PSIHOLOGS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030)
aicina darbā PSIHOLOGU (uz darbinieka prombūtnes laiku) Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) veic profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu personām ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, sniedzot ieteikumus par izglītības (profesionālās rehabilitācijas) iespējām SIVA, piemērotu darbu, ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un citiem atbalsta pasākumiem atbilstoši veselības stāvoklim.

Galvenie pienākumi:
• piedalīties profesionālās piemērotības noteikšanas procesā:
- veikt kognitīvo spēju izpēti,
- noteikt klientu motivācijas līmeni,
- izvērtēt klientu spējas iesaistīties apmācību procesā,
- sadarbībā ar citiem speciālistiem noteikt klientam piemērotāko profesionālās rehabilitācijas programmu
• sagatavot ieteikumu klientiem;
• sniegt klientiem individuālās konsultācijas;
• vadīt grupas nodarbības.

Prasības:
• augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā (maģistra grāds);
• vismaz 2 gadu pieredze darbā ar klientiem;
• teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
• latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
• prasmes strādāt ar datoru (MS Word, Excel, WEB) un biroja tehniku lietotāja līmenī.

Piedāvājam:
• pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
• stabilu atalgojumu (39. saime, IIIA līmenis, 8.mēnešalgu grupa, no 740.00 euro līdz 970.00 euro par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem).

Darba vieta: Slokas iela 68, Jūrmala

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 05.06.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu katrina.sevruka@siva.gov.lv, milana.vitina@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.
Tālrunis informācijai: 26888458 (Katrīna Sevruka)

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015.

PAVĀRA PALĪGS/VIRTUVES DARBINIEKS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030)
aicina darbā pavāra palīgu/virtuves darbinieku (uz darbinieku aizvietošanu) Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā

Galvenie pienākumi:

 • veikt produktu pirmapstrādi un sagatavju gatavošanu, piedalīties ēdienu sagatavošanā;
 • kvalitatīvi mazgāt traukus, katlus, grīdas un tml., palīdzēt citos virtuves darbos;
 • strādāt ar dārzeņu tīrīšanas un trauku mazgāšanas aprīkojumu.

Prasības:

 • pamata vai vidējā izglītība;
 • komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā, strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • prasmes pielietot virtuves darbinieka darbam nepieciešamo tehniku;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • vēlama pieredze profesijā vai līdzīgā darbā ne mazāk par 1 gadu.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu (maiņu darbs) profesionālā komandā, 
 • stabilu atalgojumu (vidēji 530.00 euro mēnesī) un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem).

Darba vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala

CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 16.06.2019. sūtīt elektroniski uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv.
Tālrunis informācijai: 27405075 (Elvīra Liepiņa).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015.

PAVĀRS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030)
aicina darbā PAVĀRU  (uz darbinieku aizvietošanu) Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā

Galvenie pienākumi:

 • gatavot aukstos un karstos ēdienus un piedevas atbilstoši tehnoloģiskajam procesam un ēdienkartei;
 • pareizi izvēlēties receptūrā paredzētos produktus vai pusfabrikātus, veikt izejvielu pirmapstrādi;
 • izsniegt ēdienu porcijas, atbildēt pa to kvalitāti, svaru un noformējumu.

Prasības:

 • profesionālā vidējā izglītība pavāra specialitātē vai vispārējā vidējā izglītība un pavāru profesionālie kursi;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā, elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, strādāt paaugstinātas spriedzes situācijās;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • vēlama profesionālā pieredze ne mazāk par 1 gadu.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā, 
 • stabilu atalgojumu (vidēji 600.00 euro mēnesī) un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem).

Darba vieta – Dubultu prospekts 71, Jūrmala

CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 16.06.2019. sūtīt elektroniski uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 27405075 (Elvīra Liepiņa).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

VIESMĪLIS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģistrācijas Nr.90001790030)
aicina darbā VIESMĪLI  (2 vakances uz darbinieku prombūtnes laiku) Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā

Galvenie pienākumi:

 • klāt brokastu, pusdienu un vakariņu galdus, saskaņā ar aģentūras prasībām un ievērojot klientu apkalpošanas standartus;
 • pasniegt ēdienus un dzērienus aģentūras klientiem saskaņā ar ēdienkarti un atbilstoši ārsta norādītām diētām;
 • veikt klientu apkalpošanas procesu, sekojot līdzi klientu labsajūtai un apmierinātībai.

