Aicinām pievienoties Sociālās integrācijas valsts aģentūras (reģ.Nr.90001790030) kolektīvam pozitīvas, atsaucīgas un atbildīgas personas šādos amatos:

 

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) veic profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu (zināšanu, spēju un veselības stāvokļa novērtēšanu) personām ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, sniedz ieteikumus par izglītības (profesionālās rehabilitācijas) iespējām, piemērotu darbu, ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un citiem atbalsta pasākumiem atbilstoši personas veselības stāvoklim.

Galvenie pienākumi:

 • identificēt klienta sociālās problēmas, sociālo situāciju, citu esošo risku ietekmi uz klientu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā;
 • novērtēt fizisko, psiholoģisko un sociālo apstākļu ietekmi uz klienta socializācijas prasmēm;
 • sniegt atbalstu klientam pakalpojuma saņemšanas laikā;
 • piedalīties pakalpojuma organizēšanas procesā, t.sk. sazināties ar klientiem;
 • piedalīties klienta ieteikuma sagatavošanā.

Prasības:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija – sociālais darbinieks;
 • pieredze individuālā plāna sagatavošanā;
 • lieliskas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • prasme strādāt komandā;
 • empātijas spējas un cieņa pret klientu;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • prasmes strādāt ar datoru (MS Office) un biroja tehniku lietotāja līmenī.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu (39. saime, IIIA līmenis, 8.mēnešalgu grupa, alga no 720.00 līdz 850.00 euro par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polisi.

Darba vieta: Slokas iela 68, Jūrmala

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 01.11.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai:  26888458 (Katrīna Sevruka)

MEDICĪNAS MĀSA

Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā 

Galvenie pienākumi: 

 • nodrošināt klientiem ārsta nozīmēto rehabilitācijas pakalpojuma izpildi.
 • sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību akūtu situāciju gadījumā.
 • dokumentēt aprūpes procesu. 

Prasības pretendentam:

 • I līmeņa profesionālā augstākā vai vidējā profesionālā medicīniskā izglītība.
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā.
 • sertifikāts pamatspecialitātē (vēlams ambulatorās vai internās aprūpes māsas specialitātē).
 • vēlams sertifikāts fizikālās un rehabilitācijas māsas apakš specialitātē.
 • vēlama darba pieredze rehabilitācijas jomā.
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office).
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likumu (C līmeņa 1.pakāpe) un krievu valodas zināšanas profesionālā saziņas līmenī.
 • augsta saskarsmes kultūra un komunikabilitāte, sadarbības prasmes.
 • precizitāte un pozitīva attieksme darba pienākumu veikšanā. 

Aģentūra piedāvā:

 • pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 601.00 euro līdz 970.00 euro un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem). 

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 20.12.2019. sūtīt personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai:

67771016, 22337136 (Tatjana Kuzņecova) tatjana.kuznecova@siva.gov.lv 

67771016, 22337136 (Izolīna Loginova) Izolina.loginova@siva.gov.lv;

ERGOTERAPEITS

Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā 

Galvenie pienākumi:

 • novērtēt klienta spēju veikt ikdienas nodarbes, fiziskās, izziņas un sociālās prasmes, kā arī vides faktoru ietekmi;
 • izvirzīt terapijas mērķi un sastādīt individuālo rehabilitācijas plānu;
 • veicinātu personas neatkarību ikdienas nodarbēs;
 • izglītot un apmācīt personas ar hroniskām – progresējošām saslimšanām ikdienas aktivitāšu veikšanas atvieglošanai;
 • konsultēt klientu un tuviniekus par vides pielāgošanu un tehnisko palīglīdzekļu lietošanu;
 • izvērtēt terapijas rezultātus, sniegt rekomendācijas funkcionālās neatkarības uzlabošanai/saglabāšanai personas dzīves vietā;
 • piedalīties profesionālās piemērotības noteikšanā personām ar invaliditāti, kuras vēlas saņemt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, un sniegt rekomendācijas jaunas profesijas apgūšanai, profesionālo zināšanu un prasmju atjaunošanai vai attīstīšanai.

