Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā pavāru Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā (uz darbinieku prombūtnes laiku)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030 aicina darbā   pavāru Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā

(uz darbinieku prombūtnes laiku)

 Galvenie pienākumi:

 • gatavot ēdienus un piedevas atbilstoši tehnoloģiskajam procesam un ēdienkartei;
 • pareizi izvēlēties receptūrā paredzētos produktus vai pusfabrikātus, veikt izejvielu pirmapstrādi;
 • izsniegt ēdienu porcijas, atbildēt pa to kvalitāti, svaru un noformējumu.

Darba vieta – Dubultu prospekts 71, Jūrmala

 Prasības:

 • profesionālā vidējā izglītība pavāra specialitātē vai vispārējā vidējā izglītība un pavāru profesionālie kursi;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā, elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, strādāt paaugstinātas spriedzes situācijās;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas prasmes;
 • vēlama profesionālā pieredze ne mazāk par 1 gadu.

 Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā,
 • stabilu atalgojumu (13.saime, IV līmenis, 5.mēnešalgu grupa),
 • sociālās garantijas.

CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 05.08.2018. sūtīt elektroniski uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu:milana.vitina@siva.gov.lv un elvira.liepina@siva.gov.lv

Tālrunis informācijai: 67767711; 26518130 (Līga Svarēna)

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā KARJERAS KONSULTANTU

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030 aicina darbā  KARJERAS KONSULTANTU

(2 vakances uz projektu īstenošanas laiku)

ESF projektā “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.2/15/I/001 atbalsta pasākuma “Profesionālās piemērotības noteikšana” un

ESF projektā “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001

Sociālās integrācijas valsts aģentūra sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru īsteno projektu, kurā veiks profesionālās piemērotības noteikšanas (turpmāk–PPN) pakalpojumu ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti, prognozējamo invaliditāti, garīga rakstura traucējumiem vai ilgstošajiem bezdarbniekiem, kuri veselības pārbaudes pasākuma ietvaros saņēmuši rekomendāciju veikt PPN, sniedzot ieteikumus par piemērotu darbu, kā arī ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem atbilstoši veselības stāvoklim.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.Projekta mērķis ir palielināt vienas no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā – personas ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem – integrāciju darba tirgū un sabiedrībā.

 Galvenie pienākumi:

 • piedalīties profesionālās piemērotības noteikšanas procesā, sagatavot ieteikumu klientiem par piemērotām darbības jomām, iespējamiem atbalsta pasākumiem, prasmju un spēju pilnveidošanai vai kvalifikācijas iegūšanai
 • noteikt klientu profesionālās interešu jomas un motivāciju iegūt jaunas profesionālās zināšanas un iesaistīties darba tirgū individuālās konsultācijās un grupu nodarbībās
 • motivēt klientus iegūt profesionālo kvalifikāciju, sniegt konsultācijas karjeras veidošanas un darbā iekārtošanās atbalstam

 

Darba vieta: Slokas iela 61 vai Slokas iela 68, Jūrmala

 Prasības:

 • profesionālā  augstākā izglītība sociālajās zinātnēs – pedagoģijā, psiholoģijā vai sociālajā darbā (vēlama kvalifikācija – karjeras konsultants);
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • zināšanas darba meklēšanas procesā, veidos un metodēs;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Word, Excel, WEB) un biroja tehniku lietotāja līmenī.

 Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (750 EUR) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 03.08.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu katrina.sevruka@siva.gov.lv un dace.apine@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26888458 (Katrīna Sevruka) vai 26385047(Dace Apine)

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā MEDICĪNAS MĀSU

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030 aicina darbā  MEDICĪNAS MĀSU

Sociālās integrācijas valsts aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.Projekta mērķis ir palielināt vienas no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā – personas ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem – integrāciju darba tirgū un sabiedrībā.

 Galvenie pienākumi:

 • organizēt ārstnieciskās procedūras projekta dalībniekiem sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros;
 • sniegt kvalificētu medicīnisko aprūpi, t.sk. nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību;
 • sadarboties ar ārstu, ergoterapeitu, sociālo darbinieku individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšanā un īstenošanā;
 • izglītot projekta dalībniekus par veselību veicinošu un saglabājošu aktivitāšu nepieciešamību.

 Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 61

 Prasības:

 • 1.līmeņa augstākā vai vidējā profesionālā medicīniskā izglītība;
 • reģistrācija Ārstniecības personu valsts reģistrā;
 • darba pieredze specialitātē divi gadi;
 • prasme uzklausīt, kontaktēties ar cilvēkiem;
 • spēja skaidri un precīzi apkopot un sniegt iegūto informāciju;
 • prasme plānot un organizēt darbu komandā.

 Piedāvājam:

 • nepilnas slodzes darbu (0,5) uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un darba vietas aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu atbilstoši 5,2.amatu saimes II līmenim un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.07.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu dace.apine@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26385047 (Dace Apine).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) konkursa kārtībā aicina darbā Koledžas biroja administratoru

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030 konkursa kārtībā aicina darbā Koledžas biroja administratoru

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) sniedz profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti. Pakalpojuma ietvaros SIVA Koledža īsteno pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, klientiem piedāvājot septiņas profesionālās izglītības programmas.
Aicinām pievienoties SIVA Koledžas komandai biroja administratoru!

 Galvenie pienākumi:

 • organizēt iekšējo un ārējo komunikācijas apriti;
 • koordinēt klientu apkalpošanu. Sarunās ar klientiem izzināt klienta vajadzības/problēmas, piedāvāt tām risinājumus savas kompetences ietvaros;
 • organizēt Koledžas saraksti un uzraudzīt to, pārzināt dokumentu sagatavošanas un glabāšanas noteikumus, sagatavot atbildes iesniegumiem, noformēt dokumentus, izmantojot biroja tehniku, izstrādāt Koledžas lietu nomenklatūras projektu, ieviest jauninājumus.

 Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 61

 Prasības:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • labas saskarsmes prasmes;
 • spēja organizēt savu darbu;
 • prasme saskatīt nepieciešamību optimizēt biroja darba procesus;
 • pārzināt un vispusīgi prast lietot datorresursus.

 Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi;
 • labus darba apstākļus;
 • stabilu atalgojumu (50 saime, II līmenis, 7.mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas;
 • profesionālu izaugsmi.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju sūtīt līdz 10.08.2018. elektroniski uz e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv; inguna.zusevica@siva.gov.lv iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.
 
Tālrunis informācijai: 29118656 (Inguna Zuševica)

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu pr.71, Jūrmala, LV-2015.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina pieteikties darbā uz sanitāres amata vietu (2 amata vietas)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina pieteikties darbā uz sanitāres amata vietu (2 amata vietas).

Galvenie pienākumi:

 • Sagatavot fizikālās un rehabilitācijas kabinetu darbam, ievērojot uzkopšanas tehnoloģisko procesu;
 • Uzturēt tīrību un kārtību fizikālās un rehabilitācijas medicīnas pakalpojumu telpās atbilstoši higiēnas un sanitārijas prasībām.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71.

Prasības pretendentam:

 • vidējā izglītība;
 • darba pieredze attiecīgajā darbā;
 • prasme strādāt komandā;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • valsts valodas zināšanas, saskaņā ar Valodas likumu;
 • krievu valodas zināšanas;
 • augsta saskarsmes kultūra un komunikabilitāte;
 • atbildība un precizitāte pienākumu izpildē.

 Aģentūra piedāvā:

 • summētais darba laiks;
 • darbs uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

 Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.08.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu milana.vitina@siva.gov.lv; kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai 67771016; 22337136(Izolīna Loginova) vai 27145498 (Tatjana Kuzņecova).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu, datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu pr.71, Jūrmala, LV-2015.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā Sabiedrisko attiecību speciālistu

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina darbā Sabiedrisko attiecību speciālistu.

