Mūsu darbinieki

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore Ilona Jurševska, kustības “Dažādībā ir spēks” svinīgā apbalvošanas pasākumā 2019.gada 18.oktobrī saņēma apbalvojumu nominācijā “Mūsu darbinieki” par iekļaujošas darba vides radīšanu un dažādības vadību iestādē!
I.Jurševska:“Cilvēks nav sērijveida mašīna, ko ieslēgt deviņos un izslēgt piecos. Ikkatrs cilvēks ir smalks un unikāls mehānisms, pret kuru jāizturas atbilstoši tam, kā tas ir radīts – cienot dzīves gājumu, īpašības un sapņus.
Saskarē ar dažādību mums jābūt elastīgiem, pretimnākošiem un cieņpilniem. Ne tikai attieksmē pret mūsu klientiem, bet arī pret darbiniekiem. Tāpēc dažādības vadība ir viens no SIVA vadības pamatprincipiem, kam seko visa vadības komanda. Neraugoties uz diezgan lieliem izaicinājumiem atrast nepieciešamos darbiniekus, mēs veicam visus iespējamos un neiespējamos pasākumus, lai, kur vien iespējams, viņus atrastu, iesaistītu un piesaistītu, īpaši novērtējot katra darbinieka individuālās prasmes un iespējas. Mūsu darbinieki ir dažādu sociālo grupu pārstāvji, kuru īpašās vajadzības cenšamies respektēt. Vecums, etniskā piederība, kustību traucējumi vai bērniņa ienākšana ģimenē... Tie nevar būt šķēršļi kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus.
Dažreiz perspektīvas un attieksmes maiņa ir atslēga uz panākumiem un labiem rezultātiem!”
.

Aicinām pievienoties Sociālās integrācijas valsts aģentūras (reģ.Nr.90001790030) kolektīvam pozitīvas, atsaucīgas un atbildīgas personas šādos amatos:


PSIHOLOGS

(uz darbinieka prombūtnes laiku)

Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļā Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) veic profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu (zināšanu, spēju un veselības stāvokļa novērtēšanu) personām ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti, sniedzot ieteikumus par izglītības (profesionālās rehabilitācijas) iespējām SIVA, piemērotu darbu, ar to saistītajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un citiem atbalsta pasākumiem atbilstoši veselības stāvoklim.

Galvenie pienākumi:
 • piedalīties profesionālās piemērotības noteikšanas procesā:
  • veikt kognitīvo spēju izpēti,
  • noteikt klientu motivācijas līmeni,
  • izvērtēt klientu spējas iesaistīties apmācību procesā,
  • sadarbībā ar citiem speciālistiem noteikt klientam piemērotāko profesionālās rehabilitācijas programmu,
  • sagatavot atzinumu par katru klientu.
 • sagatavot ieteikumu klientiem;
 • sniegt klientiem individuālās konsultācijas;
 • vadīt grupas nodarbības;
 • veikt pētniecisko darbību, analizējot klientu plūsmu un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu uzsākšanu/neuzsākšanu, to cēloņus, sniegt priekšlikumus nodaļas darba pilnveidei.

Darba vieta: Slokas iela 68, Jūrmala

Prasības pretendentam:
 • augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā (maģistra grāds);
 • reģistrācija psihologu reģistrā;
 • psihologa sertifikāts vai līgums ar psihologu-pārraugu;
 • vismaz 2 gadu pieredze darbā ar klientiem;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • prasmes strādāt ar datoru (MS Word, Excel, WEB) un biroja tehniku lietotāja līmenī.

Aģentūra piedāvā:

 • pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu (39. saime, IIIA līmenis, 8.mēnešalgu grupa, no 745.00 euro līdz 1067.00 euro par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polise.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 30.04.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv.

