Profesionālās piemērotības noteikšana

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) nodrošina no valsts budžeta finansētu profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu personām darbspējīgā vecumā, ja personai ir noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte (informācija, piezvanot uz tālruņa nr. 29249084 vai rakstot uz e-pasta adresi: ppn@siva.gov.lv.).

Personām ar garīga rakstura traucējumiem profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu Aģentūra īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros (informācija, piezvanot uz tālruņa nr. 26385047 vai rakstot uz e-pasta adresi: sivaprojekts@siva.gov.lv.).

Aģentūras speciālisti, ņemot vērā personas iepriekš iegūto izglītību, veselības stāvokli un intereses, veic personas profesionālās piemērotības noteikšanu un rekomendē mācības Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai Koledžā, kur persona var apgūt jaunu profesiju, lai turpmāk atrastu piemērotu darbu.

Papildinformāciju par profesionālās piemērotības noteikšanu var saņemt no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00, piezvanot Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas sociālajam darbiniekam - tālruņa nr. 29187093.

Pakalpojuma saņemšanas vieta - Slokas iela 61, Jūrmala, Dubulti, LV – 2015.

Pakalpojuma saņemšanas laiks - līdz 10 dienām.

Par profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu jautājumus var uzdot elektroniski, aizpildot formu!

Aģentūras vide ir pielāgota personām ar kustību traucējumiem.

Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saņemšanas laikā, izvērtējot nepieciešamību, nodrošina izmitināšanu dienesta viesnīcā un ēdināšanu.

Nepieciešamie dokumenti:

  • jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu - pasi vai eID karti;
  • jāiesniedz ģimenes ārsta atzinumu (U27), kur norādīts pamatdiagnozes un blakus diagnozes kods un ieraksts par medicīnisku kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai. Atzinumam jābūt izsniegtam ne agrāk kā mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas
    Covid-19 ierobežošanas laikā: pakalpojumu sniedz personai bez elpceļu saslimšanas pazīmēm, ja persona var uzrādīt dokumentu, ka viņai veikts Covid-19 tests ne agrāk kā trīs dienas pirms pakalpojuma un tas ir negatīvs vai personai ir ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās institūcijā izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai (U27);
  • ja personai noteikta prognozējama invaliditāte, jāiesniedz ārstējošā ārsta sagatvotu individuālā rehabilitācijas plānu (kopija);
  • dokumentus, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību un sekmju izrakstus (jāuzrāda oriģinālus);
  • jāiesniedz vārda/uzvārda maiņu apliecinošu dokumentu, ja mainīts vārds/uzvārds.

Satiksme:

  • ar maršruta taksometru Rīga-Valteri-Sloka līdz pieturai "SIVA Koledža" vai Rīga-Dubulti, tālāk ar 3. autobusu līdz pieturai "SIVA Koledža";
  • ar elektrovilcienu līdz Dubultiem, tālāk ar 3.autobusu līdz pieturai "SIVA Koledža".

Lai pieteiktos Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumam, lūdzam aizpildīt Anketu.