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71

Prasības pretendentam:

 • profesionālā bakalaura grāds veselības aprūpē ar kvalifikāciju ergoterapeits;
 • LR VM Ārstniecības personas reģistra apliecība;
 • sertifikāts specialitātē tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām, krievu valodas zināšanas profesionālās saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (lietotāja līmenī MS Office, WEB);
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta;
 • labas saskarsmes spējas;
 • prasme strādāt komandā;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu.

 Aģentūra piedāvā

 • pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 800.00 euro līdz 1070.00 euro un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem). 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju sūtīt līdz 20.12.2019. elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 28260020 (Diāna Čunčule) vai 67771013; 29256581 (Ludmila Jefimova).

AUTO APMĀCĪBU TEORĒTISKO PRIEKŠMETU PASNIEDZĒJS

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) īsteno profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti (Klienti). Pakalpojuma ietvaros Klienti iegūst profesionālo izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā. Viena no iespējām, ko pakalpojuma ietvaros savam Klientam piedāvā SIVA ir B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācību.

 Galvenie pienākumi:

 • vadīt B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas teorētisko apmācību SIVA profesionālās rehabilitācijas klientiem.

 Prasības:

 • 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • transportlīdzekļu vadītāju teorētiskās apmācības pasniedzēja kvalifikācija (ceļu satiksmes reglamentējošo normatīvo aktu un ceļu satiksmes drošības pasniedzēja apliecība);
 • pieredze teorētisko priekšmetu pasniedzēja darbā;
 • B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja pieredze vismaz 3 gadi (atbilstoši 13.04.2010. MK noteikumu Nr.358 “Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” 19.punkta un 19.1.punkta prasībām);
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī (MS Office). 

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku, nepilnu slodzi, elastīgo darba laiku,
 • stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai (23.saime, IIC līmenis, 10.mēnešalgu grupa, alga līdz 685.00 euro par veselu slodzi) un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise).

Darba vieta – Slokas iela 61, Jūrmala

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 31.10.2019. sūtīt uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 26419288 (Normunds Smiltnieks)

PSIHOLOGS

Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļā (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) veic profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu (zināšanu, spēju un veselības stāvokļa novērtēšanu) personām ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, sniedzot ieteikumus par izglītības (profesionālās rehabilitācijas) iespējām SIVA, piemērotu darbu, ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un citiem atbalsta pasākumiem atbilstoši veselības stāvoklim.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties profesionālās piemērotības noteikšanas procesā:
  • veikt kognitīvo spēju izpēti,
  • noteikt klientu motivācijas līmeni,
  • izvērtēt klientu spējas iesaistīties apmācību procesā,
  • sadarbībā ar citiem speciālistiem noteikt klientam piemērotāko profesionālās rehabilitācijas programmu,
  • sagatavot atzinumu par katru klientu.
 • sagatavot ieteikumu klientiem;
 • sniegt klientiem individuālās konsultācijas;
 • vadīt grupas nodarbības;
 • veikt pētniecisko darbību, analizējot klientu plūsmu un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu uzsākšanu/neuzsākšanu, to cēloņus, sniegt priekšlikumus nodaļas darba pilnveidei.

Prasības:

 • augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā (maģistra grāds);
 • reģistrācija psihologu reģistrā;
 • psihologa sertifikāts vai līgums ar psihologu-pārraugu;
 • vismaz 2 gadu pieredze darbā ar klientiem;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • prasmes strādāt ar datoru (MS Word, Excel, WEB) un biroja tehniku lietotāja līmenī.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu (39. saime, IIIA līmenis, 8.mēnešalgu grupa, no 740.00 euro līdz 970.00 euro par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polise.