Tālrunis informācijai: 26888458 (Katrīna Sevruka)

ĀRSTS (dežūrārsts)

Galvenie pienākumi:

 • Sniegt Aģentūras klientiem kvalitatīvu medicīnisko uzraudzību un ārstniecisko palīdzību akūtu veselības problēmu gadījumā saskaņā ar Latvijā apstiprinātām medicīniskajām tehnoloģijām;
 • Sniegt klientiem saprotamā veidā un to tuviniekiem informāciju par slimības diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu un izskaidrot nepieciešamo ārstēšanas taktiku;
 • Veikt kvalitatīvu klientu veselības aprūpi atbilstoši pieņemtajām vadlīnijām specialitātē un pieejamām diagnostikas un ārstēšanas metodēm Aģentūrā;
 • Vadīt komandu dežūras laikā un organizēt cilvēku evakuāciju no iestādes ārkārtas gadījumos;
 • Kvalitatīvi, atbilstoši prasībām, noformēt medicīnisko dokumentāciju.

Darba vieta – Jūrmala, Jaundubulti, Dubultu prospekts 71

Prasības pretendentam:
 • Augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • Reģistrs ārstniecības personu reģistrā;
 • Sertifikāts specialitātē;
 • Latviešu valodas zināšanas, saskaņā ar MK noteikumu Nr.733 prasībām (C līmeņa 1.pakāpe);
 • Prasme strādāt ar datoru (laba lietotāja līmenī MS Office, WEB);
 • Spēja analizēt situācijas un pieņemt profesionālus lēmumus, precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes spējas, spēja strādāt komandā;
 • Pozitīva attieksme pret darbu.
Aģentūra piedāvā:
 • Darbs uz nenoteiktu laiku;
 • Summētais darba laiks, nakts darbs (darba dienās un sestdienās) un diennakts darbs (svētdienās, svētku dienās)
 • Atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai no 800.00 euro līdz 979.00 euro (par pilnu darba slodzi), sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc sešiem nostrādātiem mēnešiem).

Motivācijas vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.04.2020 sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt SIVA Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālr. informācijai: 26491997 (Olga Larionova) vai 29256581 (Ludmila Jefimova).

DATORSISTĒMU ADMINISTRATORS

Galvenie pienākumi:

 • Datu bāžu, web aplikāciju serveru, serveru virtualizācijas vides administrēšana;
 • Windows un Linux serveru administrēšana;
 • Centralizēto informācijas sistēmu administrēšana (windows AD);
 • Informācijas sistēmu uzturēšana un to pilnveidošanas plānu izstrāde;
 • Atbalstu sniegšana lietotājiem esošo informācijas sistēmu un tehnisko risinājumu uzturēšanā un administrēšanā;
 • Sniegt konsultācijas darba devējam par Projekta mērķa grupas specifiskajiem funkcionālajiem traucējumiem un nepieciešamajiem darba vietas pielāgojumiem.

Darba vieta – Jūrmala, Jaundubulti, Dubultu prospekts 71, Slokas iela 61 un Slokas iela 68.

Prasības pretendentam:

 • Vismaz pirmā līmeņa augstākā izglītība IT jomā;
 • Latviešu valodas prasme, (B līmeņa 2.pakāpe), angļu valoda (tehniskais līmenis);
 • Windows Hyper-V un linux bāzes virtualizācijas vides administrēšanas prasmes.
 • LAN tīkla pārvaldības un uzbūves principu zināšana;
 • Augsta atbildības sajūta;
 • Labas saskarsmes un komunikācijas spējas.

Aģentūra piedāvā:

 • darbu uz nenoteiktu laiku, pilnu vai nepilnu slodzi, ar iespējām strādāt elastīgo darba laiku
 • atalgojumu atbilstoši kvalifikācijai līdz 980.00 euro, sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polisi.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 31.03.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015. Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Tālr. informācijai: +37126041800 (Eduards Aļševskis).

MEDICĪNAS MĀSA

SIVA aicina darbā medicīnas māsu (uz nepilnu darba laiku) ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” aktivitāšu īstenošanai personu ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – Projekta mērķa grupa) integrācijai darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi:

 • organizēt ārstnieciskās procedūras projekta dalībniekiem sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ietvaros;
 • sniegt kvalificētu medicīnisko aprūpi, t.sk. nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību;
 • sadarboties ar ārstu, ergoterapeitu, sociālo darbinieku individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšanā un īstenošanā;
 • izglītot projekta dalībniekus par veselību veicinošu un saglabājošu aktivitāšu nepieciešamību.

