizioterapeita kvalifikācija;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un pamatot tos atbilstoši amata kompetencei, spēja analizēt situācijas
 • ļoti labas saskarsmes un sadarbības prasmes;
 • prasme plānot un organizēt darbu komandā.

Piedāvājam:

 • nepilnas slodzes darbu (0,5) uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un darba vietas aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (5,1 saime, IIB līmenis, 9.mēnešalgu grupa, 355.00 euro par 0,5 slodzi) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 20.12.2017. sūtīt elektroniski uz e-pastu ieva.peimane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26385047 (Ieva Peimane).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina pieteikties darbā uz Sanitāres amata vietu

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina pieteikties darbā uz Sanitāres amata vietu.

 Galvenie pienākumi:

 • Sagatavot fizikālās un rehabilitācijas kabinetu darbam, ievērojot uzkopšanas tehnoloģisko procesu;
 • Uzturēt tīrību un kārtību fizikālās un rehabilitācijas medicīnas pakalpojumu telpās atbilstoši higiēnas un sanitārijas prasībām.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71.

Prasības pretendentam:

 • vidējā izglītība;
 • darba pieredze attiecīgajā darbā;
 • prasme strādāt komandā;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • valsts valodas zināšanas, saskaņā ar Valodas likumu;
 • krievu valodas zināšanas;
 • augsta saskarsmes kultūra un komunikabilitāte;
 • atbildība un precizitāte pienākumu izpildē.

Aģentūra piedāvā:

 • summētais darba laiks;
 • darbs uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 15.12.2017. sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālrunis informācijai 67771016 (Izolīna Loginova).

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra steidzami aicina darbā administratoru (uz darbinieka prombūtnes laiku) Klientu izmitināšanas nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra steidzami aicina darbā administratoru Klientu izmitināšanas nodaļā.

Darba pienākumi:

 • Laipna apmeklētāju sagaidīšana, reģistrācijas veikšana;
 • Maksājumu pieņemšana, noformēšana- darbs ar kases aparātu, POS- terminālu;
 • Darbs ar viesnīcas rezervēšanas sistēmu 4HOTEL
 • Ienākošo zvanu un korespondences koordinēšana;
 • Dažāda veida atskaišu un citas informācijas sagatavošana;.

Darba vieta: Jūrmala, Jaundubulti, Dubultu prospekts 71.

Prasības:

 • I līmeņa profesionālā augstākā vai vidējā profesionālā izglītība, priekšrocība tiks dota kandidātiem ar viesnīcu un tūrisma nozarē iegūtu izglītību.
 • Izpratne par viesnīcu darbību un servisu.
 • Latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām (C līmenis 1. pakāpe);
 • Krievu un angļu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī;
 • Labas MS Office datorprasmes;
 • Pozitīva attieksme pret klientiem un kolēģiem, spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • Izcilas komunikācijas un pielāgošanas spējas;
 • Spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta, precizitāte, lojalitāte;
 • Spēja strādāt un koncentrēties saspringtās darba situācijās, ātri reaģēt un rast risinājumu stresa situācijās;

Aģentūra piedāvā:

 • Darbs uz noteiktu laiku (summētais darba laiks)
 • Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Darbu draudzīgā, profesionālā komandā un mūsdienīgā darba vidē;
 • Interesantu un dinamisku darbu strauji multiprofesionālā uzņēmumā.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.kalnina@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 67767048, 67771009 (Kristīne Kalniņa).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā MEDICĪNAS MĀSU

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā MEDICĪNAS MĀSU ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” (turpmāk – Projekts) aktivitāšu īstenošanai.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties profesionālās piemērotības novērtēšanas procesā;
 • sniegt kvalificētu medicīnisko aprūpi;
 • sadarboties ar ārstu, ergoterapeitu, sociālo darbinieku individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšanā un īstenošanā;
 • novērot mērķa grupas funkcionālo stāvokli, lai nodrošinātu potenciālu komplikāciju prognozēšanu, novērošanu, atklāšanu.

Prasības:

 • 1.līmeņa augstākā vai vidējā profesionālā medicīniskā izglītība;
 • reģistrācija Ārstniecības personu valsts reģistrā;
 • darba pieredze specialitātē divi gadi;
 • prasme uzklausīt, kontaktēties ar cilvēkiem;
 • datorlietošanas prasmes;
 • spēja skaidri un precīzi apkopot un sniegt iegūto informāciju;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • prasme plānot un organizēt darbu komandā.

Piedāvājam:

 • 0,5 slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (5.2 saime, II līmenis) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 20.12.2017. sūtīt elektroniski uz e-pastu ieva.peimane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26385047 (Ieva Peimane)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā sociālo darbinieku Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā sociālo darbinieku Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā.

Galvenie pienākumi:

 • Identificēt profesionālās rehabilitācijas klientu, t.sk., profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saņēmēju sociālās problēmas, apzināt sociālo situāciju, esošo risku ietekmi uz profesijas izvēles procesu, pilnvērtīgu integrēšanos mācību iestādē un sabiedrībā kopumā, sociālo prasmju apguvi un, nepieciešamības gadījumā, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
 • Vadīt klientu individuālo sociālās rehabilitācijas plānu izstrādi, veikt nepieciešamos ierakstus savas kompetences ietvaros, vadīt starpprofesionāļu komandas darbu sociālās rehabilitācijas plānu realizēšanai, motivēt klientus sociālās rehabilitācijas plānu izpildei;
 • Sniegt klientiem nepieciešamo sociālo atbalstu problēmsituāciju gadījumos, konsultēt klientus viņu tiesību un pienākumu jautājumos;
 • Sniegt klientiem nepieciešamo atbalstu karjeras izvēles un darbā iekārtošanās jautājumos;
 • Līdzdarboties potenciālo profesionālās rehabilitācijas klientu, Aģentūras sadarbības partneru un sabiedrības kopumā informēšanā par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespējām. 

Prasības:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
 • profesionālā pieredze sociālo pakalpojumu, sociālās pedagoģijas vai karjeras izvēles jautājumu jomā;
 • vēlama pieredze darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti;
 • latviešu valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office);
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • precizitāte veicamo uzdevumu izpildē.

Piedāvājam:

 •  interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā,
 • stabilu atalgojumu (39. saime, III A līmenis, 8.mēnešalgu grupa),
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Slokas iela 68, Jūrmala.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 30.11.2017. sūtīt Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļai, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, LV-2015, vai pa e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 29379679 (Sanita Bļodniece)

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina pieteikties uz vakanto fizikālās un rehabilitācijas ārsta amatu

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina pieteikties uz vakanto fizikālās un rehabilitācijas ārsta amatu.

Galvenie pienākumi:

 • klientu veselības un funkcionālā stāvokļa izvērtēšana
 • individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšana
 • rehabilitācijas procesa organizēšana un novērtēšana
 • klientu veselības stāvokļa uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā

Prasības pretendentam:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā medicīniskā izglītība ar ārsta grādu un sertifikātu Fizikālās un rehabilitācijas ārsta specialitātē;
 • LR VM Ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmenis);
 • vismaz divu svešvalodu – krievu, angļu vai vācu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office);
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta, lojalitāte;
 • prasme strādāt komandā;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • zināšanas par sociālajiem pakalpojumiem;
 • labas saskarsmes prasmes.

Aģentūra piedāvā:

 • patstāvīgu, atbildīgu un intensīvu darbu uz nenoteiktu laiku;
 • darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā;
 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 29.12.2017. sūtītelektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālr. informācijai: 67771013; 29256581 (Ludmila Jefimova)