Darba vieta: Slokas iela 68, Jūrmala

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 23.10.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26888458 (Katrīna Sevruka)

VEĻAS MAZGĀTĀJS/GLUDINĀTĀJS

Galvenie pienākumi:

 • veikt Aģentūras mīkstā inventāra, darbinieku spectērpu šķirošanu, attraipošanu, mazgāšanu un gludināšanu;
 • pieņemt netīro veļu un izsniegt tīro veļu;
 • veikt veļas mazgāšanas un gludināšanas procesu. 

Prasības:

 • pamata, vispārējā vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī (A1);
 • prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
 • spējas un vēlme strādāt komandā;
 • vēlama prasme strādāt ar veļas mazgāšanas, gludināšanas un ķīmiskās tīrīšanas iekārtām. 

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 450.00 euro līdz 530.00 euro un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).

Darba vieta – Jūrmala, Slokas iela 61

CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 31.10.2019. sūtīt pa e-pastu: personals@siva.gov.lv. vai iesniegt Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, LV-2015. Tālrunis informācijai: 29127949 (Aiga Grinsone)

ERGOTERAPEITS

Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā (nepilns darba laiks, 0,75 slodzes)

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) īsteno profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti. Pakalpojuma laikā personām ir iespēja iegūt izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un SIVA koledžā. Izglītības ieguves laikā SIVA, personām sniedz psihosociālo atbalstu multifunkcionāla speciālistu komanda – arī ergoterapeits.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties personas profesionālās piemērotības novērtēšanas procesā, sniegt individuālas konsultācijas un novērtēt personas funkcionēšanas spēju atbilstību izvēlētās izglītības programmas apguvei;
 • sniegt klientiem konsultācijas un ergoterapijas nodarbības (individuāli un grupās);
 • izvirzīt klientam individuālās rehabilitācijas mērķus un sastādīt plānu to sasniegšanai;
 • sadarboties ar citiem speciālistiem atbalsta īstenošanā;
 • izvērtēt ergoterapijas rezultātus;
 • sniegt konsultācijas darba devējiem par klienta specifiskajiem funkcionālajiem traucējumiem un nepieciešamajiem darba vietas pielāgojumiem.

Prasības:

 • 2.līmeņa augstākā izglītība ergoterapijas specialitātē vai specialitātē studējošais (sākot ar 3.studiju gadu);
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • empātijas spējas un cieņa pret klientu;
 • prasmes patstāvīgi pieņemt lēmumus un pamatot tos atbilstoši amata kompetencei;
 • atbildības izjūta;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • krievu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office lietotāja līmenī).

Darba vieta - Slokas ielā 68, Jūrmalā

Piedāvājam:

 • nepilnu (0,75) darba slodzi uz nenoteiktu laiku;
 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu (5.1. saime, II B līmenis, 9.mēnešalgu grupa, no 800.00 līdz 1070.00 euro par vienu veselu slodzi, un sociālās garantijas (apdrošināšanas polise pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem)

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.10.2019. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 29379679 (Sanita Bļodniece)

PAVĀRS

Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā (uz darbinieku aizvietošanu)

Galvenie pienākumi:

 • gatavot aukstos un karstos ēdienus un piedevas atbilstoši tehnoloģiskajam procesam un ēdienkartei;
 • pareizi izvēlēties receptūrā paredzētos produktus vai pusfabrikātus, veikt izejvielu pirmapstrādi;
 • izsniegt ēdienu porcijas, atbildēt pa to kvalitāti, svaru un noformējumu.

Prasības:

 • profesionālā vidējā izglītība pavāra specialitātē vai vispārējā vidējā izglītība un pavāru profesionālie kursi;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā, elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, strādāt paaugstinātas spriedzes situācijās;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • vēlama profesionālā pieredze ne mazāk par 1 gadu.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā,
 • atalgojumu no 675.00 euro līdz 850.00 euro, sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polisi.

Darba vieta – Dubultu prospekts 71, Jūrmala

CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 31.10.2019. sūtīt elektroniski uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 29289080 (Gaida Jevdokimova), 27405075 (Elvīra Liepiņa).

