MEDICĪNAS MĀSA

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā medicīnas māsu (uz nepilnu darba laiku) ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” aktivitāšu īstenošanai personu ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – Projekta mērķa grupa) integrācijai darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi: 

 • organizēt ārstnieciskās procedūras projekta dalībniekiem sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros
 • sniegt kvalificētu medicīnisko aprūpi, ts.k. nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību;
 • sadarboties ar ārstu, ergoterapeitu, sociālo darbinieku individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšanā un īstenošanā;
 • izglītot projekta dalībniekus par veselību veicinošu un saglabājošu aktivitāšu nepieciešamību.

Prasības pretendentam:

 • 1.līmeņa augstākā vai vidējā profesionālā medicīniskā izglītība;
 • reģistrācija Ārstniecības personu valsts reģistrā;
 • darba pieredze specialitātē divi gadi;
 • prasme uzklausīt, kontaktēties ar cilvēkiem;
 • spēja skaidri un precīzi apkopot un sniegt iegūto informāciju;
 • prasme plānot un organizēt darbu komandā.

Aģentūra piedāvā:

 • nepilnas slodzes darbu (0.3) uz noteiktu laiku līdz 31.12.2020.;
 • labus darba apstākļus un darba vietas aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu atbilstoši 5,2.amatu saimes II līmenim (250.50 EUR) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai. 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 21.02.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu dace.apine@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26385047 (Dace Apine).;

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā sociālo darbinieku (uz pilnu darba laiku) ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” aktivitāšu īstenošanai personu ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – Projekta mērķa grupa) integrācijai darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi: 

 • sadarbībā ar citiem speciālistiem izvērtēt klienta mobilitātes, pašaprūpes, komunikācijas spējas, motivāciju un spēju adaptēties SIVA vidē;
 • līdzdarboties individuālajā rehabilitācijas procesā, piedalīsies profesionālās piemērotības noteikšanas procesā;
 • balstoties uz mērķa grupas dalībnieka novērtējumu, izvirzīt rehabilitācijas mērķi un uzdevumus tā sasniegšanai, sastādīt individuālo
 • rehabilitācijas plānu un veicināt mērķa grupas dalībnieka spēju iekļauties sociālās rehabilitācijas procesā;
 • sniegt atbalstu sociālās rehabilitācijas kursa laikā, t.sk. sniegt informāciju par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu;
 • organizēt transporta pakalpojumus mērķa grupas dalībniekam ar funkcionāliem traucējumiem nokļūšanai no dienesta viesnīcas uz sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas vietu;
 • organizēt saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas, sadarboties ar pašvaldības sociālo dienestu un citām valsts, pašvaldības vai nevalstiskajām organizācijām mērķa sasniegšanai.

Prasības pretendentam:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija Sociālais darbinieks
 • Saskarsmes un komunikācijas prasmes
 • Prasme sadarboties
 • Empātijas spējas un cieņa pret klientu
 • Ētikas normu ievērošana
 • Atbildības sajūta un lojalitāte

Aģentūra piedāvā:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku līdz 31.12.2020.;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (856 EUR ) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai. 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 21.02.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu dace.apine@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26385047 (Dace Apine).;

IEPIRKUMU SPECIĀLISTS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā iepirkumu speciālistu (uz nepilnu darba laiku) ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” aktivitāšu īstenošanai personu ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – Projekta mērķa grupa) integrācijai darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi: 

 • Iepirkumu speciālists sagatavos iepirkuma dokumentāciju un līgumu projektus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, nodrošinās projektā rīkoto iepirkuma procedūru atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 61

Prasības pretendentam:

 • profesionālā augstākā izglītība
 • pieredze tirgus izpētes, iepirkuma procedūru organizēšanā
 • pieredze līgumu gatavošanā
 • pieredze darba organizācijā, plānošanā, vadībā un darbā valsts pārvaldē vai izpratne par tās darbības principiem
 • spēja analizēt situācijas un meklēt risinājumu, prasme plānot savu darbu

Aģentūra piedāvā:

 • nepilnas slodzes darbu (0.5) uz noteiktu laiku līdz 31.12.2020.;
 • labus darba apstākļus un aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu (450 EUR ) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai. 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 21.02.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu dace.apine@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26385047 (Dace Apine).;

Mūsu darbinieki

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore Ilona Jurševska, kustības “Dažādībā ir spēks” svinīgā apbalvošanas pasākumā š.g. 18.oktobrī saņēma apbalvojumu nominācijā “Mūsu darbinieki” par iekļaujošas darba vides radīšanu un dažādības vadību iestādē!