Prasības:

 • pamata, vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā, elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, strādāt paaugstinātas spriedzes situācijās;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas prasmes;
 • vēlama profesionālā pieredze ne mazāk par 1 gadu.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu (maiņu darbs) profesionālā komandā, 
 • stabilu atalgojumu (vidēji 500.00 euro mēnesī) un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem).

Darba vieta – Dubultu prospekts 71, Jūrmala

CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 16.06.2019. sūtīt uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: milana.vitina@siva.gov.lv.
Tālrunis informācijai: 27405075 (Elvīra Liepiņa).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

PEDAGOGS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) AICINA DARBĀ PEDAGOGU profesionālo rehabilitācijas programmu mācību priekšmeta “FIZISKĀS AKTIVITĀTES” un neformālās izglītības prasmju programmu mācību priekšmeta “VESELĪGA DZĪVES VEIDA PAMATI” apgūšanas nodrošināšanai.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Projekta mērķis ir palielināt vienas no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā – personas ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem – integrāciju darba tirgū un sabiedrībā.

Iespēja strādāt vasaras mēnešos un samaksa atbilstoši nostrādātajām stundām.

Galvenie pienākumi:

 • īstenot profesionālo rehabilitācijas programmu mācību priekšmetus atbilstoši izstrādātajām programmām;
 • uzturēt informāciju par audzēkņu nodarbību apmeklējumu un sekmēm.

Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 61.

Prasības:

 • augstāka pedagoģiskā vai augstākā izglītība saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kartību;
 • pedagoģiskā darba pieredze;
 • prasme plānot un organizēt darbu, analizēt sava darba un audzēkņu rezultātus, pieņemt lēmumus, kas saistīti ar mācību darbu;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likuma noteiktajā līmenī;
 • labas komunikācijas prasmes;

Piedāvājam:

 • elastīgu darba slodzi uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (mēneša darba algas likme 710.00 euro) un sociālās garantijas. 

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 21.06.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu ilze.locmele@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 27064068 (Ilze Ločmele).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015.

AMATU MĀCĪBAS/MĀJTURĪBAS PEDAGOGS

SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA (reģ.Nr.90001790030)
AICINA DARBĀ
AMATU MĀCĪBAS/MĀJTURĪBAS PEDAGOGU

neformālās izglītības prasmju programmu “Ziedu kārtošana” (dažādu ziedu kompozīciju veidošana), “Ziepju izgatavošana” un “Vainagu izgatavošana” apgūšanas nodrošināšanai.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”.

Projekta mērķis ir palielināt vienas no diskriminācijas riskiem visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā – personas ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem – integrāciju darba tirgū un sabiedrībā.

Dalībnieku skaits grupā – 2 personas, prasmju apmācību garums 4-6 mēneši un samaksa atbilstoši nostrādātajām stundām.

Galvenie pienākumi:

 • īstenot profesionālo rehabilitācijas programmu mācību priekšmetus atbilstoši izstrādātajām programmām;
 • uzturēt informāciju par audzēkņu nodarbību apmeklējumu un sekmēm.

Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 61.

Prasības:

 • augstākā pedagoģiskā vai augstākā izglītība saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību;
 • pedagoģiskā darba pieredze;
 • prasme plānot un organizēt darbu, analizēt sava darba un audzēkņu rezultātus, pieņemt lēmumus, kas saistīti ar mācību darbu;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likuma noteiktajā līmenī;
 • labas komunikācijas prasmes.

Piedāvājam:

 • elastīgu darba slodzi uz noteiktu laiku;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (mēneša darba algas likme 710.00 euro) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 21.06.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu ilze.locmele@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 27064068 (Ilze Ločmele)

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts71, Jūrmala, LV-2015.

