Viegli lasīt

Vēstules bilde

Sociālās integrācijas valsts aģentūra atrodas Jūrmalā, Dubultu prospektā 71, LV 2015

Tālruņa bilde

Uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru var piezvanīt pa tālruni 67769890

Datora bilde

Elektroniskās vēstules var nosūtīt uz adresi siva@siva.gov.lv

Sociālās integrācijas valsts aģentūra palīdz cilvēkiem ar invaliditāti atgriezties sabiedrībā. Palīdz uzlabot veselību un iegūt izglītību.

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā var iemācīties vadīt automašīnu, iegūt autovadītāja apliecību un pielāgot automašīnu braukšanai. Lai mācītos vadīt automašīnu, no ārsta ir jāsaņem atzinums.

Cilvēkiem ar invaliditāti sniedzam profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanu.

 

Sociālā rehabilitācija

Valsts apmaksā sociālās rehabilitācijas kursu:

 • personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam), kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma, kuras strādā un faktiski veic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. Kā pieteikties, skatīt šeit;
 • politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Kā pieteikties, skatīt šeit;
 • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Kā pieteikties, skatīt šeit;
 • Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušajām personām līdz 18 gadu vecumam. Kā pieteikties, skatīt šeit;
 • personām ar prognozējamu invaliditāti;
 • Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (pieteikšanās ar attiecīgo dienestu norīkojumiem);
 • SIVA profesionālās rehabilitācijas saņēmējiem (rehabilitācijas kurss saskaņā ar individuālajiem plāniem).

Lai saņemtu sociālo rehabilitāciju, jāvēršas pie ģimenes vai ārstējošā ārsta un jāsaņem izziņa par nepieciešamo sociālo rehabilitāciju.

Ārstam Izziņā jānorāda sociālās rehabilitācijas mērķis.

Ar šo izziņu jāiet uz pašvaldības sociālo dienestu un jālūdz uzņemt rindā uz sociālo rehabilitāciju.

 

Sociālajā rehabilitācijā pēc ārsta norādījumiem jums būs iespēja saņemt:

 • Ārsta konsultācijas
 • Sociālā darbinieka konsultācijas
 • Sociālā rehabilitētāja un sociālā aprūpētāja atbalstu
 • Ergoterapeita konsultācijas. Ergoterapijas nodarbību laikā jūs uzlabosiet ikdienas aktivitāšu spējas, saņemsiet konsultācijas par tehniskajiem palīglīdzekļiem, par vides pielāgošanu
 • Fizioterapiju (konsultācijas, nodarbības grupā un individuāli, nūjošana, slinga terapija, ārstnieciskā vingrošana baseinā, individuāla vingrinājumu komplekta izstrāde, ūdens aerobika)
 • Ūdens dziedniecības procedūras
 • Fizikālās procedūras
 • Masāžas
 • Tvaika pirti un baseinu
 • Ārstnieciskās aplikācijas – ar dūņām, māliem, parafīnu vai kalnu vasku
 • Nūjošanu

 

Profesionālā rehabilitācija

Profesionālās rehabilitācijas laikā var apgūt jaunu profesiju. Sociālās integrācijas valsts aģentūra piedāvā mācīties Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā.

Lai mācītos Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, ir jābūt pamatizglītībai vai vidējai izglītībai.

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā var apgūt dažādas profesijas - uzskaitvedis, lietvedis, elektronikas montētājs, pavārs, pavāra palīgs, konditora palīgs, mājkalpotājs, istabene, grāmatvedis, datorsistēmu tehniķis, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, rūpniecības komercdarbinieks.

Pēc vidusskolas beigšanas var iegūt profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai arodizglītību.

Lai mācītos Koledžā, ir jābūt vidējai izglītībai.

Koledžā var apgūt dažādas profesijas – personāla speciālists, grāmatvedis, mārketinga un tirdzniecības speciālists, viesnīcu pakalpojumu organizators, datorsistēmu un datortīklu administrators, programmētājs, surdotulks.

Pēc Koledžas beigšanas var iegūt 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Cilvēkiem ar invaliditāti mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā ir bez maksas.

Lai būtu vieglāk izvēlēties kādu profesiju apgūt, ir jāveic Profesionālās piemērotības noteikšana.

 

Profesionālās piemērotības noteikšana

Profesionālās piemērotības noteikšana ir pakalpojums, kura laikā nosaka, kādu profesiju ieteicams mācīties. Cilvēkiem ar invaliditāti šis pakalpojums ir bez maksas.

Lai pieteiktos uz profesionālās piemērotības noteikšanu un mācītos, ir nepieciešami dokumenti:

 • veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izsniegta invaliditātes izziņa ar norādi par profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību – apgūt profesiju;
 • ģimenes ārsta izziņa par pašreizējo veselības stāvokli;
 • pase;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (oriģināls ar sekmju izrakstu vai izziņa no mācību iestādes);
 • invalīda apliecība;
 • 4 fotogrāfijas (3x4 cm).
Vēstules bilde

Dokumenti jāiesniedz:

Slokas iela 68, Jūrmala, Dubulti, LV – 2015,

Tālruņa bilde

Vairāk informācijas saņemsiet zvanot pa tālruni: 67811704

Datora bilde

Ērtākai saziņai izmantojiet e-pastu: siva@siva.gov.lv

Sociālās integrācijas valsts aģentūrai ir atbalsta punkti visā Latvijā - CēsīsCīravāJelgavā, Daugavpilī, Rēzeknē.

Atbalsta punktos tiek veikta profesionālās piemērotības noteikšana, notiek mācības, var izmantot datorus.