Valsts apmaksāta izglītība

Cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā apmaksā valsts. Mācību laikā par valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošināts:

  • ārsta, psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas un nodarbības; 
  • veselības uzlabošanas vai nostiprināšanas procedūras;
  • dzīvošana dienesta viesnīcā;
  • ēdināšana;
  • cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem - surdotulkošana;
  • autovadīšanas apmācības.

Lai pieteiktos valsts apmaksātai izglītībai, cilvēkiem ar invaliditāti jāveic profesionālās piemērotības noteikšana.