ĀRSTS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030)
aicina pieteikties uz vakanto Ārsta (dežūrārsta) amatu

Galvenie pienākumi: 

 • Sniegt Aģentūras klientiem kvalitatīvu medicīnisko uzraudzību un ārstniecisko palīdzību akūtu veselības problēmu gadījumā saskaņā ar Latvijā apstiprinātām medicīniskajām tehnoloģijām.
 • Sniegt klientiem saprotamā veidā un to tuviniekiem informāciju par slimības diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu un izskaidrot nepieciešamās ārstēšanas taktiku;
 • Veikt kvalitatīvu klientu veselības aprūpi atbilstoši pieņemtajām vadlīnijām specialitātē un pieejamām diagnostikas un ārstēšanas metodēm Aģentūrā;
 • Vadīt komandu dežūras laikā un organizēt cilvēku evakuāciju no iestādes ārkārtas gadījumos.
 • Kvalitatīvi, atbilstoši prasībām, noformēt medicīnisko dokumentāciju. 

Darba vieta – Jūrmala, Jaundubulti, Dubultu prospekts 71 

Prasības pretendentam:

 • Augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds).
 • Reģistrs ārstniecības personu reģistrā.
 • Sertifikāts specialitātē.
 • Latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar MK noteikumu Nr.733 prasībām (C līmeņa 1.pakāpe).
 • Prasme strādāt ar datoru (laba lietotāja līmenī MS Office, WEB).
 • Spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes spējas, spēja strādāt komandā.
 • Pozitīva attieksme pret darbu

Aģentūra piedāvā: 

 • Darbs uz nenoteiktu laiku;
 • Summētais darba laiks, nakts darbs (darba dienās un sestdienās) un diennakts darbs (svētdienās, svētku dienās)
 • Atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 795.00 euro līdz 890.00 euro (par pilnu darba slodzi), sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem). 

Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.07.2019. sūtītelektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 26491997 (Olga Larionova); 29256581 (Ludmila Jefimova).

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu ārstu/dežūrārstu vakances atlases procesu, datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu pr.71, Jūrmala, LV-2015.

SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (reģ.Nr.90001790030) aicina pieteikties darbā uz vakanto Sociālā rehabilitētāja amata vietu (uz darbinieka prombūtnes laiku) Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā

 Galvenie pienākumi: 

 • vadīt individuālas un grupu nodarbības sociālās rehabilitācijas klientiem, veicinot sociālās funkcionēšanas prasmes;
 • aktivizēt klientu, veicināt klienta motivāciju būt patstāvīgam ikdienā un sociāli aktīvam, aktīvi un mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku;
 • mācīt klientam prasmi saskatīt resursus, identificēt savas vajadzības, izvirzīt mērķi un plānot darbības to sasniegšanai;
 • pēc nepieciešamības sadarboties ar valsts vai pašvaldības  institūcijām, sabiedriskām organizācijām u.tml.

Darba vieta – Jūrmala, Jaundubulti, Dubultu prospekts 71

Prasības pretendentam:

 • I līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar kvalifikāciju sociālais rehabilitētājs
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmeņa 1.pakāpe),
 • krievu valodas zināšanas profesionālās saziņas līmenī;
 • datora lietošanas prasmes (lietotāja līmenī MS Word, Excel, WEB);
 • vēlama pieredze darbā ar dažādu grupu klientiem, attīstot jaunas prasmes;
 • spēja orientēties normatīvajos aktos un sociālajos pakalpojumos;
 • pozitīva attieksme, radošums un vēlme pilnveidot sniegto pakalpojumu;
 • prasmes strādāt komandā, labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

Aģentūra piedāvā:

 • normālo darba laiku
 • atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 552.00 euro līdz 802.00 euro, sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).
 • labus darba apstākļus multiprofesionālā rehabilitācijas komandā un iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi darbā ar dažādu grupu klientiem.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.08.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu kristine.trautmane@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālrunis informācijai 67771046 (Agnese Koha, e-pasts: agnese.koha@siva.gov.lv ).

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos iekļautie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu, datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu pr.71, Jūrmala, LV-2015.