Mūsu darbinieki

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore Ilona Jurševska, kustības “Dažādībā ir spēks” svinīgā apbalvošanas pasākumā 2019.gada 18.oktobrī saņēma apbalvojumu nominācijā “Mūsu darbinieki” par iekļaujošas darba vides radīšanu un dažādības vadību iestādē!
I.Jurševska:“Cilvēks nav sērijveida mašīna, ko ieslēgt deviņos un izslēgt piecos. Ikkatrs cilvēks ir smalks un unikāls mehānisms, pret kuru jāizturas atbilstoši tam, kā tas ir radīts – cienot dzīves gājumu, īpašības un sapņus.
Saskarē ar dažādību mums jābūt elastīgiem, pretimnākošiem un cieņpilniem. Ne tikai attieksmē pret mūsu klientiem, bet arī pret darbiniekiem. Tāpēc dažādības vadība ir viens no SIVA vadības pamatprincipiem, kam seko visa vadības komanda. Neraugoties uz diezgan lieliem izaicinājumiem atrast nepieciešamos darbiniekus, mēs veicam visus iespējamos un neiespējamos pasākumus, lai, kur vien iespējams, viņus atrastu, iesaistītu un piesaistītu, īpaši novērtējot katra darbinieka individuālās prasmes un iespējas. Mūsu darbinieki ir dažādu sociālo grupu pārstāvji, kuru īpašās vajadzības cenšamies respektēt. Vecums, etniskā piederība, kustību traucējumi vai bērniņa ienākšana ģimenē... Tie nevar būt šķēršļi kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus.
Dažreiz perspektīvas un attieksmes maiņa ir atslēga uz panākumiem un labiem rezultātiem!”
.

Aicinām pievienoties Sociālās integrācijas valsts aģentūras (reģ.Nr.90001790030) kolektīvam pozitīvas, atsaucīgas un atbildīgas personas šādos amatos:


PĀRTIKAS NOLIKTAVAS PĀRZINIS

Ēdināšanas pakalpojumu nodaļā

Galvenie pienākumi:

 • veikt preču pasūtīšanu saskaņā ar noslēgtajiem preču piegādes līgumiem, pieprasīt no piegādātāja nepieciešamās produktu specifikācijas;
 • kontrolēt preču saņemšanu, pārbaudīt pieņemto preču vērtību atbilstību pavaddokumentiem;
 • organizēt preču izkraušanas un novietošanas darbus;
 • pieņemt produktus, novērtējot to kvalitāti organoleptiski, pārbaudot produktu derīguma termiņus un atbilstību iepirkuma līgumam;
 • ievērot produktu un preču uzglabāšanas noteikumus, kontrolēt produktu derīguma termiņus noliktavā;
 • veikt noliktavā esošo produktu datorizētu uzskaiti;
 • atbildēt par precīzu preču un produktu vienību uzskaiti datorprogrammā “Horizon”, atbilstoši pavaddokumentiem;
 • sastādīt ēdienkartes datorprogrammā “Restaurant”.

Prasības:

 • vidējā speciālā vai 1.līmeņa augstākā izglītība komerczinību jomā;
 • darba pieredze noliktavas pārziņa vai līdzīgā amatā, kas saistīta ar materiālo vērtību uzskaiti;
 • pieredze darbā ar datorizētām grāmatvedības uzskaites programmām;
 • teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes, spēja plānot un organizēt darbu;
 • prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām, pielāgoties, strādāt paaugstinātas spriedzes situācijās;
 • latviešu valodas prasmes (B līmenis 1.pakāpe);
 • prasme strādāt ar datoru (MS Word, Excel).

Piedāvājam:

 • summēto darba laiku saskaņā ar grafiku;
 • stabilu atalgojumu (2. saime, I līmenis, 5.mēnešalgu grupa, alga no 552.00 euro līdz 800.00 euro par veselu slodzi);
 • sociālās garantijas (veselības apdrošināšanas polise pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem).

Darba vieta – Dubultu prospekts 71, Jūrmalā

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 30.09.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv. Tālrunis informācijai: 29289080 (Gaida Jevdokimova).

DIENESTA VIESNĪCAS PĀRVALDNIEKS

Profesionālās rehabilitācijas atbalsta nodaļā

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) īsteno profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar invaliditāti un prognozējamo invaliditāti. Pakalpojuma laikā personām ir iespēja iegūt izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un SIVA koledžā. Izglītības ieguves laikā SIVA nodrošina dienesta viesnīcas pakalpojumu.

Galvenie pienākumi:

 • uzraudzīt dienesta viesnīcas darbību;
 • nodrošināt komunikāciju ar klientiem;
 • piedalīties klientu plūsmas plānošanā un organizēšanā;
 • organizēt dienesta viesnīcas istabu sagatavošanu klientu uzņemšanai un klientu izmitināšanu;
 • nodrošināt dienesta viesnīcas veļas maiņu, veļas noliktavas uzskaiti un veļas aprites dokumentu noformēšanu;
 • uzraudzīt klientiem nodotā inventāra esamību un tehnisko stāvokli;
 • kontrolēt telpu tīrību.

Prasības:

 • vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • pieredze darbā ar klientiem;
 • prasme plānot un organizēt savu darbu;
 • vēlama pieredze viesnīcas darba organizēšanā;
 • vēlama pieredze darbā ar personām ar invaliditāti;
 • latviešu valodas zināšanas Valsts valodas likumā noteiktajā līmenī;
 • krievu valodas zināšanas;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • prasmes darbā ar biroja programmu (Microsoft Office, Excel) un biroja tehniku.

Piedāvājam:

 • interesantu un dinamisku darbu profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu (3. saime, IIA līmenis, 6.mēnešalgu grupa, no 601.00 euro līdz 820.00 euro par vienu veselu slodzi) un sociālās garantijas (apdrošināšanas polise pēc nostrādātiem sešiem mēnešiem);
 • sociālās garantijas.

Darba vieta – Dubultu prospektā 59 un Slokas ielā 68, Jūrmalā

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti otrai atlases kārtai.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītības dokumenta kopiju līdz 18.09.2020. sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@siva.gov.lv. Tālrunis informācijai: 29379679 (Sanita Bļodniece).

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra, adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015.