Galvenie pienākumi:

 • attīstīt Aģentūras publisko tēlu un popularizēt tās pakalpojumus;
 • koordinēt atbilžu sniegšanu personām par Aģentūras pakalpojumiem uz mājas lapā un sociālajos tīklos saņemtajiem jautājumiem, e-pastiem  un tālruņu zvaniem;
 • koordinēt sadarbību ar citām institūcijām komunikācijas jautājumos;
 • sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem, sagatavojot un sniedzot informāciju;
 • sadarboties ar Aģentūras projektos iesaistītajiem ārvalstu sadarbības partneriem;
 • uzturēt un aktualizēt informāciju Aģentūras mājas lapā un sociālajos tīklos;
 • izstrādāt dažādus informatīvus materiālus un organizēt to izplatīšanu;
 • veidot fotoreportāžas no pasākumiem, vizītēm u.tml.

Prasības:

 • augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (sabiedriskās attiecības, žurnālistika);
 • darba pieredze sabiedrisko attiecību jomā;
 • latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī, labas angļu un krievu valodas zināšanas;
 • profesionālas prasmes darbā ar dažādām MS Office programmām;
 • spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbus, pieņemt lēmumus un iekļauties termiņos;
 • labas prezentācijas,  komunikācijas un organizatora  prasmes.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71

Piedāvājam:

 • dinamisku un atbildīgu darbu;
 • labus darba apstākļus;
 • stabilu atalgojumu (24.saime, II līmenis, 9.mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas sūtīt vai iesniegt līdz 20.07.2018. Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, LV-2015, vai pa e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai 67771044.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

 Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks apstrādāti tikai šīs vakances atlases procesa nodrošināšanai, datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina pieteikties darbā Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļā uz sabiedrības pārvaldes speciālista amatu (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina pieteikties darbā Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļā uz sabiedrības pārvaldes speciālista amatu (uz darbinieka prombūtnes laiku).

Galvenie pienākumi:

 • administratīvo aktu projektu izstrāde, aktualizēšana un sagatavošana;
 • darbs ar personu dokumentiem valsts finansētu sociālo pakalpojumu (sociālā rehabilitācija un ilgstošā sociālā aprūpe) saņemšanai, pakalpojumu rindu koordinēšana;
 • darbs informācijas sistēmās.

 Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71

 Prasības pretendentam:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajās, tiesību vai ekonomikas zinātnēs;
 • pieredze administratīvo aktu, normatīvo aktu un citu dokumentu projektu izstrādē;
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta;
 • valsts valodas zināšanas, saskaņā ar Valodas likumu (augstākās kategorijas līmenī);
 • krievu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office), priekšroka kandidātam ar pieredzi darbā ar sociālo vai citu pakalpojumu uzskaites sistēmām valsts vai pašvaldību institūcijās kā arī datu bāzēm;
 • pieredze darbā ar sociālajiem pakalpojumiem tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • prasme strādāt komandā, labas saskarsmes prasmes.

Aģentūra piedāvā:

 • darbu uz noteiktu laiku, pilna darba slodze;
 • stabilu atalgojumu (23.saime, IIB līmenis, 7. mēnešalgu grupa);
 • sociālās garantijas.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 06.07.2018. sūtītelektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai. Tālr. informācijai: 67771034 (Daiga Reinberga) vai 67771037(Solvita Zviedre).

Pirms pieteikties vakancei, lūgums iepazīties ar nodaļas darba saturu Aģentūras mājas lapā: http://www.siva.gov.lv/socialie-pakalpojumi.html

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu, datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu pr.71, Jūrmala, LV-2015.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā juristu/iepirkumu speciālistu (uz pilnu darba laiku).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā juristu/iepirkumu speciālistu (uz pilnu darba laiku).

ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” aktivitāšu īstenošanai personu ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – Projekta mērķa grupa) integrācijai darba tirgū un sabiedrībā.