I.Jurševska:“Cilvēks nav sērijveida mašīna, ko ieslēgt deviņos un izslēgt piecos. Ikkatrs cilvēks ir smalks un unikāls mehānisms, pret kuru jāizturas atbilstoši tam, kā tas ir radīts – cienot dzīves gājumu, īpašības un sapņus. Saskarē ar dažādību mums jābūt elastīgiem, pretimnākošiem un cieņpilniem. Ne tikai attieksmē pret mūsu klientiem, bet arī pret darbiniekiem. Tāpēc dažādības vadība ir viens no SIVA vadības pamatprincipiem, kam seko visa vadības komanda. Neraugoties uz diezgan lieliem izaicinājumiem atrast nepieciešamos darbiniekus, mēs veicam visus iespējamos un neiespējamos pasākumus, lai, kur vien iespējams, viņus atrastu, iesaistītu un piesaistītu, īpaši novērtējot katra darbinieka individuālās prasmes un iespējas. Mūsu darbinieki ir dažādu sociālo grupu pārstāvji, kuru īpašās vajadzības cenšamies respektēt. Vecums, etniskā piederība, kustību traucējumi vai bērniņa ienākšana ģimenē... Tie nevar būt šķēršļi kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus. Dažreiz perspektīvas un attieksmes maiņa ir atslēga uz panākumiem un labiem rezultātiem!”

Aicinām pievienoties Sociālās integrācijas valsts aģentūras (reģ.Nr.90001790030) kolektīvam pozitīvas, atsaucīgas un atbildīgas personas šādos amatos:

 

ERGOTERAPEITS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā ergoterapeitu (uz nepilnu darba laiku) ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” aktivitāšu īstenošanai personu ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – Projekta mērķa grupa) integrācijai darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi: 

 • piedalīties profesionālās piemērotības noteikšanas procesā;
 • novērtēt Projekta mērķa grupas dalībnieku funkcionālo stāvokli;
 • sagatavot individuālo rehabilitācijas plānu;
 • sniegt ergoterapeita pakalpojumus, nodrošinot individuālās vai mazo grupu nodarbības;
 • sniegt rekomendācijas un konsultēt Projekta mērķa grupas dalībniekus funkcionālā stāvokļa saglabāšanai vai uzlabošanai;
 • sniegt konsultācijas darba devējiem par Projekta mērķa grupas specifiskajiem funkcionālajiem traucējumiem un nepieciešamajiem darba vietas pielāgojumiem.

Prasības pretendentam:

 • 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija ergoterapeita asistents vai 2.līmeņa augstākā izglītība ergoterapijas specialitātē (sākot ar 3.studiju gadu);
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • spēja analizēt situācijas;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un pamatot tos atbilstoši amata kompetencei.

Aģentūra piedāvā:

 • nepilnas slodzes darbu (0.3) uz noteiktu laiku līdz 31.12.2020.;/li>
 • labus darba apstākļus un darba vietas aprīkojumu;/li>
 • stabilu atalgojumu atbilstoši 5,1.amatu saimes IIB līmenim (276 EUR) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai. 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 21.02.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu dace.apine@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26385047 (Dace Apine).;

PAVĀRS

Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā (uz darbinieku aizvietošanu)

Galvenie pienākumi: 

 • gatavot aukstos un karstos ēdienus un piedevas atbilstoši tehnoloģiskajam procesam un ēdienkartei;
 • pareizi izvēlēties receptūrā paredzētos produktus vai pusfabrikātus, veikt izejvielu pirmapstrādi;
 • izsniegt ēdienu porcijas, atbildēt pa to kvalitāti, svaru un noformējumu

Prasības pretendentam:

 • profesionālā vidējā izglītība pavāra specialitātē vai vispārējā vidējā izglītība un pavāru profesionālie kursi;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā, elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, strādāt paaugstinātas spriedzes situācijās;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas prasmes;
 • vēlama profesionālā pieredze ne mazāk par 1 gadu.

Aģentūra piedāvā:

 • interesantu un dinamisku darbu (maiņu darbs) profesionālā komandā, atalgojumu no 675.00 euro līdz 850.00 euro un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem). 

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71 

CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 31.01.2020. sūtīt uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 29289080 (Gaida Jevdokimova), 27405075 (Elvīra Liepiņa);

VIESMĪLIS

Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā (uz darbinieku aizvietošanu)

Galvenie pienākumi: 

 • klāt brokastu, pusdienu un vakariņu galdus, saskaņā ar aģentūras prasībām un ievērojot klientu apkalpošanas standartus;
 • pasniegt ēdienus un dzērienus aģentūras klientiem saskaņā ar ēdienkarti un atbilstoši ārsta norādītām diētām;
 • veikt klientu apkalpošanas procesu, sekojot līdzi klientu labsajūtai un apmierinātībai. 

Prasības pretendentam:

 • pamata, vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā, elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, strādāt paaugstinātas spriedzes situācijās;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas prasmes;
 • vēlama profesionālā pieredze ne mazāk par 1 gadu.

Aģentūra piedāvā:

 • interesantu un dinamisku darbu (maiņu darbs) profesionālā komandā, atalgojumu no 487.00 euro līdz 550.00 euro un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem). 

