Profesionālās piemērotības noteikšana

Būtiska informācija Sociālās integrācijas valsts aģentūras profesionālās piemērotības noteikšanas klientiem!

Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas termiņa beigām tiek sniegts attālināti. Ar klientiem, kuri piesakās saņemt pakalpojumu, SIVA speciālisti sazinās personīgi un informē par turpmākajām darbībām.

Lai pieteiktos Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumam,
lūdzam aizpildīt Anketu.

Informējam arī, ka pieteikties pakalpojumu saņemšanai par valsts budžeta līdzekļiem joprojām var zvanot uz tālruņa nr. 29249084 vai rakstot uz e-pasta adresi: ppn@siva.gov.lv, bet ESF projekta „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” ietvaros zvanot uz tālr.nr. 26385047 vai rakstot uz e-pasta adresi: sivaprojekts@siva.gov.lv.

Jautājumu gadījumā darba laikā lūdzam zvanīt Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas sociālajam darbiniekam - 29187093.

Kontakti:
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļa
Tālrunis: + 371 29249084, +371 29187093
E-pasts: ppn@siva.gov.lv
Adrese: Slokas iela 68, Jūrmala, Dubulti, LV – 2015.

Par Profesionālo piemērotību varat mums elektroniski uzdot jautājumu, aizpildot formu!

Profesionālās piemērotības noteikšana ir pakalpojums par valsts budžeta līdzekļiem cilvēkiem ar invaliditāti, kuri vēlas apgūt profesiju, pārkvalificēties vai pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā vai Jūrmalas profesionālajā vidusskolā.

Vide Sociālās integrācijas valsts aģentūrā ir pilnībā pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem un personām, kuras pārvietojas ratiņkrēslā.

Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā speciālistu komanda noskaidro personas:

 • interesi par profesionālās darbības jomām, konkrētām profesijām, profesionālās izglītības programmām;
 • motivāciju mācīties – noskaidro individuālās pārrunās un grupu darbā;
 • veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai profesijai;
 • intelektuālo spēju līmeni, kas ļauj prognozēt spējas apgūt mācību vielu;
 • kognitīvās spējas, to atbilstību izvēlētajai profesijai;
 • iepriekšējās zināšanas un pieredzi;
 • spējas iemācīties, saprast, uztvert un iegaumēt jauno.

Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā valsts apmaksā:

 • ārsta, psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas;
 • dzīvošanu dienesta viesnīcā;
 • ēdināšanu.
Valsts apmaksāts profesionālās piemērotības noteikšanas periods var būt līdz 3 vai 10 dienām:
 • līdz trīs dienām personām, kuras vēlas un var apgūt tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas;
 • līdz desmit dienām personām, kuras vēlas apgūt profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas Koledžā.
Nepieciešamie dokumenti:
 • ģimenes ārsta atzinums (U27), kurā norādīts pamatdiagnozes un blakus diagnozes kods un ieraksts par medicīnisku kontrindikāciju neesamību pakalpojuma saņemšanai. Atzinumam jābūt izsniegtam ne agrāk kā mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas SIVA;
 • ja personai noteikta prognozējama invaliditāte, tad nepieciešama ārstējošā ārsta izsniegta individuālā rehabilitācijas plāna kopija;
 • dokumentu, kas apliecina iepriekš iegūto izglītību ar sekmju izrakstu (uzrādot oriģinālu);
 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai identifikācijas karte;
 • uzvārda maiņu apliecinošs dokuments, ja esat mainījis uzvārdu pēc izglītības iegūšanas (piemēram, laulības, šķiršanas vai cits dokuments);
 • iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu.

Ierodoties uz vietas Sociālās integrācijas valsts aģentūrā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

Pieteikties profesionālās piemērotības noteikšanai iespējams:
 • personīgi iesniedzot dokumentus Sociālās integrācijas valsts aģentūras telpās Slokas ielā 68, Jūrmalā, 204.telpā;
 • pa pastu, nosūtot nepieciešamo dokumentu kopijas;
 • elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
 • izņēmuma gadījumos pieļaujams, ka persona profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saņemšanai piesakās pa tālruni + 371 29249084 vai +371 29187093 un ar dokumentiem ierodas Sociālās integrācijas valsts aģentūras telpās Jūrmalā, Slokas ielā 68 profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma saņemšanas pirmajā dienā.

Satiksme:

 • ar maršruta taksometru Rīga-Valteri-Sloka līdz pieturai "SIVA Koledža" vai Rīga-Dubulti, tālāk ar 3. autobusu līdz pieturai "SIVA Koledža";
 • ar elektrovilcienu līdz Dubultiem, tālāk ar 3.autobusu līdz pieturai "SIVA Koledža".

Profesionālā piemērotības noteikšana tiek piedāvāta arī cilvēkiem ar prognozējamo invaliditāti.