 Galvenie pienākumi:

 • sagatavot iepirkuma dokumentāciju un līgumu projektus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam,
 • nodrošināt projektā rīkoto iepirkuma procedūru atbilstību normatīvo aktu prasībām,
 • sniegt konsultācijas projekta vadībai un projekta īstenošanas personālam juridiskos jautājumos,
 • izstrādāt un sagatavot juridiskos dokumentus (līgumus, vienošanās projektus) un normatīvo tiesību aktu projektus;

 Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 61

 Prasības:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība
 • vismaz 2 gadu pieredze valsts iepirkuma procedūru organizēšanā pieredze līgumu gatavošanā
 • pieredze darba organizācijā, plānošanā, vadībā un darbā valsts pārvaldē vai izpratne par tās darbības principiem
 • spēja analizēt situācijas un meklēt risinājumu, prasme plānot savu darbu

 Piedāvājam:

 • darbs uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (900 EUR)  un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.07.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu dace.apine@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26385047 (Dace Apine)

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu pr.71, Jūrmala, LV-2015.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā Sociālo darbinieku

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā Sociālo darbinieku.

ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” aktivitāšu īstenošanai personu ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – Projekta mērķa grupa) integrācijai darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi:

 • sadarbībā ar citiem speciālistiem izvērtēt klienta mobilitātes, pašaprūpes, komunikācijas spējas, motivāciju un spēju adaptēties SIVA vidē;
 • līdzdarboties individuālajā rehabilitācijas procesā, piedalīsies profesionālās piemērotības noteikšanas procesā;
 • balstoties uz mērķa grupas dalībnieka novērtējumu, izvirzīt rehabilitācijas mērķi un uzdevumus tā sasniegšanai, sastādīt individuālo rehabilitācijas plānu un veicināt mērķa grupas dalībnieka spēju iekļauties sociālās rehabilitācijas procesā;
 • sniegt atbalstu sociālās rehabilitācijas kursa laikā, t.sk. sniegt informāciju par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu;
 • organizēt transporta pakalpojumus mērķa grupas dalībniekam ar funkcionāliem traucējumiem nokļūšanai no dienesta viesnīcas uz sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas vietu;
 • organizēt saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, sadarboties ar pašvaldības sociālo dienestu un citām valsts, pašvaldības vai nevalstiskajām organizācijām mērķa sasniegšanai.

Prasības:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija Sociālais darbinieks
 • Saskarsmes un komunikācijas prasmes
 • Prasme sadarboties
 • Empātijas spējas un cieņa pret klientu
 • Ētikas normu ievērošana
 • Atbildības sajūta un lojalitāte

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (750 EUR )  un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.07.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu dace.apine@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26385047 (Dace Apine)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina darbā ERGOTERAPEITU

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina  darbā ERGOTERAPEITU.

 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Projekta mērķis ir palielināt vienas no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā – personas ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem – integrāciju darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties Profesionālās piemērotības novērtēšanas procesā, sniedzot individuālas konsultācijas un novērtējot veselības stāvokļa atbilstību profesiju apguvei;
 • novērtēt klienta funkcionālo stāvokli, sniegt konsultācijas un ergoterapijas pakalpojumus;
 • izvirzīt individuālās rehabilitācijas mērķus un sastādīt plānu to sasniegšanai;
 • sadarbība ar citiem speciālistiem individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšanā un īstenošanā;
 • strādāt gan individuāli, gan mazās grupās;
 • izvērtēt ergoterapijas rezultātus un funkcionālā stāvokļa izmaiņas;
 • sniegt konsultācijas darba devējiem par klienta specifiskajiem funkcionālajiem traucējumiem un nepieciešamajiem darba vietas pielāgojumiem.

Prasības:

 • 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija ergoterapeita asistents vai 2.līmeņa augstākā izglītība ergoterapijas specialitātē (sākot ar 3.studiju gadu);
 • saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • empātijas spējas un cieņa pret klientu;
 • prasmes patstāvīgi pieņemt lēmumus un pamatot tos atbilstoši amata kompetencei;
 • atbildības izjūta un lojalitāte;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Piedāvājam:

 • 0,5 slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (800.00 euro par veselu slodzi) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.07.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu dace.apine@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26385047 (Dace Apine)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā uz vakanto SOCIĀLĀ REHABILITĒTĀJA amatu Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā uz vakanto SOCIĀLĀ REHABILITĒTĀJA amatu Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā. 