Prasības pretendentam:

 • 1.līmeņa augstākā vai vidējā profesionālā medicīniskā izglītība;
 • reģistrācija Ārstniecības personu valsts reģistrā;
 • darba pieredze specialitātē divi gadi;
 • prasme uzklausīt, kontaktēties ar cilvēkiem;
 • spēja skaidri un precīzi apkopot un sniegt iegūto informāciju;
 • prasme plānot un organizēt darbu komandā.

Aģentūra piedāvā:

 • nepilnas slodzes darbu (0.3) uz noteiktu laiku līdz 31.12.2020.;
 • labus darba apstākļus un darba vietas aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu atbilstoši 5.2.amatu saimes II līmenim (250.50 EUR) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 20.04.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu dace.apine@siva.gov.lv vai iesniegt SIVA Personāla nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26385047 (Dace Apine).

ERGOTERAPEITS

Sociālās integrācijas valsts aģentūra aicina darbā ergoterapeitu (uz nepilnu darba laiku) ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” aktivitāšu īstenošanai personu ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – Projekta mērķa grupa) integrācijai darba tirgū un sabiedrībā.

Galvenie pienākumi: 

 • piedalīties profesionālās piemērotības noteikšanas procesā;
 • novērtēt Projekta mērķa grupas dalībnieku funkcionālo stāvokli;
 • sagatavot individuālo rehabilitācijas plānu;
 • sniegt ergoterapeita pakalpojumus, nodrošinot individuālās vai mazo grupu nodarbības;
 • sniegt rekomendācijas un konsultēt Projekta mērķa grupas dalībniekus funkcionālā stāvokļa saglabāšanai vai uzlabošanai;
 • sniegt konsultācijas darba devējiem par Projekta mērķa grupas specifiskajiem funkcionālajiem traucējumiem un nepieciešamajiem darba vietas pielāgojumiem.

Prasības pretendentam:

 • 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija ergoterapeita asistents vai 2.līmeņa augstākā izglītība ergoterapijas specialitātē (sākot ar 3.studiju gadu);
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • spēja analizēt situācijas;
 • prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un pamatot tos atbilstoši amata kompetencei.

Aģentūra piedāvā:

 • nepilnas slodzes darbu (0.3) uz noteiktu laiku līdz 31.12.2020.;
 • labus darba apstākļus un darba vietas aprīkojumu;
 • stabilu atalgojumu atbilstoši 5,1.amatu saimes IIB līmenim (276 EUR) un sociālās garantijas.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai. 

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 20.04.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu dace.apine@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 26385047 (Dace Apine).

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) īsteno profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti. Pakalpojuma laikā personām ir iespēja iegūt izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un SIVA koledžā, saņemot psihosociālo atbalstu, kuru nodrošina multifunkcionāla speciālistu komanda.

Galvenie pienākumi:

 • identificēt klientu sociālās problēmas, sociālo situāciju, citu esošo risku ietekmi uz klientu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā;
 • apzināt, mobilizēt, organizēt un piesaistīt nepieciešamos resursus sociālo problēmu mazināšanai un, nepieciešamības gadījumā, vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
 • sadarbībā ar klientu izstrādāt individuālo sociālās rehabilitācijas plānu;
 • regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī novērtēt personas individuālajā plānā noteikto mērķu izpildi;
 • veikt nepieciešamos ierakstus Profesionālās rehabilitācijas informācijas sistēmā;
 • sniegt klientiem nepieciešamo sociālo atbalstu, konsultēt klientus viņu tiesību un pienākumu jautājumos, nepieciešamības gadījumā, klienta interesēs veikt starpnieka funkcijas, kontaktējoties ar oficiālajām iestādēm, t.sk. klienta dzīvesvietas sociālajiem dienestiem un citām atbildīgajām personām.

Prasības:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā;
 • profesionālā pieredze sociālā darbā vai sociālo pakalpojumu sniegšanā;
 • vēlama pieredze darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office)
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes
 • prasme strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku) profesionālā komandā,
 • stabilu atalgojumu (39. saime, III A līmenis, 8.mēnešalgu grupa, alga no 745.00 līdz 935.00 euro  par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanas polisi. 

Darba vieta – Slokas iela 68, Jūrmala.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumentu kopijas līdz 31.03.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv vai iesniegt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļā Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV-2015.

Tālrunis informācijai: 29379679 (Sanita Bļodniece)

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015.