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71 

CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 31.01.2020. sūtīt uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 29289080 (Gaida Jevdokimova), 27405075 (Elvīra Liepiņa);

AUTOMOBIĻA VADĪTĀJS

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā

Galvenie pienākumi: 

 • Pārvadāt izglītojamos, Aģentūras darbiniekus, mazgabarīta kravas.;
 • Aizpildīt transportlīdzekļa ceļazīmi;
 • Sagatavot automašīnu tehniskajai apskatei, veikt automašīnas sīkos remontdarbus un regulāro apkopi. 

Prasības pretendentam:

 • Vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • Automobiļa vadītāja darba pieredze (praktiskā) ne mazāk kā 5 gadi;
 • Tiesības vadīt attiecīgo autotransportu (kategorijas B, D1, D, C1, C, vēlams BE);
 • Sertifikāts profesionālā vadītāja apmācībā (95 kods);
 • Latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī (A līmenis 2.pakāpe)
 • Spēja strādāt komandā, labas saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Aģentūra piedāvā:

 • Darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku ar pārbaudes laiku 3 mēneši;
 • Summēto darba laiku
 • Stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 550.00 euro līdz 700.00 euro (41.saime II līmenis, 6.mēnešalgu grupa) un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71 

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.01.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv ar norādi “Automobiļa vadītājs – pretendents” vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālr. informācijai: 29126567 (Eduards Jefimovs).

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

SABIEDRĪBAS PĀRVALDES SPECIĀLISTS

Sociālo pakalpojumu uzskaites nodaļā

Galvenie pienākumi:

 • darbs ar personu dokumentiem valsts finansētu sociālo pakalpojumu (sociālā rehabilitācija un ilgstošā sociālā aprūpe) saņemšanai, pakalpojumu rindu koordinēšana;
 • darbs informācijas sistēmās.
 • Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71.

  Prasības pretendentam:

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālajās, tiesību vai ekonomikas zinātnēs;
 • pieredze administratīvo aktu, normatīvo aktu un citu dokumentu projektu izstrādē;
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta;
 • valsts valodas zināšanas, saskaņā ar Valodas likumu (augstākās kategorijas līmenī);
 • krievu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office), priekšroka kandidātam ar pieredzi darbā ar sociālo vai citu pakalpojumu uzskaites sistēmām valsts vai pašvaldību institūcijās, kā arī datu bāzēm;
 • pieredze darbā ar sociālajiem pakalpojumiem tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • prasme strādāt komandā, labas saskarsmes prasmes.
 • Aģentūra piedāvā:

 • darbu uz noteiktu laiku, pilna darba slodze;
 • atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 650.00 euro līdz 885.00 euro, sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).
 • Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 17.01.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai. Tālr. informācijai: 67771034 (Solvita Zviedre).

  Pirms pieteikties vakancei, lūgums iepazīties ar nodaļas darba saturu Aģentūras mājas lapā: http://www.siva.gov.lv/socialie-pakalpojumi.html

  SOCIĀLAIS DARBINIEKS

  Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

  Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) īsteno profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti. Pakalpojuma laikā personām ir iespēja iegūt izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un SIVA koledžā, saņemot psihosociālo atbalstu, kuru nodrošina multifunkcionāla speciālistu komanda.

  Galvenie pienākumi:

  • identificēt klientu sociālās problēmas, sociālo situāciju, citu esošo risku ietekmi uz klientu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā;
  • apzināt, mobilizēt, organizēt un piesaistīt nepieciešamos resursus sociālo problēmu mazināšanai un, nepieciešamības gadījumā, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
  • sadarbībā ar klientu izstrādāt individuālo sociālās rehabilitācijas plānu;
  • regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī novērtēt personas individuālajā plānā noteikto mērķu izpildi;
  • veikt nepieciešamos ierakstus Profesionālās rehabilitācijas informācijas sistēmā;
  • sniegt klientiem nepieciešamo sociālo atbalstu, konsultēt klientus viņu tiesību un pienākumu jautājumos, nepieciešamības gadījumā, klienta interesēs veikt starpnieka funkcijas, kontaktējoties ar oficiālajām iestādēm, t.sk. klienta dzīvesvietas sociālajiem dienestiem un citām atbildīgajām personām.

  Prasības:

  • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
  • profesionālā pieredze sociālā darbā vai sociālo pakalpojumu sniegšanā;
  • vēlama pieredze darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti;
  • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
  • prasme strādāt ar datoru (MS Office)
  • labas komunikācijas un sadarbības prasmes
  • prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

  Piedāvājam:

  • interesantu un dinamisku pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku) profesionālā komandā,
  • stabilu atalgojumu (39. saime, III A līmenis, 8.mēnešalgu grupa, alga no 745.00 līdz 935.00 euro  par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polisi. 

  Darba vieta – Slokas iela 68, Jūrmala.

  Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

  Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 07.02.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

  Tālrunis informācijai: 29379679 (Sanita Bļodniece)

   

  Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015.