AUTO VADĪŠANAS INSTRUKTORS

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) īsteno profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti (Klienti). Pakalpojuma ietvaros Klienti iegūst profesionālo izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā. Viena no iespējām, ko pakalpojuma ietvaros savam Klientam piedāvā SIVA ir B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācību. 

Galvenie pienākumi:

 • apmācīt SIVA profesionālās rehabilitācijas klientus braukt ar transporta līdzekli atbilstoši B kategorijai, ievērojot Ceļu satiksmes noteikumus un Ceļu satiksmes drošības noteikumus. 

Prasības:

 • 1.līmeņa profesionālā augstākā  (koledžas) izglītība;
 • pieredze braukšanas mācību instruktora darbā vismaz 5 gadi;
 • B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja pieredze vismaz 3 gadi (atbilstoši 13.04.2010. MK noteikumu Nr.358 “Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām” 19.punkta un 19.3.punkta prasībām);
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru lietotāja līmenī (MS Office). 

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku, nepilnu slodzi, elastīgo darba laiku,
 • stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai (23.saime, IIC līmenis, 7.mēnešalgu grupa, alga līdz 685.00 euro par veselu slodzi) un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise).

Darba vieta – Slokas iela 61, Jūrmala 

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 31.10.2019. sūtīt uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 26419288 (Normunds Smiltnieks)

VIESMĪLIS

Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā (uz darbinieku aizvietošanu)

Galvenie pienākumi:

 • klāt brokastu, pusdienu un vakariņu galdus, saskaņā ar aģentūras prasībām un ievērojot klientu apkalpošanas standartus;
 • pasniegt ēdienus un dzērienus aģentūras klientiem saskaņā ar ēdienkarti un atbilstoši ārsta norādītām diētām;
 • veikt klientu apkalpošanas procesu, sekojot līdzi klientu labsajūtai un apmierinātībai.

Prasības:

 • pamata, vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • prasme strādāt komandā, elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, strādāt paaugstinātas spriedzes situācijās;
 • latviešu valodas prasmes Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī, vismaz vienas svešvalodas prasmes;
 • vēlama profesionālā pieredze ne mazāk par 1 gadu. 

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu (maiņu darbs) profesionālā komandā,
 • atalgojumu no 487.00 euro līdz 550.00 euro, sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polisi. 

Darba vieta – Dubultu prospekts 71, Jūrmala 

CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 31.10.2019. sūtīt uz Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļu pa e-pastu: personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 29289080 (Gaida Jevdokimova), 27405075 (Elvīra Liepiņa)

ĀRSTS

Rehabilitācijas pakalpojumu nodaļā

Galvenie pienākumi: 

 • klientu veselības, funkcionālā stāvokļa un līdzdalības potenciāla novērtēšana
 • individuālā rehabilitācijas plāna izveide un rehabilitācijas mērķa izvirzīšana
 • klienta veselības stāvokļa uzraudzība rehabilitācijas kursa laikā
 • korekti un savlaicīgi  dokumentēt rehabilitācijas procesu atbilstoši normatīvajiem aktiem un Aģentūrā noteiktajai kārtībai. 

Darba vieta – Jūrmala, Dubultu prospekts 71 

Prasības: 

 • ārsta grāds ar specializāciju specialitātē (var būt rezidents)
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā
 • vēlams sertifikāts specialitātē
 • latviešu valodas prasmes, saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām (augstākās kategorijas līmenī)
 • krievu valodas prasmes profesionālā saziņas līmenī
 • spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, augsta atbildības sajūta
 • prasme strādāt komandā un veidot pozitīvu sadarbību ar pārējiem komandas speciālistiem
 • labas saskarsmes prasmes 

Aģentūra piedāvā: 

 • pievienoties mūsdienīgai, profesionālai un motivētai komandai, iegūt lielisku darba pieredzi, ikdienu pavadot dinamiskā darba vidē, labus darba apstākļus, stabilu atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 835.00 euro līdz 1250.00 euro un sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem). 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 20.12.2019. sūtītelektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Tālr. informācijai: 67771016, 29256581 (Ludmila Jefimova).

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015.