Galvenie pienākumi:

 • izvērtēt un noteikt klienta sociālās funkcionēšanas šķēršļus, kas traucē iekļauties sabiedrībā;
 • noteikt klienta sociālo prasmju līmeni;
 • piedalīties klienta individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izstrādē un īstenošanā;
 • veicināt klienta līdzdarbību profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanā;
 • veicināt klientu sociālo prasmju apguvi, pilnveidi un uzturēšanu;
 • īstenot klienta sociālo aktivizāciju;
 • veicināt klienta interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi iekļauties profesionālās rehabilitācijas procesā un darba tirgū.

Prasības:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju – sociālais rehabilitētājs;
 • vēlama pieredze darbā ar personām ar invaliditāti;
 • vēlama pieredze sociālo pakalpojumu jomā;
 • valsts valodas prasme saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmeņa 1.pakāpe);
 • vēlamas krievu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • labas sadarbības un saskarsmes prasmes.

Darba vieta – Dubultu prospektā 59, Jūrmalā

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu (39. saime, II B līmenis, 5.mēnešalgu grupa);
 • sociālās garantijas.

Sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, rekomendācijas (ja tādas ir) un izglītības dokumentu kopijas līdz 31.07.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu milana.vitina@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 29379679 (Sanita Bļodniece).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina pieteikties darbā uz vakanto Sociālā rehabilitētāja amata vietu (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina pieteikties darbā uz vakanto Sociālā rehabilitētāja amata vietu (uz darbinieka prombūtnes laiku).

Galvenie pienākumi:

 • vadīt individuālas un grupu nodarbības sociālās rehabilitācijas klientiem, veicinot sociālās funkcionēšanas prasmes;
 • aktivizēt klientu, veicināt klienta motivāciju būt patstāvīgam ikdienā un sociāli aktīvam, aktīvi un mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku;
 • mācīt klientam prasmi saskatīt resursus, identificēt savas vajadzības, izvirzīt mērķi un plānot darbības to sasniegšanai;
 • pēc nepieciešamības sadarboties ar valsts vai pašvaldības  institūcijām, sabiedriskām organizācijām u.tml.

Darba vieta – Jūrmala, Jaundubulti, Dubultu prospekts 71.

Prasības pretendentam:

 • I līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju sociālais rehabilitētājs;
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmeņa 1.pakāpe);
 • krievu valodas zināšanas profesionālās saziņas līmenī;
 • datora lietošanas prasmes (lietotāja līmenī MS Word, Excel, WEB);
 • vēlama pieredze darbā ar dažādu grupu klientiem, attīstot jaunas prasmes;
 • spēja orientēties normatīvajos aktos un sociālajos pakalpojumos;
 • pozitīva attieksme, radošums un vēlme pilnveidot sniegto pakalpojumu;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasmes strādāt komandā.

Aģentūra piedāvā:

 • darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā un iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi darbā ar dažādu grupu klientiem;
 • labus darba apstākļus;
 • stabilu atalgojumu, sociālās garantijas.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.08.2018. sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālrunis informācijai 67771046 (Agnese Koha, e-pasts: agnese.koha@siva.gov.lv ).

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina pieteikties uz vakanto fizikālās un rehabilitācijas ārsta amatu

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030) aicina pieteikties uz vakanto fizikālās un rehabilitācijas ārsta amatu.

Galvenie pienākumi:

 • klientu veselības un funkcionālā stāvokļa izvērtēšana
 • individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšana
 • rehabilitācijas procesa organizēšana un novērtēšana
 • klientu veselības stāvokļa uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā

Prasības pretendentam:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā medicīniskā izglītība ar ārsta grādu un sertifikātu Fizikālās un rehabilitācijas ārsta specialitātē;
 • LR VM Ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmenis);
 • vismaz divu svešvalodu – krievu, angļu vai vācu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office);
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta, lojalitāte;
 • prasme strādāt komandā;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • zināšanas par sociālajiem pakalpojumiem;
 • labas saskarsmes prasmes.

Aģentūra piedāvā:

 • patstāvīgu, atbildīgu un intensīvu darbu uz nenoteiktu laiku;
 • darbu multiprofesionālā rehabilitācijas komandā;
 • stabilu atalgojumu;
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.08.2018. sūtītelektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālr. informācijai: 67771013; 29256581 (Ludmila Jefimova)